Archive for the ‘Debatteja’ category

Ylösnousemusdebatteja

22.4.2013

Helsingin yliopistolla keskusteltiin viime torstaina Jeesuksen ylösnousemuksen ja siihen uskomisen järkevyydestä. Artikkelini Alex McLellanin ja Matti Myllykosken keskustelusta tulee Uusi Tie -lehteen. Sen sijaan tällä blogilla haluaisin ohjata kiinnostuneet lukijat aiheesta käytyjen kansainvälisten huippudebattien äärelle. Niitä löytyykin yllättävän monta.

Alex McLellanin opettaja William Lane Craigi, joka vieraili Suomessa vuosi sitten, on tunnetusti yksi maailman johtavista Kristuksen ylösnousemuksen historiallisuuden puolustajista. Uuden areiopagi.fi -sivuston ensimmäisessä artikkelissani kirjoitin äskettäin Craigin väittelyistä Jeesuksen ylösnousemuksesta: ”hän on vääntänyt siitä kättä niinkin suurten nimien kuin Gerd LüdemanninBart EhrmaninMarcus BorginJohn Dominic Crossanin ja John Shelby Spongin kanssa.”

Craigin lisäksi myös Gary Habermas, Mike Licona ja N.T. Wright ovat kirjoittaneet paljon Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudesta ja puolustaneet sitä debateissa. Netissä voi kuunnella tai katsoa edellä mainittujen Craigin debattien lisäksi mm. seuraavat debatit: Craig-Carrier, Craig-Cavin, Craig-Price, Craig-Avalos, Craig-Crossley, Craig-HooverCraig/Licona-Spangenberg/WolmaransLicona-Ehrman, Licona-Barker, Licona-CarrierLicona-Cavin, Licona-Puckett, Habermas-Ahmed Habermas-HumphreysWright-Crossan.

Kirjamuodossa voi lukea mm. seuraavat ylösnousemusdebatit: Craig-Lüdemann, Habermas-Flew, Wright-Crossan. Kaikki tässä viitatut debatit ovat englanninkielisiä. Tulevissa postauksissa saatan hyvinkin pureutua yksittäisiin debatteihin ja niissä esitettyihin argumentteihin. Siihen asti annan lukijoille aikaa tutustua linkitettyihin debatteihin – siinä riittääkin hetkeksi tekemistä.

Jouludebatti 2012: Onko vanhurskauttamisopissa löytynyt yhteys? Emil Anton vs. Timo Junkkaala

31.12.2012

Julkaisen tässä vuoden 2012 jouludebatin, jonka olen käynyt Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtajan, teol. tri Timo Junkkaalan kanssa sähköpostikirjeenvaihtona. Molemmilla osapuolilla on oikeudet tekstiin. Debatti oli erinomainen sekä laadultaan että hengeltään. Otsikko ”Onko vanhurskauttamisopissa löytynyt yhteys?” perustuu Junkkaalan samannimiseen työpajaan teologipäivillä Kauniaisissa 2.-4.1.2013. Lukekaa, nauttikaa ja kommentoikaa!

—-

Emil Anton: Avauspuheenvuoro 

Asetun erikoiseen tilanteeseen lähtiessäni puolustamaan myönteistä vastausta käsillä olevaan kysymykseen. Aikaisempina vuosina olen nimittäin toistuvasti debatoinut luterilaisten kanssa vanhurskauttamisopin oikeasta tulkinnasta ja täten implisiittisesti toiminut kielteisen vastauksen puolesta.

Jos yhteyttä ei ollut vielä muutama vuosi sitten, miten sellainen olisi nyt? Eikö lisäksi nyt käymämme keskustelu itsessään todista, ettei yhteyttä vielä ole – muutenhan asiasta ei tarvitsisi väitellä!

En kuitenkaan ole yksin joutuessani ikään kuin taistelemaan päivänselvää todellista asiaintilaa vastaan. Aidan toisella puolella jännite on nimittäin vielä suurempi. Kun kävin debatteja vanhurskauttamisopista tunnustuksellisia luterilaisia vastaan Trenton anateemoja puolustellen, jouduin jatkuvasti taistelemaan sitä faktaa vastaan, että kirkkomme ovat virallisesti tehneet sovun tästä opista.

Vaikka kokemukseni kertoi, että olimme veljiä, niin silti me vielä tuomitsimme toistemme opin harhaisena ja evankeliumin vastaisena. Jotain oli pielessä. Jännitettä lisäsi se, etteivät kirkkomme johtajat pelanneet enää samaa peliä – heille yhteys oli totta.

Historiallinen, virallinen sopu vanhurskauttamisopista allekirjoitettiin vuonna 1999. Asiakirjan nimi on Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (YJ). Sen ovat vahvistaneet ”kokonaisuudessaan” sekä katolinen kirkko että Luterilainen maailmanliitto (LML).

Asiakirjaa voi hyvällä syyllä kutsua mestarilliseksi teologiseksi saavutukseksi, ellei suorastaan Jumalan ihmeeksi. Lähes 500 vuotta osapuolet olivat tuominneet toisensa tätä oppia koskevien erimielisyyksien takia. Asia oli piinannut lukemattomien ihmisten omaatuntoa.

Nyt kuitenkin on pystytty uutteran yhteistyön, rukouksen ja ekumeenisen dialogin jälkeen yhdessä toteamaan, ”että luterilaisten ja katolilaisten välillä vallitsee yksimielisyys vanhurskauttamisopin perustotuuksista” (YJ 40). Suuri kiitos tästä kuuluu protestanttien aloittamalle ekumeeniselle liikkeelle ja Johannes XXIII:n kokoon kutsumalle Vatikaanin II konsiilille (1962–1965), joka avasi katolisen kirkon ekumenialle.

Väitänkin, että Yhteinen julistus on nähtävä ennen kaikkea laajempaa ekumeenista taustaa vasten. Jeesuksen rukous oli, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi (Joh. 17:21–23). Yhteyden tulee siis olla jotain havaittavaa, näkyvää. Tavoitteena on näkyvä ykseys, ja sen saavuttamiseksi on poistettava tieltä jäljellä olevat esteet.

Vanhurskauttamisoppi oli varmasti yksi suurimpia esteitä, mutta YJ:n ansiosta se ei enää ole este kirkkojen yhdistymisen tiellä. Kirkot ovat virallisesti todenneet, että jäljelle jäävät erot kielessä ja korostuksissa ”voidaan sallia” (YJ 40) ja että nyt tehtävänämme on ratkaista YJ:n inspiroimana muut selvitystä vaativat kysymykset (YJ 43).

Tässä suhteessa Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti Vanhurskauttaminen kirkon elämässä (2010) on tärkeä askel eteenpäin. Raportti osoittaa, kuinka hämmästyttävän lähelle luterilaisuus ja katolisuus ovat jo päässeet toisiaan ekumeenisissa keskusteluissa. Se antaa toivoa täyden yhteyden saavuttamisesta jonain autuaana päivänä.

Aivan oma lukunsa on sitten kysymys ruohonjuuritasosta ja siitä, kuinka laajalle levinnyttä yksimielisyys tosiasiassa on. Tämä ei kuitenkaan nähdäkseni mitenkään voi kumota jo saavutettua yhteyttä eikä nousta sitä tärkeämmäksi näkökohdaksi. Suurien massojen evankeliointi ja opettaminen on aina ollut haaste kirkolle.

Koskaan ei kai voi välttää sitä, että kirkoissa on myös niitä, jotka eivät tunne hyvin virallista opetusta tai ovat sen kanssa eri mieltä. Vaikka sekä katolilaisissa että luterilaisissa on YJ:n kriitikoita, eivät he voi tehdä tyhjäksi saavutettua yhteyttä.

Timo Junkkaala: Avauspuheenvuoro

Emil Antonin haaste keskustella vanhurskauttamisopista tuli minulle sopivaan aikaan. Olen kirjoittamassa artikkelia juuri siitä aiheesta, jota Emil ehdotti keskustelumme teemaksi: Löytyikö yhteys vanhurskauttamisopissa. Artikkeli on tarkoitus julkaista ensi keväänä ilmestyvässä kirjassa, jonka on määrä ilmestyä samaan aikaan paavin Jeesuksen kärsimyshistoriaa käsittelevän kirjan kanssa.

Emil on epäilemättä oikeassa sanoessaan, että vuonna 1999 allekirjoitettu Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (YJ) on historiallinen asiakirja. Se lienee ensimmäinen Rooman kirkon ja luterilaisten kirkkojen virallinen oppia koskeva yhteinen dokumentti. Luterilaiselta kannalta sen merkittävyyttä lisää se, että se käsittelee nimenomaan vanhurskauttamisoppia, joka oli uskonpuhdistuksen aikaan keskeisin kiistan aihe.

Jos todella on niin kuin YJ väittää, että siinä on saavutettu ”yksimielisyys vanhurskauttamisopin perustotuuksista” ja että ”jäljelle jääneet erot kielessä, teologisissa muotoiluissa ja korostuksissa… voidaan sallia”, silloin on todella saavutettu merkittävä tulos. Luterilaiselta kannalta tämä merkitsisi sitä, että yhteyden keskeisin este olisi poistunut.

Kuten uusin dokumentti, Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti Vanhurskauttaminen kirkon elämässä (2010), osoittaa, luterilaiset olisivatkin jo YJ:n pohjalta valmiita ehtoollisyhteyteen. Este on nyt Roomassa, joka edellyttää paaviuden hyväksymistä.

Peruskysymys siis on, onnistuiko YJ tavoitteessaan? Näyttää siltä, että niin ei käynyt. Jo asiakirja itsessään herättää monia kysymyksiä. Sen rakenne on sellainen, että eri kohdissa sanotaan ensin jotakin yhdessä ja sitten esitetään tietyt varautumat ja selitykset sekä luterilaiselta että roomalaiskatoliselta kannalta.

Jo nuo yhteiset lauseet herättävät hämmennystä. Niissä on usein ensin esitetty kirkas luterilainen vanhurskauttamisoppi ja sen jälkeen ja-sanalla on liitetty mukaan katolinen käsitys. Tällä tavoin myös se, mitä luterilaiset ovat aina pitäneet vanhurskauttamisen seurauksena, on liitetty osaksi vanhurskauttamista.

Yksi esimerkki tästä on asiakirjan kohdassa 15: ”Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumalan hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin.” Sama rakenne toistuu kohdissa 16, 17, 19 ja 22.

Sinänsä hienon tekstin ongelmat korostuvat erityisesti niissä kohdissa, joissa selitetään, mitä kumpikin osapuoli tarkoittaa. Silloin toistetaan mm. Rooman kirkon näkemykset ihmisen myötävaikutuksesta vanhurskauttamisessa ja hyvien tekojen ansiollisuudesta, jotka tosin yritetään selittää niin, etteivät ne kumoa saavutettua yksimielisyyttä. Suurimmaksi ongelmaksi osoittautui syntioppi, jossa yksimielisyys jäi kaikkein hatarimmaksi.

Ongelmistaan huolimatta YJ on hämmästyttävän hyvä. Siitä tulee todella se vaikutelma, että erimielisyyksissä on päästy eteenpäin. On annettava täysi tunnustus neuvottelijoille, joihin kuului mm. Eero Huovinen. Näin siitä huolimatta, että kai lähempänä totuutta oltaisiin, jos sanottaisiin, että on löydetty yksimielisyys monista ilmaisuista, mutta vielä ei ole päästy yksimielisyyteen vanhurskauttamisopin perustotuuksista.

Itse asiakirjaa suurempi ongelma on se, ettei siinä saavutettu tulos näytä vaikuttaneen juuri mitään. Samaan aikaan kun neuvoteltiin YJ:stä, laadittiin Rooman kirkon uutta katekismusta ja paavi Johannes Paavali II julkaisi kirjan Uskalla toivoa. Kummassakaan ei näy merkkejäkään YJ:ssä ilmaistusta vanhurskauttamiskäsityksestä. Paavi julistaa synergiaoppia ja sinänsä hieno katekismus on sekin entisillä linjoilla.

Löytyikö siis yhteys vanhurskauttamisopissa? Aika pitkälle päästiin, mutta todellista perustavaa yksimielisyyttä ei näytä löytyneen. Ei ainakaan sellaista, joka heijastuisi Rooman kirkon opetukseen. Luterilaisella puolella vaikutus on ehkä ollut suurempi. Vanhurskaaksi julistaminen näyttää meillä nykyisin usein jäävän vanhurskaaksi tekemisen varjoon.

Jos YJ:n tulos on, että Lutherin tärkeimmät löydöt hämärtyvät, sellainen ”yksimielisyyden löytyminen” ei ole edistystä vaan taantumista. Huolestuttavaa on myös se, että kun nyt vakuutetaan yksimielisyyden löytyneen, vanhurskauttamisoppi katsotaan käsitellyksi ja unohdetaan. Lutherhan opetti, että vanhurskauttamisoppia tulee aina harjoittaa ja opetella.

Yhteys ei siis löytynyt. Vanhurskauttamisopissa riittää vielä työmaata. Asiakirjassa on paljon hyvää, mutta sen myönteisiä vaikutuksia on vaikea nähdä. Ei voi välttää kysymystä, tuliko Rooma YJ:ssä sen verran vastaan kuin se arveli tarvittavan, jotta luterilaiset palaisivat äitikirkon yhteyteen – ilman että oli aikomustakaan muuttaa omaa opetusta.

Emil Anton: Vastauspuheenvuoro (1)

Kiitokset Timo Junkkaalalle suostumisesta dialogiin ja mielenkiintoisesta avauspuheenvuorosta. Heti alkuun haluaisin kiteyttää kritiikkini Junkkaalan edustamaa näkemystä kohtaan viitaten siihen, mitä sanoin jo avauspuheenvuorossani: virallinen yhteys on saavutettu, sanoipa yksittäinen katolilainen tai luterilainen mitä tahansa. Mikä on Junkkaalan pääargumentti? Nähdäkseni vain se, että YJ herättää kaikenlaisia kysymyksiä ja sisältää ongelmia – siksi yhteyttä ei ole.

Vähän niin kuin väittäisi, että aborttia ei ole USA:ssa hyväksytty, koska Roe v. Wade -oikeudenkäynti oli ongelmallinen ja monet amerikkalaiset vastustavat aborttia. Surullinen todellisuus kuitenkin on, että USA:ssa on vuoden 1973 jälkeen tehty 55 miljoonaa aborttia. Tässä tapauksessa asia on onneksi siinä mielessä päinvastoin, että virallinen totuus on onnellinen eikä surullinen: yhteys on olemassa.

Junkkaala protestoi, että YJ sekoittaa luterilaista ja katolista käsitystä toisiinsa ja siirtää vanhurskauttamisen alueelle sen, mitä luterilaiset ”ovat aina pitäneet vanhurskauttamisen seurauksena”. Vastaavanlaisia syytöksiä esittävät katoliset traditionalistit – YJ:n Liite eli Annex sanoo vanhurskauttamisen tapahtuvan ”yksin uskosta”, vaikka Trento hylkäsi tämän lauseen.

Avauspuheenvuorossani kutsuin YJ:tä ihmeeksi juuri siksi, että kaksi täysin vastakkaista osapuolta on siinä allekirjoittanut sovinnon. Tehtävä ei tietenkään ollut helppo, eikä yhteyttä varmaan mitenkään olisi voitu saavuttaa ilman jonkinlaisia kompromisseja.

Tunnustuskirjoja ja Trentoa ei saane sovitettua yhteen, siksi ainoa mahdollinen tie oli etsiä yhdessä uudestaan totuutta, apostolista ydinsanomaa, toki ottamalla huomioon omat traditiot mutta olemalla myös valmiita oppimaan toiselta osapuolelta ja harjoittamaan itsekritiikkiä.

Nähdäkseni Junkkaalan siteeraama ydinlause (YJ 15) on hieno esimerkki siitä, kuinka osapuolet ovat pystyneet oppimaan toisiltaan ja omaksumaan yhdessä sen, mitä kumpikin traditio on oikein korostanut. Ensin luterilainen löydös: ”Yksin armosta, uskossa Kristuksen pelastavaan työhön eikä oman ansiomme perusteella Jumalan hyväksyy meidät…” Tämä on hyvin paavalilainen opetus, ja moni katolilainen on varmasti sen tarpeessa.

Sitten katolinen löydös: ”ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin”. Tämä on myös hyvin paavalilainen pointti, ja hyvä jos luterilaiset ovat alkaneet sitä viime aikoina painottaa. Yksi suosikkikohtiani on kirjeestä Titukselle:

”Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,  jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.” (Tit. 3:4–7)

Tässä on molemmat näkökulmat tiiviisti yhdessä, Paavali on YJ:n kaveri.

Junkkaalan toinen kritiikki on, että asiakirja ei ole käytännössä saanut aikaan juuri mitään muutoksia. Heti alkuun sanoisin: entä Ruotsin ja Suomen dialogiryhmän raportti? Entä se, että minä katolilaisena tässä seison YJ:n takana? No, ehkä Junkkaala haluaa korkeamman tason esimerkkejä. Miten olisi paavi Benedictus XVI, joka Paavali-katekeeseissaan ja Jeesus-kirjoissaan julistaa evankeliuma – Junkkaalan omin sanoin – paremmin kuin luterilaiset piispat?

Mitä Katekismukseen (KKK) tulee, ei se nyt puhtaasti ”entisillä linjoilla” ole. Se voisi kyllä olla paljon selkeämpi ja parempi vanhurskauttamisoppia esittäessään – YJ ei vielä ollut valmis KKK:n ilmestyessä. KKK:n vanhurskauttamisoppi on vähän sekava, mutta siinä on havaittavissa liike pois pelkästä Trenton toistelusta kohti toisaalta Paavalia ja toisaalta modernia teologista muotoilua.

Esim. Room. 3:21–26 siteerataan pitkästi ja vanhurskauttaminen luetaan pokkana uskolle (KKK 1987, 1991–1992), siinä missä Trento selitteli uskon olevan vain pelastuksen alku, vanhurskauttamiseen valmistautumista ja sen (melko epämääräinen) ”perusta ja juuri”.

Jos vielä katsotaan ruohonjuuritasoa, niin vaikkapa karismaattisissa katolisissa piireissä ja muissa Vatikaani II:n jälkeisissä uusissa ja dynaamisissa katolisissa liikkeissä vanhurskauttamisoppi on kyllä saanut paljon vaikutteita samasta ekumeenisesta hengestä, joka YJ:täkin inspiroi. Esimerkiksi erään massiivisen puolalaisen pyhiinvaelluksen tunnuksena oli pari vuotta sitten Ef. 2:8. Vielä jokin aika sitten ei varmaan olisi tuota jaetta valittu.

En siis jaa Junkkaalan skeptisyyttä siitä, etteikö mitään olisi tapahtunut katolisella puolella – puhumattakaan siitä, että kyseessä olisi ollut pelkkä strateginen kikka luterilaisten käännyttämiseksi. Kirkot halusivat ja haluavat oikeasti olla yhtä, ja YJ on tällä tiellä suuri ja tärkeä askel eteenpäin.

Timo Junkkaala: Vastauspuheenvuoro (1)

Kiitos Emil. Tämähän on hauskempaa kuin luulinkaan.

Pääargumenttini siis on, että YJ:ssä ei saavutettu perustavaa yksimielisyyttä niin kuin siinä väitetään. Tekstistäsi saa sen vaikutelman, että ajattelet, että kun kirkot ovat sopineet, että yksimielisyys on saavutettu, silloin se on saavutettu, vaikka kuka sanoisi mitä. Se on aika roomalaiskatolinen ajatus. Siellä on aina ajateltu, että paavit ja kirkolliskokoukset eivät voi erehtyä.

Reformaatio puolestaan syntyi paitsi evankeliumin löytymisestä myös siitä havainnosta, että paavit ja kirkolliskokoukset olivat toimineet vastoin Jumalan sanaa ja siis erehtyneet. Cajetanus yritti saada Lutherin perääntymään kysymällä: Sinäkö yksin olet oikeassa. Luther sanoi Wormsissa, että ellei hänelle Raamatun sanalla ja järkisyillä toisin osoiteta, hän ei voi opetustaan muuttaa.

Meidät luterilaiset on opetettu ajattelemaan, ettei ole hyvä toimia Jumalan sanaan sidottua omaatuntoa vastaan vaikka sitten olisi mikä kirkko ja maailmanliitto vastassa.

En ajattele olevani mikään luther, mutta minusta tuntuu, että rehellisempää kuin vakuuttaa yksimielisyyttä, olisi sanoa, että kirkot haluavat YJ:ssä ilmaista pyrkimystä yhteisymmärrykseen ja yhteyteen siitä huolimatta, että perustavaa laatua olevaa yksimielisyyttä vanhurskauttamisopissa ei ole saavutettu. Tietyistä ilmaisuista päästiin siis yksimielisyyteen, mutta itse asiassa on vielä paljon eroja.

On sinänsä hienoa, kun voimme nyt yhdessä sanoa, että pelastumme yksin armosta. Mutta on aiheellista kysyä, onko ilmaisun takana todellinen yksimielisyys, jos toinen tarkoittaa Jumalan armolla sitä, että syntinen saa Jeesuksen tähden uskoa kaikki syntinsä anteeksi ja itsensä Jumalan lapseksi sellaisena kuin on, ja toinen, ettei ihminen kasteen jälkeen oikeastaan olekaan syntinen ja että armo on sydämeen vuodatettua armoa, jonka vaikuttama muutos on olennainen osa vanhurskauttamista – jos ei sitten vallan vanhurskauttamisen edellytys.

Toiseksi mainitsit Tit. 3:4-7. Kohta on todella hieno. Toki Pyhän Hengen uudistus alkaa vanhurskauttamisessa. Mutta luterilaisen uskon mukaan se on vanhurskauttamisen seuraus, ei sen edellytys, kuten Rooman kirkossa ainakin aiemmin opetettiin.

Entä Paavalin opetus siitä, että jumalaton julistetaan vanhurskaaksi, kun hän uskoo (Room. 4:5) ja että uskova on yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas (Room. 7:25)? Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä YJ:ssä sanotaan roomalaiskatolisen kirkon syntiopista? Sopimuksen neuvottelijatkin sanoivat, ettei syntiopissa päästy niin pitkälle kuin oli toivottu.

Kolmanneksi myönnät, että katolinen katekismus ei ole selkeä eikä YJ:n mukainen vanhurskauttamisopissa. Matka perustavaan yksimielisyyteen on siis yhä kesken. Näin siitä huolimatta, että nykyinen paavi kirjoittaa hyviä kirjoja Jeesuksesta. Niiden kirjojen ongelma onkin juuri se, että niistäkin puuttuu se selkeys, jonka kirkas vanhurskauttamisoppi toisi tullessaan. Sinänsä erinomainen eksegeesi puuroutuu kohdissa, joissa vanhurskauttaminen ja pyhitys sekoitetaan.

Näin siis luterilaiseen tulkintaan tottunut nuo muuten niin erinomaiset kirjat kokee. Se, että paavi kirjoittaa Jeesuksesta paremmin kuin useimmat luterilaiset piispat, ei muuta em. asiaa – ja kertoo valitettavasti yhtä paljon joidenkin luterilaisten piispojen teologisesta heikkoudesta kuin nykyisen paavin teologisista kyvyistä.

Ymmärrän, ettei yhteyttä synny vain toisen osapuolen ehdoilla. Tilanne on kuitenkin sellainen, että luterilaiselta kannalta voidaan suostua melkein mihin tahansa, kunhan vain vanhurskauttamisoppi säilyy puhtaana. Mutta jos siihen pelastuksen perustaan kosketaan, että vanhurskaus julistetaan syntiselle ihmiselle ainoastaan Kristuksen uhrin tähden ilman mitään ihmisen omaa ansiota tai hänessä olevaa perustetta, silloin on kaikki menetetty.

Pahin mahdollinen skenaario on se, että yhteys rakennetaan epärehellisesti ja Lutherin uudelleen löytämä kirkon kallein aarre vaurioituu. Uskonpuhdistajat sanoivat, että evankeliumi on silloin julistettu oikein, kun Jumala saa kunnian ja omatunto saa rauhan. Nämä molemmat ovat vaarassa, jos vanhurskauttamisoppi on kaupan.

Ymmärrän, että torjut kysymykseni siitä, että YJ olisi ollut vain strateginen kikka luterilaisten palauttamiseksi äitikirkon helmaan. Varmasti kyseessä on ollut aitoa halua löytää opillinen yhteys. Voidaan silti aiheellisesti kysyä, millaista yhteyttä kohti pyritään. Mieleen tulee vanha juttu siitä, mitä Kekkonen vastasi, kun häneltä kysyttiin, voitaisiinko raja Neuvostoliiton ja Suomen väliltä poistaa. ”Taidan olla liian vanha niin suuren valtakunnan päämieheksi.”

Lopuksi mainitsit muutoksista roomalaiskatolisessa kirkossa. Niitä asioita en tunne. Hyvä kuulla, että näet YJ:n vanhurskauttamisopin vaikutuksia.

Mielelläni kuulen kommenttejasi em. asioista. Tuo YJ:n liite, johon viittasit, kiinnostaa minua. Oletko saanut selville, miksi se tarvittiin? Tehtiinkö se, jotta Ratzinger olisi hyväksynyt YJ:n? Tuntuu hiukan oudolta, että sen jälkeen kun luterilaiset kirkot olivat hyväksyneet YJ:n tehtiin vielä lisäys.

Entä mikä sinun mielestäni on ekumenian pahin este? Mitä mieltä olet Paul Verschürenin tunnetusta vastauksesta paaville: Te, pyhä isä. Vai onko suurimmaksi esteeksi tullut luterilaisten kirkkojen hyväksymä naispappeus?

Emil Anton: Vastauspuheenvuoro (2)

Samaa mieltä, että tämähän on erinomaisen hauskaa, jutut sen kuin pitenevät ja paranevat – ja puhuttelussakin ollaan siirrytty jo kolmannesta persoonasta toiseen:) Eli kiitos sinullekin, Timo!

Pidin kovasti pääargumenttisi muotoilusta ja siitä, kuinka johdit meidän kantamme omille traditioillemme tyypillisestä ajattelusta. Jottei asia kuitenkaan liian helposti näillä selittyisi, muistutan, että katolisella puolellakin on niitä, jotka vedoten erehtymättömään Trentoon hylkäävät YJ:n, ja luterilaisella puolella on niitä, joiden mielestä YJ on aivan tarpeeksi sekä Raamatun perussanoman että luterilaisen pelastusopin mukainen.

Varmaan sillä on oma osansa kannassani, että virallinen linja on YJ:n hyväksynyt, mutta se on vain osa sitä – vähintään yhtä tärkeä on sen perussopivuus sekä sen paavalilaisen sanoman kanssa, että evankeliumi pelastaa (1. Kor. 15:1–2, Room. 1:16) että sen oman kokemukseni kanssa, että luterilaisten ja katolisten uskovien välillä voi olla sama Henki ja samat hedelmät. Ei se siis ihan ”vaikka kuka sanoisi mitä” -periaatteella mene.

Lisäksi erehtymättömyysoppia jonkin verran tutkineena voin sanoa myös, ettei roomalaiskatolisella puolella ihan ”aina” olla ajateltu konsiilien ja paavien olevan erehtymättömiä. Konsiilien erehtymättömyyden esitti ensimmäisenä Theodoros Abu Qurra 800-luvun alkupuolella, paavin erehtymättömyyden taas Petrus Olivi 1200-luvulla.

Edellistä ei ole dogmatisoitu, jälkimmäinen vasta 1870, eikä senkään dogmaattisuutta oteta näköjään enää kovin vakavasti – vuodesta 1970 alkaen Hans Küng ja Brian Tierney argumentoivat julkisesti oppia vastaan, eikä heitä ole ekskommunikoitu – paavi Benedictus XVI on jopa lounastanut Küngin kanssa.

Itse asiassa minusta näyttää vähän siltä, että meistä kahdesta sinä olet ennemminkin se, jolle oman tradition tai tunnustuksen on oltava erehtymätön. Kriteerinä on luterilainen usko, ei apostolinen evankeliumi. Tämä käy ilmi kommenteissasi Tit. 3:sta ja Ratzingerista.

Luterilaisen uskon mukaan uudistuksen täytyy olla vanhurskauttamisen seuraus, pyhittyminen ja vanhurskauttaminen on pidettävä erillään. Mutta Paavali ei moista erottelua tee, eivätkä muutkaan UT:n kirjoitukset, eivätkä apostoliset isät eivätkä kirkkoisät eikä koko 1500-vuotinen kristillinen traditio eikä Ratzinger. Niin Paavali (Room. 6) kuin Jaakob (Jaak. 2) kutsuvat vanhurskauttamiseksi sitä, minkä luterilaisuus pistäisi pyhityksen kategoriaan. Menikö heillä puurot ja vellit sekaisin?

Tämä ei tee tyhjäksi sen Lutherin löydön tärkeyttä, että Kristuksessa ja uskossa häneen meillä on kaikki, armo ja toivo, lunastus ja pelastus. YJ osaa mielestäni hienosti ottaa esiin sen olennaisen, mikä luterilaisuudessa on hyvää, mutta samalla olla kriittinen sitä pikkutarkkaa teologiaa kohtaan, jonka luterilainen ortodoksia lopulta kaikenmoisten kiistojen jälkeen kehitti. Sama juttu katolisuuden kanssa: olennainen pointti säilyy (armon uudistava vaikutus), vaikka joitain yksityiskohtia on arvioitu kriittisesti uudelleen ja/tai hiljaa jätetty pois.

Mielestäni syntioppi käsitellään oikein tyydyttävästi Annexissa (2A):

”Me olemme todellisesti ja sisäisesti uudistettuja Pyhän Hengen toiminnan kautta… ’Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!’ (2. Kor. 5:17). Vanhurskautetut eivät tässä mielessä jää syntisiksi. Silti olisimme väärässä, jos sanoisimme, että olemme synnittömiä (1. Joh. 1:8–10 vrt. YJ 28). ’Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin’ (Jaak. 3:2)… Siten luterilaiset ja katolilaiset voivat yhdessä ymmärtää kristityn olevan simul iustus et peccator…”

Room. 7:25 selittyy tämän pohjalta luontevasti, Room. 4:5 taas ei ole ongelma, jos vanhurskauttaminen kerran on ”syntien anteeksiantamista ja vanhurskaaksi tekemistä” (Annex 2A) – jumalaton julistetaan ja tehdään vanhurskaaksi, hän ei siis jää jumalattomaksi.

Olen myös kuullut, että Annex olisi liittynyt siihen, että Ratzinger halusi selventää syntioppia, mutten tunne asian historiaa sen tarkemmin. Mitä taas tulee ekumenian esteisiin ja Verschürenin kommenttiin, sanoisin seuraavaa: Johannes Paavali II ei varmasti henkilönä ollut ekumenian suurin este (hänhän kirjoitti ensyklikan Ut unum sint ja teki paljon muutakin ekumeenista tienraivausta).

Nähdäkseni paavi oli ja on este siksi, että hän joutuu kantamaan Pius IX:n hybriksen taakkaa harteillaan: este on se, miksi paavius tehtiin Vatikaani I:ssä, ja samassa hengessä määritellyt Maria-dogmit vuosilta 1854 ja 1950. Tämä siis katolisen puolen esteistä. Luterilaisella puolella suurin ongelma on varmastikin virka, ei pelkästään naispappeus vaan luterilainen pappeus yleensä, jonka pätevyydestä katolinen kirkko ei taida olla aivan vakuuttunut.

Paavius sinänsä, tai Pietarin virka, kuten sitä ekumeenisessa teologiassa kutsutaan, ei mielestäni ole ekumenian este vaan toivo, jos se ymmärretään näkyvänä ykseyden merkkinä: ”Pietarin seuraajana Rooman piispa on ykseyden pysyvä ja näkyvä alku ja perustus yhtä hyvin piispojen kuin kaikkien uskovien kesken” (LG 23).

Nähdäkseni ekumeenisissa keskusteluissa Pietarin virassa nähdään potentiaalia ykseyden palvelijana, kuten esim. tämä kirja (johon kontribuoi myös Eero Huovinen) osoittaa. Mitäs mieltä itse olet? Nimi Yksimielisyyden ohjeen alle tai ei mitään, vai?

Timo Junkkaala: Vastauspuheenvuoro (2)

Tämähän käy yhä kiinnostavammaksi. Olet yllättävän joustava roomalaiskatolilaiseksi. Puhut Pius IX:n hybriksestä ja Maria-dogmeistakin niin kuin ne olisivat virheitä. Olisiko näissä asioissa virallisestikin mahdollista tapahtua järkiintymistä? Sinänsä hienoa, jos nuoruuden ystävät (?) mutta eri teitä kulkeneet Ratzinger ja Küng ovat mahtuneet taas samaan pöytään, mutta ei yksi ateria vielä muuta oppia paavin erehtymättömyydestä.

Peruskysymys on – niin kuin pitääkin – mikä on oikeaa Raamatun ymmärtämistä ja tulkintaa. Minä ajattelen niin, että tarvittiin Paavali selittämään, mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsi. Kun aikaa kului, tarvittiin Augustinus selittämään, mitä Paavali oli kirjoittanut. Ja taas tuhannen vuoden kuluttua tarvittiin Luther, jotta Paavalin sanoma taas löydettäisiin uudelleen.

Kuka nyt kaivaisi sekä Uuden testamentin, Augustinuksen ja Lutherin esiin ennen kuin tekojen tie hautaa koko kristillisen uskon – hautaa sen myös ja ehkä nimenomaan reformaation kirkoissa.

Uskon, että Lutherin ja luterilaisten tunnustuskirjojen tulkinta varjelee oikean raamatullisen sanoman niin, että ihminen voi löytää evankeliumin lohdutuksen ja ilon. Lakia ja evankeliumia, vanhurskauttamista ja pyhitystä, uskoa ja rakkautta ei saa erottaa toisistaan, mutta niiden välillä on tehtävä ero.

Tämän eron tekemisessä oli uskonpuhdistuksen ydin ja lahja maailmalle. Samalla tavoin kuin varhaiskirkko työsti kolminaisuusopin ja kaksiluoto-opin, 1500-luvun reformaattorit takoivat Raamatun pohjalta esiin kirkkaan vanhurskauttamisopin.

Uskon, että Yksimielisyyden ohje palvelee evankeliumia, Jumalan kunniaa ja omantunnon rauhaa, kun se ilmaisee asian näin:

”On totta, että Jumala … asuu uskon kautta niissä jotka on valitttu ja jotka Kristus on vanhurskauttanut ja sovittanut Jumalan kanssa…. Mutta tämä Jumalan asuminen uskovissa ei ole samaa kuin se uskonvanhurskaus, jota Paavali tähdentää, … Jumalan asuminen uskovissa on uskonvanhurskauden seuraus; uskonvanhurskaus taas ei ole mitään muuta kuin sitä, että synnit annetaan anteeksi ja kurja syntinen armahdetaan ja otetaan Jumalan omaksi yksin Kristuksen kuuliaisuuden ja ansion perusteella.” (SD 3, 54)

Olet oikeassa siinä, että minulle luterilainen traditio ja tunnustus ovat tärkeitä. Mutta näin juuri siksi, että uskon sen olevan oikeaa Raamatun tulkintaa eli nimenomaan apostolista evankeliumia. Sanot, ettei Paavali tee sellaista erittelyä kuin mihin edellä viittaan. Minä uskon, että nimenomaan tuo erittely auttaa ratkaisemaan oikealla tavalla Raamatussa vastaan tulevat jännitteet.

Kyse on samantapaisesta asiasta kuin alkukirkon kolminaisuusoppi ja kaksiluonto-oppi -asioissa. Noita sanoja ei löydy Raamatusta, mutta kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että asia on siellä ja että sillä teologisella apparaatilla ratkaistaan Jumalan ja Kristuksen olemuksen ongelmat. Samasta on kysymys, kun reformaattorit löysivät lain ja evankeliumin erottamisen avaimen. Silloin eivät mene puurot ja vellit sekaisin.

Yksittäisiä Raamatun kohtia voisi ottaa tämän tueksi useita. Selvästi ihmisen ansio ja teot suljetaan ulos mm. Room. 4. luvussa ja Ef. 2:8-9. On hienoa, että tässä asiassa roomalaiskatolilaiset ovat tulleet vastaan YJ:ssä. Ihan perillä ei kuitenkaan vielä olla, niin kuin edellisissä viesteissäni pyrin osoittamaan. Sellaiseen yksimielisyyteen, joka varjelee Kristuksen ansion ja hänen sovitustyönsä perusteella syntiselle julistetun vanhurskauden, on vielä matkaa.

Annex on ehkä joiltain osin selvempi kuin YJ, joka on syntiopissa kovin sekava. Hiukan ongelmallista vain on, että kirkoissa hyväksyttiin YJ, mutta ei sen jälkeen tehtyä lisäystä. Tämä koskee nyt kuitenkin vain menettelytapaa. Ydinongelma on, ettei roomalaiskatolinen syntioppi ole selvä. Mitä tarkoittaa, että vanhurskautetut eivät jää syntisiksi, jos kuitenkin hyväksytään 1. Joh. 1:8-10. Olemmeko siis uskovina syntisiä vai emme?

Lopuksi pohdit ekumenian esteitä. Olen Lutherin kanssa samaa mieltä, että jos vanhurskauttamisoppi on oikea, muulla ei juuri ole väliä. Tietysti muunkin pitäisi olla sen kanssa jotenkin linjassa. En ymmärrä, miksi yhä kaupataan aneita, miksi Maria ottaa Kristuksen paikan ja miksi paavia kutsutaan Kristuksen sijaiseksi. Kyllä kai näihinkin pitäisi vanhurskauttamisopin heijastua.

Mutta ehkä voisin suudella paavin sormusta – en ehkä kuitenkaan varpaita kuten Luther sanoi – jos vanhurskauttamisopissa löytyy yhteys. Miksi muuten katsot, että luterilaisen kirkon pappeus on ekumenian este? Minulle on tullut mm. dokumentista Vanhurskauttaminen kirkon elämässä se käsitys, että todellinen ongelma on se, että luterilaisten pitää hyväksyä paavius.

Emil Anton: Vastauspuheenvuoro (3)

Kyllä vain, teologia on mielenkiintoista, ja on hienoa päästä keskustelemaan siitä tällä tasolla! Paljon on taas kommentoitavaa. Pius IX:n hybriksestä voi lukea August Haslerin kirjasta How the Pope Became Infallible. Mitä virallisen tason ”järkiintymiseen” tulee, toistan lyhentäen, mitä kirjoitin Kotimaa 24-blogiartikkelissani Paavin liberaali puoli:

Ratzinger on lausunut harvinaisen vapaamielisiä asioita modernin katolisuuden dogmikolminaisuudesta (Maria-dogmit ja paavin erehtymättömyys). Kaikkea katolista ei ole automaattisesti puolustettava totuutena – kyseessä voikin olla vain historiallinen kehitys. Kristillisen ykseyden saavuttamiseksi esim. ortodoksien ei tarvitsisi tunnustaa muuta kuin kehitysten teologinen pätevyys lännessä – ykseyttä varten heidän ei itse tarvitsisi tunnustaa mitään, mitä ensimmäisellä vuosituhannellakaan ei vaadittu.

Lounas Küngin kanssa ei tietenkään riitä opin muuttamiseen, mutta se kertoo ainakin sen, ettei moderniin dissidenttiin suhtauduta ”kuin pakanaan tai publikaaniin” (vrt. Matt. 18:17).

Toiseksi on puututtava sinun ”kirkkaan evankeliumin dogmihistoriaasi”. Luterilainen narratiivi Paavali-Augustinus-Luther on monin tavoin ongelmallinen. Ensinnäkin keskiaikainen katolinen Paavali-tulkinta ja sitä seuraava Trento olivat paljon uskollisempia Augustinukselle kuin Luther ja luterilainen tunnustus, kuten vaikkapa Alister McGrath huomauttaa vanhurskauttamisopin historiassaan Iustitia Dei.

Trento ei ole täydellinen, mutta (kuten muistaakseni Tiililä ja Teinonen yhdessä totesivat – luinko tämän peräti sinun kirjastasi), kyllä Decretum de iustificatione on paljon parempi dokumentti kuin Solida Declaratio;) Kaiken lisäksi Luther itse totesi: ”Mutta kun ovi aukeni minulle Paavalin kirjeissä niin, että ymmärsin, mitä vanhurskauttaminen uskosta on, se oli Augustinuksen loppu.” (Luther’s Works 54, 49)

Augustinuksella oli vastassaan Pelagius, joka niin ikään selitti Paavalia, kirjoitti jopa yhden vanhimmista Roomalaiskirjeen kommentaareistakin. Kirkko päätyi Augustinuksen taakse, ja Pelagius jäi harhaoppiseksi. Katolilaisena en lähesty peruskysymystä eksegetiikan vaan ekklesiologian näkökulmasta.

Peruskysymys ei ole oikea raamatuntulkinta – tämä asettelu johtaa tuhansiin kirkkokuntiin, kuten on nähty. Peruskysymys on apostolisen kirkon ykseys, ja siltä kannalta Luther jää samalle puolelle Pelagiuksen, ei suinkaan Augustinuksen kanssa. Kaikkihan voivat väittää olevansa Raamatun puolella, se ei ole vaikeaa, ja kaikki maailman lahkot vetoavat siihen puolustuksekseen. Mutta miksi uskoa heitä ja hylätä yhteys universaaliin kristilliseen kirkkoon?

Ydinosiossasi, Timo, esittelit luterilaisia tulkintaperiaatteita toistamalla jatkuvasti sanoja ”uskon, että”. Saahan sitä uskoa, mutta olisi kiva kuulla perustelutkin. Viittasit vain lyhyesti pariin raamatunkohtaan, Ef. 2 ja Room. 4. Mutta kuten jo todettiin, ne ovat täysin YJ-yhteensopivia.

Sanot, ettei syntioppimme ole selvä. Kenelle on, kenelle ei. Kysyt: ”Mitä tarkoittaa, että vanhurskautetut eivät jää syntisiksi, jos kuitenkin hyväksytään 1 Joh. 1:8–10. Olemmeko siis uskovina syntisiä vai emme?” Vastaan niin kuin osaan.

Kasteessa, vanhurskauttamisemme hetkellä, vanha katoaa ja uusi tulee tilalle (ks. 2. Kor. 5:17). Emme siis jää olemuksellisesti syntisiksi, Jumalan edessä vihan ansaitseviksi, eikä lumi vain peitä lantakasaa, vaan muutumme Jumalan edessä kokonaan puhtiksi, lumenvalkoisiksi (ks. Jes. 1:18). Silti meihin jää taipumus syntiin, joka myös saa meidät jatkuvasti tekemään ainakin pieniä syntejä, laiminlyömään hyvää, jne, ja siinä mielessä olemme syntisiä ja tarvitsemme jatkuvasti anteeksiantoa.

Mitä muuten tarkoitit, kun sanoit, ettei kirkoissa hyväksytty YJ:n jälkeen tehtyä lisäystä? Siis Annexia vai? Missä kirkoissa? Eikö Annex liity yhteiseen julkilausumaan, jonka LML ja katolinen kirkko yhdessä hyväksyivät? En tässä enää lähde syvemmin keskustelemaan pappisvirasta ekumenian esteenä, kun se menee jo niin paljon aiheen ohi. Viittaanpa vain Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -dokumentin kohtaan 309 ja sen nostamiin pointteihin.

Timo, on kiva kuulla, että voisit suudella paavin sormusta, jos vanhurskauttamisopista löytyy yhteys. Minulla on sinulle hyviä uutisia! Sellainen on olemassa! Sinun ei tarvitse muuta kuin lakata itse olemasta ”kirkkaan vanhurskauttamisopin” kriteeri ja hyväksyä oman rakkaan kirkkosi ja koko universaalin katolisen kirkon viisaus tässä asiassa.

Timo Junkkaala: Vastauspuheenvuoro (3)

Tässähän on vaarassa viisastua, kun sinun kanssasi keskustelee. En ole tiennyt, että Roomassa voidaan suhtautua noin vapaamielisesti menneisyyteen. Olen luullut, että jos paavi tai kirkolliskokoukset ovat jotakin sanoneet, niitä on aina pidettävä totuutena. Tästä syystä olen arvellut ekumenian edistymisen olevan niin vaikeaa.

Olet oikeassa siinä, että linjani Paavalista Augustinuksen kautta Lutheriin on tietysti karkea yleistys. Eiköhän siinä kuitenkin esim. armon evankeliumin korostamisessa vastakohtana ihmisen omille teoille ja ansioille ole jotain perääkin. En nyt mene siihen, jäikö roomalaiskatoliseen teologiaan semipelagiolainen piirre.

Suurin yllätys tekstissäsi oli nyt se, että aloit puolustaa Trenton kokousta. En muista, mitä Teinonen ja Tiililä ovat tästä asiasta mahtaneet sanoa, mutta yhteisen muistin virkistämiseksi otan muutaman kohdan Trenton kaanoneista:

”Jos joku sanoo jumalattoman tulevan vanhurskautetuksi pelkästä uskosta … hän olkoon erotettu.” (9). ”Jos joku sanoo ihmisen tulevan vanhurskautetuksi joko niin, että hänen hyväkseen pelkästään luetaan Kristuksen vanhurskaus tai että hänelle pelkästään annetaan synnit anteeksi … hän olkoon erotettu.”  (11) ”Jos joku sanoo, ettei vanhurskauttava usko ole mitään muuta kuin luottamus jumalalliseen laupeuteen, joka antaa synnit anteeksi Kristuksen tähden, tai että vanhurskauttamisemme tapahtuu pelkästään  tämän luottamuksen kautta: hän olkoon erotettu.” (12).

Näiden kai pitäisi olla YJ:n jälkeen jo taakse jäänyttä elämää. Pelkään vain, ettei niin ole. Silloin perustavaa laatua olevaa yksimielisyyttä ei ole saavutettu.

Ilmaisit hyvin yhden peruseron välillämme, kun kirjoitit, että sinä lähestyt asiaa kirkko-opin ja minä Raamatun ja sen tulkinnan näkökulmasta. Kirjoitit näin: ”Kaikkihan voivat väittää olevansa Raamatun puolella, se ei ole vaikeaa, ja kaikki maailman lahkot vetoavat siihen puolustuksekseen. Mutta miksi uskoa heitä ja hylätä yhteys universaaliin kristilliseen kirkkoon?”

Juuri tässä Luther  kulki eroon myöhäiskeskiajan kirkosta, jonka opetuksen alla hän ei ollut löytänyt armollista Jumalaa. Siinä on ero edelleen.

Vielä muutama kommentti. Syntiopissa on siis selvästi se ero, että sinä sanot anteeksiantamuksen muuttavan ihmisen kokonaan puhtaaksi ja me luterilaiset uskomme, että meille luetaan Kristuksen puhtaus.

Tarkistin sen Annexia koskevan asian. Luterilaiset kirkot hyväksyivät YJ:n keväällä 1998. Sen jälkeen kävi yllättäen ilmi, että Vatikaani empi asiassa. Tarvittiin lisäneuvottelut, joissa syntyi kaksi tekstiä, toisena tuo Liite eli Annex. Se synnytti Saksan luterilaisten teologien joukossa paljon vastustusta. Luterilainen maailmanliitto hyväksyi sen viemättä asiaa kirkkojen käsittelyyn.

Niinpä noita liitteitä ei ole koskaan hyväksytty esim. Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa. Risto Saarinen kirjoittaa asiasta näin: ”Jos liite tuo opillista lisäarvoa, niin kyseessä on sopimuksen muuttaminen, joka kenties pitäisi alistaa paikalliskirkoille. Jos se taas ei tuo lisäarvoa, niin miksi se ylipäätään laadittiin.” Pitäisikö herättää keskustelu siitä, onko YJ lopullisessa muodossaan koskaan asiallisesti hyväksytty?

Palataan siihen paavin sormuksen suuteluun sitten kun on käynyt ilmi, että YJ:hin vielä jääneet epäselvyydet on selvitetty ja sen sanoma on todellistunut roomalaiskatolisessa kirkossa.

Ehkä tässä vaiheessa on tunnustettava, että samalla kun arvostelen Roomaa joistakin asioista, on sille annettava tunnustus siitä, että se pitäytyy monessa asiassa Raamattuun paljon selvemmin kuin yleisen mielipiteen pyöritykseen antautuneet protestantit. Eikä nyt ole kysymys vain eettisistä asioista. Benedictus XVI kirjoittaa Jeesuksesta paremmin kuin useimmat luterilaiset piispat. Mikä kirkko tässä nyt sitten on Sanan kirkko? Niin ovat maailman kirjat sekaisin.

P.s. Luen parhaillaan paavin kirjan Jeesuksen viimeiset päivät suomenkielistä käännöstä. Se on todella hieno kirja – vaikka se täytyy myöntää, että se olisi vielä parempi, jos sitä valaisisi  vanhurskauttamisopin tuoma selkeys ja kirkkaus.

Emil Anton: Lopetuspuheenvuoro

Erittäin mielenkiintoisen dialogin jälkeen on yhteenvedon aika – kaikki hyvä loppuu aikanaan, paitsi kaikkein paras eli ikuinen elämä. Ihan ensiksi kiitokset sinulle Timo keskusteluun suostumisesta ja sen toteuttamisesta hyvässä hengessä.

Väittelymme aiheena oli ”Onko vanhurskauttamisopissa löytynyt yhteys?” Kuten nähty, siihen voi vastata sekä myönteisesti että kielteisesti. Oikeastaan uskaltaisin sanoa, että olemme yhtä mieltä sekä ”kyllä” että ”ei” -puolesta. Molemmat nimittäin tunnustamme sen tosiasian, että katolinen kirkko ja LML ovat allekirjoittaneet Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista.

Molemmat tunnustamme myös, ettei asiakirja ole täydellinen ja että käytännön tasolla luterilaiset ja katolilaiset voivat yhä olla eri mieltä vanhurskauttamisopin peruskysymyksistä. Erimielisyys välillämme koskee tässä dialogissa sitä, kumpi on ratkaisevampaa.

Itse lähdin alusta asti käsittelemään asiaa Kristuksen tahdon lähtökohdista: Herramme jätti meille ikään kuin testamentikseen rukouksen kristittyjen näkyvän ykseyden puolesta (Joh. 17). Tämän takia lähestyn tätäkin kysymystä kirkko-opillisesti ja yhdyn kirkkoisä Irenaeuksen (n. v. 189) sanoihin: ”Mitään niin tärkeää reformaatiota he eivät voi toteuttaa, että se korvaisi heidän skismansa aiheuttaman pahan.” (Adv. Haer. IV, 33:7)

Jos Timolle sopii melkein mikä vain, kunhan vanhurskauttamisoppi on puhdas, niin minulle sopii melkein mikä vain, kunhan kirkko on yksi.

Timon luterilainen prinsiippi yksityisen raamatuntulkinnan nostamisesta kirkon ykseyden edelle ei tule samalla tavalla Kristukselta. Sama pätee vanhurskauttamisopin keskeisyyteen kaiken mittarina sekä kaikenkattavaan lain ja evankeliumin erotteluun. Ainoa argumentti, joka tämän puolesta kuultiin, oli ”uskon, että”.

Mainitut prinsiipit tulevat kaikki Lutherilta, eivät Kristukselta eivätkä sen koommin apostoleiltakaan. Timon esittämiin raamatunkohtiin (Ef. 2 ja Room. 4) vastasin YJ:n pohjalta, mutta omiini (Tit. 3, Room. 6 ja Jaak. 2) en saanut muuta vastausta kuin sen, että Raamattua pitää lukea luterilaisten prinsiippien mukaan.

Olemme kuitenkin päässeet myös eteenpäin. Tässä meitä on hieman ironisesti auttanut ”ekumenian suurin este”, itse tunnustuskirjojen antikristus, Rooman paavi. Minä kaivoin esiin Ratzingerin edistyksellisiä esipaavillisia ajatuksia (kirjasta Principles of Catholic Theology), jotka antoivat Timolle uutta ekumeenista optimismia. Timo puolestaan toisti myönnytyksensä, että ”Benedictus XVI kirjoittaa Jeesuksesta paremmin kuin useimmat luterilaiset piispat”.

Silti paavilta nähtävästi puuttuu vielä vanhurskauttamisopin ”selkeys ja kirkkaus”. Vaikka puuttuisikin, eikö YJ joka tapauksessa merkitse vähintäänkin sitä, että paavi myös sallii ”puhtaan ja kirkkaan” vanhurskauttamisopin saarnan? Jos hän ei tuomitse Küngia, ei hän tuomitse Junkkaalaakaan. Eikö tämä riittäisi ansaitsemaan suukkoa sormukselle?

En kuitenkaan jätä väitettäni siihen, että paavi ainoastaan sallisi kirkkaan evankeliumin julistamisen. Mielestäni luterilaisilla on tarpeeksi syytä ajatella, että hän on maailman johtava kirkkaan evankeliumin ja vanhurskauttamisopin julistaja. Erinomaisissa Paavali-katekeeseissan vuosina 2008–2009 (Saint Paul) Benedictus XVI viittasi kahdesti Lutheriin hyväksyvästi vanhurskauttamisopin yhteydessä (autuas vaihtokauppa s. 34–35, yksin uskosta s. 82).

Sitaatti jälkimmäisestä asiayhteydestä on paikallaan keskustelumme päätteeksi: ”Vanhurskaus merkitsee yksinkertaisesti Kristuksen kanssa ja Kristuksessa olemista. Ja se riittää. Muuta ei enää tarvitse noudattaa… Usko on Kristukseen katsomista, itsensä uskomista hänelle, yhdistymistä Kristukseen, muovautumista Kristuksen kaltaiseksi…” (s. 82)

Kiitän vielä kerran Timoa osallistumisesta tähän ”jouludebattiin”. Joku voi pitää joulua sopimattomana aikana väittelyille, mutta toivottavasti tämä dialogi auttaa meitä kiinnittämään katseemme aina vain tiukemmin joulun Herraan, joka on tullut meille ”viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi” (1. Kor. 1:30).

Timo Junkkaala: Lopetuspuheenvuoro

Lämmin kiitos Emil Antonille hyvästä ekumeenisesta debatista. Kunnollinen teologinen mittelö on harvinaista herkkua.

Mihin siis päädyimme? Ainakin siihen, että kristittyjen yhteyden tähden, joka on Kristuksen tahto ja hänen lahjansa, on tässä synnin maailmassa nähtävä vaivaa. Yhtäältä tuo yhteys on jo olemassa kaikkien niiden kesken, jotka uskovat Kristukseen.

Toisaalta on aina olemassa myös vaara olla Paavalin tai Pietarin puolta vaikkei heitä kumpaakaan ole ristiinnaulittu meidän puolestamme. On myös harhaoppien vaara, joista apostoli Paavali jatkuvasti varoitti. Vanhurskauttamisoppia on aina harjoitettava ja opiskeltava, kuten Luther muistutti. Kiitos, Emil, että haastoit minut siihen.

Olemme yhtä mieltä siitä, että Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista on tärkeä ekumeeninen asiakirja ja merkittävä edistysaskel. Yhdessä saatamme iloita siitä, että roomalaiskatolinen kirkko on siinä ilmaissut hyväksyvänsä uskonpuhdistuksen uudelleen löytämät Uuden testamentin suuret totuudet siitä, että pelastus perustuu yksin Kristuksen työhön ja että se annetaan ihmiselle ilman mitään tämän omaa ansiota yksin Jumalan armosta.

Epäselväksi on kuitenkin jäänyt, ymmärretäänkö armo ja vanhurskauttaminen todella samalla tavalla. Se, mitä luemme Katolisesta katekismuksesta, ei puhu todellisen perustavaa laatua olevan yksimielisyyden puolesta. Yhdessä hyväksyttyjen sanontojen takana näyttää yhä olevan merkittävää erimielisyyttä itse asiasta.

Onko armo Jumalan mielenlaatu ja anteeksiantamus vai ihmiseen vuodatettu voima, jonka aiheuttaman muutoksen perusteella Jumala vanhurskauttaa ihmisen? Ovatko pelastuksen perusteet siis todellisesti Kristuksessa vai ihmisessä itsessään? Onko ihminen vanhurskautettunakin yhä syntinen, siis todella yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen?

Vaikka Luterilainen maailmanliitto hyväksyi YJ:n, sadat luterilaiset teologit erityisesti Saksassa olivat sitä mieltä, ettei asiakirjaa olisi pitänyt hyväksyä. Minäkin olen sitä mieltä, että olisi ollut rehellisempää tunnustaa, ettei perustavaa yksimielisyyttä vielä saavutettu, vaikka ilmaisuissa päästiinkin pitkälle. En siis ole kannassani yksin. Enemmistö Saksan merkittävimmistä luterilaisista teologeista on kanssani samaa mieltä.

Erimielisyytemme Emilin kanssa tulee hyvin ilmi siinä, että hänelle riittää, että kirkko on ykseyden hyväksynyt. Oikeaa kristillisten kirkkojen yhteyttä ei kuitenkaan saavuteta allekirjoituksilla. Oikea yhteys perustuu todelliseen uskon ja opin yhteyteen, samaan käsitykseen evankeliumista.

Paavali käyttää tästä voimakkaita ilmauksia Galatalaiskirjeessä. Evankeliumin sisältö on tärkeämpi kuin se, kuka siitä kuuluttaa. Kun Paavalille ei oikean evankeliumin takuuksi riittänyt se, että sitä julistaisi taivaan enkeli, ei hänelle riittäisi sekään, että näytettäisiin Rooman kirkon ja Luterilaisen Maailmanliiton allekirjoituksia.

En näe vastakkainasetteluamme samoin kuin Emil, joka sanoo, että vastakkain ovat Kristuksen sanat yhteydestä ja minun edustamani luterilainen raamatuntulkinta. Kyse on siitä, mikä on Uuden testamentin pelastusoppi. Syntiselle julistettu vanhurskaus yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden on koko Uuden testamentin oppi. Paavali ilmaisee sen kirkkaasti monessa kohdassa.

Mutta samaan tapaan toimi myös Jeesus itse, kun hän julisti synnit anteeksi halvaantuneelle ja publikaanin vanhurskaaksi temppelissä ja kun hän toivotti ristin ryövärin tervetulleeksi paratiisiin. Tätä evankeliumia ei saa vaarantaa. Vain siihen voi perustua todellinen kristillinen yhteys.

Olemme yhtä mieltä siitä, että roomalaiskatolinen kirkko on varsinkin eettisissä kysymyksissä osoittautunut viime aikoina raamatullisemmaksi kuin useimmat luterilaiset kirkot. Iloitsemme myös paavin kirjoista, jotka erinomaisella tavalla avaavat evankeliumeiden sanomaa Jeesuksesta. Toivottavasti tämä kaikki herättää myös luterilaiset kirkot löytämään uudelleen uskon aarteet ja pitämään kiinni Jumalan sanasta.

Toivottavasti vanhurskauttamisoppia ei unohdeta. Uusin asiakirja Vanhurskauttaminen kirkon elämässä ansaitsisi nousta siitä unohduksen yöstä, johon se heti alkuunsa näyttää vaipuneen. Siitä huolimatta, että sekin lähtee siitä optimismista, että yksimielisyys vanhurskauttamisopissa on saavutettu, siinä on paljon hyödyllistä.

Me jatkamme keskustelua ainakin Perustan teologisilla opintopäivillä 2.–4.1. Minulle on siellä merkitty aiheeksi Löytyikö yksimielisyys vanhurskauttamisopissa. Tämä keskustelu on antanut sitä varten paljon aineksia.

Enqvist vs. Craig omin silmin ja muiden mielestä

7.5.2012

Kari Enqvistin ja William Lane Craigin välinen väittely on jo jonkin aikaa ollut katsottavissa netissä (linkki). Tarkoitukseni oli kirjoittaa debatista enemmän, mutta koska muut ovat aika lailla sanoneet jo kaiken olennaisen, ja koska olen tänään tähystyksen ja sitä edeltäneen lääkityksen jäljiltä normaalia heikommassa kunnossa, tyydyn lyhyeen postaukseen.

Lyhyt ja ytimekäs loppuarvioni debatista on 2-6 Craigille. Enqvist saa kaksi pinnaa kahdesta argumentistaan. Ensinmmäinen piste menee kvanttifysiikkapointista, jota Enqvist puolusti loppuun asti ja jonka perusteella hän ehdotti varovaisuutta tai huolellisuutta (”care”)  filosofisten argumenttien suhteen. Craigkin myönsi, etteivät argumentit ole absoluuttisen varmoja todisteita.

Toisen pisteen Enqvist saa toisesta argumentistaan, jota hän myös toisti useaan otteeseen, nimittäin Craigille esitetystä haasteesta mainita mahdollinen todiste, joka saisi hänet luopumaan uskostaan. Enqvist saa pisteen siksi, että Craig ei tajunnut haastetta kunnolla vaan vastasi esittämällä filosofisia argumentteja Jumala-uskoa vastaan, jotka hän tuntee ja jotka eivät loppujen lopuksi kuitenkaan saa häntä luopumaan uskostaan.

Craig saa neljä pistettä siitä, että hän ensinnäkin esitti neljä argumenttia kantansa puolesta, eli sen, että universumi ei voi olla olemassa ilman Jumalaa. Enqvist ei edes yrittänyt kumota yhtäkään näistä argumenteista, hän jopa myönsi niiden saattavan olla oikeassa. Kaksi lisäpistettä Craig saa siitä, että hän vastasi ansiokkaasti Enqvistin kahteen pääpointtiin, häne kommentoi kvanttiargumenttia jokaisessa puheenvuorossaan ja osoitti falsifikaatiokriteerin ongelmat.

Kuten sanottu, muut ovat analysoineet debattia jo aivan riittämiin. Tyydyn linkittämään seuraaville sivustoille ja niiden debattia koskeviin artikkeleihin: Uskon puolestaTeologisella veitsenterällä ja Usko, järki ja filosofia. Onko kenenkään tietoon tullut, että joku olisi muuttanut maailmankatsomustaan väittelyn vaikutuksesta?

Alustava arvio Craigin Suomen-visiitistä

16.4.2012

Yksi maailman johtavista kristillisistä apologeeteista, teologian ja filosofian tohtori William Lane Craig (kotisivut Reasonable Faith), päätti tänään nelipäiväisen Suomen-vierailunsa ja jatkaa nyt matkaa muihin pohjoismaihin.

Craigin ohjelmassa oli Leif Nummelan haastattelu ja keskustelutuokio (pääasiassa) opiskelijoiden kanssa perjantai-iltana Helsingin keskustassa, kaksi yleisöluentoa lauantaina Apologia Forumissa Ryttylässä, debatti kosmologian professori Kari Enqvistin kanssa tänään maanantaina sekä lehdistöhaastatteluja (ks. esim. Kotimaa, Uusi Tie, evl.fi, ja vielä kerran Uusi Tie).

Perjantai-illan haastattelussa käsiteltiin Craigin teologisen väitöskirjan aihetta eli Jeesuksen ylösnousemusta. Craig valmistui tohtoriksi maailmankuulun luterilaisen teologin Wolfhart Pannenbergin ohjauksessa. Paikkana oli pieni seurakuntakahvila, joka oli sopivan täynnä – haastattelua ennen ja sen jälkeen Craigin kanssa oli mahdollisuus vaihtaa pari sanaa henkilökohtaisestikin.

Craig teki vaikutuksen ajattelun selkeydellä: hän valitsi sanansa ja määritteli käsitteensä aina huolellisesti. Hän vastasi kärsivällisesti ja asiantuntevasti yleisön esittämiin kysymyksiin esimerkiksi liberaaliteologiasta, evoluutiosta ja vaihtoehtoisista hypoteeseista ylösnousemusaineiston selittämiseksi.

Neuvoksi kristityille opiskelijoille Craig sanoi, että on osattava laajentaa visiota välittömän ympäristönsä ulkopuolelle. On katsottava koko suurta kristillistä intellektuaalista traditiota (Craig luetteli: Origenes, Augustinus, Anselm, Akvinolainen…) sekä maailmanlaajuista kristillistä kenttää eikä pelkkää Suomea.

Lauantaina Craig ilahtui nähdessään kansanlähetysopiston suuren salin tupaten täynnä apologetiikasta kiinnostuneita ihmisiä. Craig puhui iltapäivällä Jumala-uskon merkityksellisyydestä (eli elämän mielettömyydestä ilman Jumalaa) ja illalla Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudesta. Lopuksi hän osallistui vielä paneeliin Pasi Turusen ja Tapio Puolimatkan kanssa, jossa he vastasivat yleisön kysymyksiin.

Craig toisti lauantaina tilannearvionsa nyky-yhteiskunnasta: se ei ole postmodernistinen, vaan syvästi modernistinen. Kukaan ei ole postmodernisti lukiessaan lääkepakkauksen käyttöohjetta – ihmiset eivät ole relativistisia tieteestä eivätkä teknologiasta, vaan ainoastaan etiikasta ja uskonnosta. Tämä on vanhaa kunnon verifikationismia, joka kuitenkin on jo hylätty filosofiassa sen itsensä kumoavuuden vuoksi.

Verifikationismi tuli esille myös debatissa Enqvistin kanssa. Valitettavasti Porthaniasta saatu sali oli aivan liian pieni, ja lähes sata henkeä jouduttiin tylysti käännyttämään ovelta pois paloturvallisuussyistä. Olin näiden epäonnisten joukossa, mutta pääsin sisään n. 5 minuuttia ennen tilaisuuden loppua (ihmisiä oli tässä vaiheessa ehtinyt jo poistua).

Powerpoint-screenillä näkyivät Craigin pääpointit vastauksena debatin aiheeseen: Voiko universumi olla olemassa ilman Jumalaa? Craig oli käyttänyt neljää Jumala-argumenttia: kontingenssiargumenttia, kalam kosmologista argumenttia, moraaliargumenttia ja ontologista argumenttia. Kotimaan mukaan Enqvist ”ei ryhtynyt kumoamaan argumentteja”.

Silminnäkijäkertomusten perusteella Craig ja Enqvist olivat puhuneet jossain määrin toistensa ohi. Enqvistin mukaan filosofinen pohdinta ei anna meille tietoa, koska sen sisältö ei ole empiirisesti testattavissa. Mikä voisi kumota teismin? Enqvist siis pyysi Craigiltä argumentteja ateismin puolesta, mihin Craig vastasi: Mutta sehän on sinun hommasi!

Lopulta Craig suostui ja luetteli argumentteja, joilla Jumala-hypoteesia voitaisiin kritisoida. Enqvist palasi taas siihen, ettei näitä filosofisia argumentteja voi kokeellisesti ratkaista suuntaan eikä toiseen. Craig huomautti Enqvistin tietokäsityksen olevan reduktionistinen ja epäpätevä, hän luetteli esimerkiksi monia asioita, joita on täysin rationaalista pitää totena, vaikkei niitä voi kokeellisesti testata.

Lopputuloksena päädyttiin nähtävästi siihen, että Enqvist joutui maksamaan kovan hinnan Jumalan kieltämisestä: hän joutui kieltämään myös logiikan. Silti hän ei voinut välttyä logiikan käytöltä omassa argumentoinnissaan. Erään katsojan mukaan Enqvist ”sai pataan”.

Craigin vaimo ihmetteli sitä, kuinka usein Enqvist sanoi ”en tiedä” ja lopetti puheenvuoronsa lyhyeen, aivan kuin hänellä ei olisi ollut mitään sanottavaa. Enqvistin pointti olikin, ettei tällainen kysymys ole lainkaan mielekäs. Miksi Enqvist sitten ylipäänsä osallistui tällaiseen väittelyyn? Hän halusi nähtävästi sanoa sanottavansa, minkä hän tekikin hyvin valmistellussa avauspuheenvuorossaan, mutta sitten hänellä ei juuri ollut sanottavaa.

Kirjoitan debatista mahdollisesti vielä uudestaan, kunhan järjestäjä Veritas Forum saa videon nettisivuilleen. Mutta jo tässä vaiheessa uskallan sanoa, että debatti saattoi hyvinkin kääntää monien perusateistien ja agnostikkojen ennakkokäsitykset päälaelleen siitä, kenellä on järki ja logiikka puolellaan.

Craigin kirja On Guard on nyt saatavilla suomeksi nimellä Valveilla. Postaan varmasti siitäkin lähitulevaisuudessa. Voi hyvin olla, että Craigin visiitti koituu Suomelle älykkään kristinuskon ja korkeatasoisen apologetiikan uudeksi aamuksi.

Jouludebatti 2011: Onko Jumalaa?

26.12.2011

Avauspuheenvuoro: Ilkka Pyysiäinen

Tämä niin monia askarruttava kysymys on mielestäni samaan tapaan harhaanjohtava kuin kysymys, missä mieli sijaitsee. Mieltä ei voida paikallistaa mihinkään ja silti se on mielekäs ja tarpeellinen käsite.

Jonkin väitteen kieliopillinen muoto ja looginen muoto eivät aina käy yksiin. ”Onko Ranskan nykyinen kuningas kalju?” Kysymys on mieletön, koska siihen ei voi vastata ”Kyllä” eikä ”Ei”. Mutta, kuten Bertrand Russell osoitti, se voidaan muotoilla uudelleen: ”On olemassa yksi olio, jolla on ominaisuudet ”Ranskan nykyinen kuningas” ja ”kalju”. Tähän voidaan vastata yksiselitteisesti ”Ei”.

Väitteet ”Jumala on” ja ”Jumala on olemassa” ovat luonteeltaan erilaisia. Moni modernin maailman teologi katsoo, että Jumala ei ole yksi olio muiden joukossa, osa maailman kalusteluetteloa. Voidaan siis sanoa ”Jumala on” väittämättä, että kyse olisi jonkin erityisen olion olemassaolosta. ”Jumala on” ilmaisee ennemmin jonkinlaista eksistentiaalista sitoutumista ja kokemusta.

Näin ei ole ollut niin sanotuissa heimouskonnoissa, missä jumalat, henget ja esi-isät ovat olleet yhtä luonnollinen osa todellisuutta kuin mikä tahansa. Moderni teologia on kuitenkin joutunut ottamaan kantaa tieteen saavutuksiin ja erilaisiin filosofisiin virtauksiin.

Näin Jumala on muuttunut ihmisenkaltaisesta toimijasta käsitteeksi, joka pakenee kaikkia määrittely-yrityksiä. ”Jumala on” ilmaisee ennemminkin yksilön sitoutumista tiettyyn elämäntapaan, instituutioihin ja tapaan nähdä maailma.

Jumalaa voidaan yrittää määritellä siteeraamalla kirkon oppia, mutta jumalausko ei silti välttämättä edellytä yksityiskohtaista opintuntemusta. Kokeellinen tutkimus on osoittanut, että myös oppia siteeraavat ihmiset tekevät kuitenkin käytännössä johtopäätöksiä hyvin ihmisenkaltaisesta jumalasta, koska tämä on ihmisajattelulle luonteenomaista ja intuitiivista. Psykologi Justin Barrett on tutkinut asiaa sekä kristityillä että hindulaisilla koehenkilöillä.

Sekä jumalauskon puolustus että kritiikki johtavatkin nopeasti oletukseen olio-Jumalasta, joka sitten joko oletetaan tai kielletään. Silti kyse lienee pohjimmiltaan erilaisista tavoista kokea todellisuus ja elää elämäänsä. Minulle Jumalaa ei ole, koska elämänhistoriani ja psyykkinen rakenteeni ovat mitä ovat.

Teologi saattaa pitää tällaista kantaa liian yksinkertaistavana, koska se tekee Jumalasta subjektiivisen. Objektiivisuuden tavoittelu johtaa kuitenkin jälleen keskusteluun olio-Jumalasta. ”Jumala on” muuttuu väitteeksi ”Jumala on olemassa”. Tai ehkä oikeampi muotoilu olisi: ”’Jumala on olemassa’ on totta”.

Jotkut pitävät erinäisiä asioita (kuten oletettuja ihmeitä) todisteina Jumalan olemassaolosta, toiset taas katsovat, että kysymys ei ole lainkaan todisteisiin nojaavasta päättelystä (kuten Wittgenstein). Häälymme siis koko ajan subjektiivisen ja objektiivisen rajamaastossa.

Päätän pohdintani kysymykseen, mitä katolilainen tarkoittaa sanoessaan ”Jumala on”?

Avauspuheenvuoro: Emil Anton

Ilkka Pyysiäisen kirja ”Jumalaa ei ole” (Tampere: Vastapaino 2010) pyrkii osoittamaan, että ”kristittyjen uskomukset ovat perusteettomia” (s. 7), että ”uskonnolliset uskomukset eivät ole järkiperäisesti perusteltuja, mikäli niiden ymmärretään jotenkin viittaavan todellisuuteen” (s. 168).

Kirja ei varsinaisesti yritä todistaa, että ”Jumalaa ei ole” (sen Pyysiäinen tunnustaa mahdottomaksi, s. 166), mutta se pyrkii murentamaan kristinuskon perusteet, jolloin jäljelle ei enää jää järkiperäistä syytä uskoa Jumalaan.

Jos ja kun usko vasta-argumenteista huolimatta säilyy, se tuppaa muuttamaan muotoaan epämääräiseksi tavaksi ”antaa elämälle merkitys ja arvo” (s. 24). Tällainen usko on kuitenkin argumenttien tavoittamattomissa, jolloin sillä ei ole enää mitään tiedollista merkitystä.

Kiistämättä asia on usein näin liberaalissa suomalaisessa luterilaisuudessa, jonka Pyysiäinen on ymmärrettävästi valinnut ensisijaiseksi keskustelukumppanikseen. Välillä kirjassa kuitenkin vilahtavat paha paavi ja pelottava amerikkalainen evankelikaalisuus, jotka ovatkin maailmanlaajuisesti paljon vaikuttavampia uskonnollisia voimia.

Itse edustan katolilaisena yhdessä kristittyjen suuren enemmistön kanssa perinteistä apostolista uskoa, joka on tiivistetty apostoliseen uskontunnustukseen. En siis edusta maailmanlaajuisesti marginaaliin jäävää ”valistunutta” länsieurooppalaista liberalismia.

Puolustan tässä debatissa kantaa, jonka mukaan Jumala on todella olemassa, ei pelkkänä käsitteenä vaan myös olentona, joka on luonut taivaan ja maan, tullut ihmiseksi, syntynyt neitseestä ja noussut kuolleista kolmantena päivänä.

Pyysiäisen kirja ei tavoitteestaan huolimatta onnistu osoittamaan tätä perinteistä jumalauskoa perusteettomaksi. Korkeintaan hän osoittaa, että on olemassa tieteeseen ja arkikokemukseen perustuvia vasta-argumentteja sekä liberaaliteologeja, jotka ovat esittäneet radikaaleja tulkintavaihtoehtoja perinteiselle uskolle.

Pyysiäinen ei kuitenkaan lainkaan tunnu tuntevan kristillistä apologetiikkaa, joka on käsitellyt esitettyjä argumentteja useaan otteeseen. Hän esittää uskovaisten perusteista olkinuken, mahdollisimman heikon version, joka on helppo kumota.

Ateismin johtavat puolestapuhujat Dawkins, Dennet, Hitchens ja Harris mainitaan kerran jos toisenkin, samoin suomalaiset liberaaliteologit Heikka, Myllykoski ym. Entä Alister McGrath, John Lennox, N.T. Wright ja William Lane Craig? Tunteeko Pyysiäinen heitä laisinkaan?

Kirja antaa ymmärtää, että tieteelliset argumentit automaattisesti ajavat kristityt suomalaiseen liberalismiin, mutta näinhän ei ole. Esimerkiksi Craigin dialogit Dennetin, Hitchensin ja Harrisin kanssa jättivät ateistit yksi toisensa jälkeen vastauskyvyttömiksi. McGrathin ja Lennoxin jälkeen Dawkins ei edes uskalla kohdata Craigia.

Avauspuheenvuoroni päätteeksi pyytäisin Pyysiäistä ensin kertomaan, oliko hän kirjaa kirjoittaessaan todella tietämätön maailman johtavista kristinuskon järkiperäisistä puolustajista vai jättikö hän heidät tahallaan sivuun keskittyäkseen pelkästään suomalaisen liberalismin kritisointiin. Toiseksi pyytäisin häntä tiivistämään, mitkä hän katsoo kirjansa pääargumenteiksi, jotka osoittavat kristinuskon uskomukset perusteettomiksi.

Sekä Pyysiäisen vastauksia näihin kysymyksiin että hänen omaa avauspuheenvuoroaan kommentoin vuorostani ensimmäisessä vastauspuheenvuorossani.

1. Vastauspuheenvuoro: Ilkka Pyysiäinen

Kirjassani todellakin väitän, että kristilliset uskomukset ovat filosofisessa mielessä perusteettomia tai huonosti perusteltuja. Mutta kuten heti alussa sanon, en tarkoita tätä hyökkäykseksi kristillistä elämäntapaa vastaan; eiväthän mitkään arkiuskomuksemme ole tieteellisesti perusteltuja.

Tiede ei voi korvata uskontoa. Tässä mielessä olen hiukan eri linjoilla niin sanottujen uusateistien kanssa. Heistä Dan Dennett on vakuuttavin, Sam Harris taas mielestäni valtaosin naiivi. Tämän kritiikin esittää myös Scott Atran kirjassaan Talking to the enemy (2010), joka käsittelee islamilaista terrorismia.

Kirjassani keskityn osin suomalaiseen protestanttiseen keskusteluun, koska kirja on suunnattu suomalaisille lukijoille. Toisaalta käsittelen myös yhdysvaltalaista evankelikaalisuutta, koska se on maailmanpolitiikan kannalta tärkeä liike. Apologetiikkaa kyllä tunnen, mutta esimerkiksi William Lane Craigin argumentit ovat minusta niin huonoja että ne eivät edes ansaitse käsittelyä.

Väite, ettei Dawkins ”uskaltanut” kohdata Craigia debatissa on tyhjä provokaatio (ks. http://richarddawkins.net/articles/643584-why-i-refuse-to-debate-with-william-lane-craig).
Kun pyrin murentamaan kristinuskon järkiperäiset perustelut, en tarkoita hyökätä kristinuskoa vastaan vaan osoittaa, että se loppujen lopuksi lepää muilla kuin järkiperäisillä perusteilla.

Tässä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta kun monet kristinuskon puolustajat kuitenkin pyrkivät puolustamaan uskoaan rationaalisesti, niin vastareaktio on oikeutettu. Myös Emil Anton esittää yksiselitteisesti, että Jumala on olemassa olentona ja on todella, siis empiirisen todellisuuden tasolla, tullut ihmiseksi Jeesus Kristuksessa. Tällaista väitettä ei voi sen enempää todentaa kuin kumotakaan empiirisesti; siksi se on mielestäni vain näennäisesti tosiasiaväite.

Kirjassani en ole pyrkinyt osoittamaan kristinuskoa perusteettomaksi vaan vain, että sen perususkomukset eivät ole empiirisesti perusteltuja. On kokonaan eri asia väittää, että kristinusko olisi perusteetonta; sitä en halua sanoa. Kristinusko on elämäntapa ja elämäntavat eivät kaipaa tieteellisiä perusteluja.

Mutta heti kun uskonpuolustaja alkaa vedota rationaalisiin argumentteihin, hän astuu samalle areenalle tieteilijöiden ja tieteellisten ateistien kanssa. Näissä otteluissa uskonpuolustajat ovat hävinneet jokaikisen ottelun tyrmäyksellä. Minä en kuitenkaan tee tästä sitä johtopäätöstä, että kristinusko olisi hylättävä perusteettomana. Rationaaliset perusteet eivät ole ainoita perusteita.

Antonin mukaan olen kirjassani osoittanut vain, että ”on olemassa tieteeseen ja arkikokemukseen perustuvia vasta-argumentteja” teistisille uskomuksille. Tästä tietenkin seuraa, että uskonpuolustajan tulisi esittää pätevää kritiikkiä näihin vasta-argumentteihin. Ei riitä, että sanotaan ”Kuitenkin Jumala on”. Tällaista vakuuttavaa vasta-argumentaatiota en ole nähnyt (ks. esim. Stenger, Victor J., 2011, The fallacy of fine-tuning: How the universe is not designed for us. Amherst, NY: Prometheus.)

Antonin väite, että ”Esimerkiksi Craigin dialogit Dennet[t]in, Hitchensin ja Harrisin kanssa jättivät ateistit yksi toisensa jälkeen vastauskyvyttömiksi” ei perustu mihinkään muuhun kuin hänen a priori uskomukseensa kristinuskon totuudesta.

Tässä osoittautuu mielestäni, että kristinuskon tai minkä tahansa uskonnon totuuden arvioiminen ei onnistu objektiivisesti vaan itse kunkin johtopäätökset seuraavat jo peruslähtökohdista. Kristinuskon puolustajat eivät myöskään ole ottaneet riittävän vakavasti sitä haastetta, minkä muiden uskontojen olemassaolo tarjoaa (ks. Lammenranta, Markus, 2009, Rationaalisuus ja uskonnolliset erimielisyydet. Teoksessa Usko, toim. Ahti-Veikko Pietarien, Sami Pihlström, & Pilvi Toppinen, 399–409. [Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, 22]).

Jos yksi on totta, niin kaikki ovat? Mutta tästä seuraa ristiriitoja. Millä perusteella siten yksi uskonto on totta ja muut eivät? Jokainen kunnon kristitty on ateisti suhteessa vaikkapa hindu-jumaliin.

Uskonto on intuitiivinen elämäntapa, ei tieteen kanssa kilpaileva teoria. Miksi ”uskovaiset” sitten kuitenkin haluavat tehdä siitä sellaisen? Tämä kertonee tieteen valtavasta voimasta, jota ”uusateistit” vielä liioittelevat.

1. Vastauspuheenvuoro: Emil Anton

Kiitän Pyysiäistä avaus- ja vastauspuheenvuoroista, joihin nyt yritän parhaani mukaan vastata. Jos ymmärsin oikein, Pyysiäisen vertauskohdat mielen sijaintiin ja Ranskan kaljuun kuninkaaseen halusivat esittää, että Jumala on mielekäs ja tarpeellinen käsite, mutta että esim. väitteeseen ”on olemassa olio, jolla on Jumalan ominaisuudet” voidaan antaa yksiselitteisen kieltävä vastaus.

Siispä ”Jumala on”, mutta ”Jumala ei ole olemassa”. Myöhemmin Pyysiäinen kuitenkin sanoo: ”Minulle Jumalaa ei ole” – eikä: ”Minulle Jumala ei ole olemassa”. Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta tai huolimattomalta sanavalinnalta. Mikä siis on Pyysiäisen kanta?

Olen Pyysiäisen kanssa samaa mieltä siitä, että häilymme subjektiivisuuden ja objektiivisuuden rajamailla. Voin allekirjoittaa objektiiviseen todellisuuteen viittaavat lauseet ”Jumala on”, ”Jumala on olemassa” ja ”’Jumala on olemassa’ on totta”. En silti voi matemaattisesti todistaa tätä – kyse on pikemminkin järkevien perusteiden etsimisestä erilaisille olettamuksille (ks. Jumalaa ei ole, s. 166).

Pyysiäisen vastauspuheenvuoro vahvisti hänen pyrkimyksekseen esittää, että kristinuskolta puuttuu filosofinen tai järkiperäinen pohja. Toisaalta apostolista uskoani hän kritisoi sillä, ettei sitä voi todentaa tai kumota empiirisesti, jolloin se ei edes kelpaa kunnon tosiasiaväitteeksi.

Kuten Tapio Puolimatka (joka niin ikään jää Pyysiäisen kirjassa epäoikeudenmukaisesti huomiotta) on usein huomauttanut, tämä positivistinen kriteeri, jonka mukaan kaikkien tosiasiaväitteiden on oltava todennettavissa empiirisesti, kumoaa itse itsensä: sitäkään ei voida todentaa eikä kumota empiirisesti. Filosofinen pohja puuttuu siis pikemminkin itse Pyysiäisen metodilta.

Me emme voi todentaa Jumalan inkarnaatiota empiirisesti (toisin oli Marian laita), mutta voimme tutkia kristinuskon ydinväitteitä esim. historiantutkimuksen ja filosofian keinoin. Pyysiäinen on kirjassaan esittänyt joitain filosofisia ja historiatieteellisiä argumentteja, joiden sanoin tulleen käsitellyksi useaan otteeseen kristillisessä apologetiikassa.

Pyysiäinen kuitenkin ohittaa tarjotut kritiikit liian huonoina ansaitakseen käsittelyä. Näin hän itse syyllistyy siihen, mistä kristittyjä syyttää: ”ei riitä, että sanotaan”. Kirjan olisi pitänyt ottaa vastapuolen paras tarjonta vakavasti.

Minusta Craigin argumentit eivät ole lainkaan huonoja. Ainakin ne ovat paljon parempia kuin Pyysiäisen kirjan esille nostamat olkinuket – ikään kuin kristittyjen paras vastaväite olisi: ”tiede ei voi todistaa, että Jumalaa ei ole” (s. 166).

Mitä Dawkinsiin tulee, häntä itseään on syytä lukea kriittisesti. Linkitetyn Guardian-lehden artikkelin viimeisellä kommenttisivulla käyttäjä Byrom dokumentoi Dawkinsin 12 vaihtelevaa ja usein keskenään ristiriitaista (teko)syytä olla väittelemättä Craigin kanssa vuodesta 2007 vuoteen 2011.

Selvästi asiaan perehtyneenä hän kertoo myös lähteestä, jonka mukaan Dawkinsin oikea syy olisi epäonnistuminen Lennoxia ja McGrathia vastaan. Tyhjältä provokaatiolta vaikuttaa siis pikemminkin Dawkinsin oma artikkeli.

Lausuntoni Craigin ja uusateistien väittelyistä eivät todellakaan perustu a priori uskomukseen vaan videoiden katsomiseen ja nauhojen kuuntelemiseen sekä argumenttien kriittiseen arviointiin. Olen aivan valmis myöntämään Craigin olleen joskus heikommilla, eräästä tasapelistä kirjoitin julkisestikin (http://saunadebates.wordpress.com/2011/11/08/william-lane-craig-vs-stephen-law/).

Hitchens ja Harris puolestaan jättivät Craigin argumentit tyystin käsittelemättä ja puhuivat aivan ohi aiheen, vai haluaako Pyysiäinen väittää muuta? Dennett ei näytä olleen sen vakuuttavampi
(http://www.rfmedia.org/RF_audio_video/RF_podcast/The_New_Atheism.mp3).

Mitkä siis ovat ne ottelut, joissa uskonpuolustajat ovat hävinneet joka kerta tyrmäyksellä? Pyysiäinen kyselee pätevien argumenttien perään, koska ei ole niitä vielä nähnyt.

Miten olisi The Blackwell Companion to Natural Theology, jossa maailman johtavat erilaisten Jumala-argumenttien puolustajat esittävät oman erikoisalansa argumentin mahdollisimman perusteellisesti? Miten olisi N.T.Wrightin The Resurrection of the Son of God, jonka jälkeen Myllykosket ja Carrierit ovat lähinnä vitsejä?

Kristuksen ylösnousemus vetää sen kaivatun viivan myös kristinuskon ja muiden uskontojen välille.

2. Vastauspuheenvuoro: Ilkka Pyysiäinen

Väitteeseen ”on olemassa olio, jolla on Jumalan ominaisuudet” voidaan todellakin antaa kieltävä vastaus mutta myös puoltava. Kummassakin tapauksessa vaaditaan argumentteja. Oma kantani on, että argumentit väitteen totuuden puolesta eivät kestä, koska evidenssi on heikkoa eikä ole olemassa periaatteellisia ehtoja sille, mikä voisi kumota väitteen. Se on yhteensopiva kaiken paitsi tietysti oman negaationsa kanssa.

”Jumala on” on enemmänkin eksistentiaalisen sitoumuksen ilmaus, joka voidaan tulkita hyvin laveasti, kuten vapaamieliset protestanttiset teologit tekevät. Ei ole mitään ristiriitaa siinä, että sanoudun irti myös tästä väitteestä, koska se ei sano minun eksistenssilleni mitään. Siinä, että kieltää kaksi erilaista väitettä ei tietenkään ole ristiriitaa.

En ymmärrä, miksi Jumalan olemassaolon todistamisen pitäisi olla matemaattinen vaikka mieleen tuleekin, että sekä matematiikka että teologia ovat formaaleja systeemejä. Kuten Pentti Saarikoski kirjoitti, teologia on ainoa eksakti tiede. Sen väitteitä ei voi koetella millään empiirisellä aineistolla.

Kristinuskolta ei mielestäni puutu järkiperäistä pohjaa; tuo pohja vain on ongelmallinen sikäli kuin se väittää jotakin empiirisestä todellisuudesta ja samalla kieltää kaiken empiirisen koeteltavuuden.

En tiedä, mitä Anton tarkoittaa ”Pyysiäisen metodilla”; debatissa ei ole kyse mistään erityisestä metodista vaan yleisestä tieteenfilosofiasta. Siinä taas minulla ei ole mitään erityistä omaa kantaa, sillä empiirisen koeteltavuuden vaatimus on kaikkien tieteilijöiden jakama lähtökohta.

Mikäli tosiksi tosiasiaväitteiksi hyväksytään myös sellaisia, joita ei voida todentaa eikä kumota, joudutaan loogiseen ristiriitaan. Samalla menetetään mahdollisuus keskustella mistään, ja aivan mikä tahansa väite pitäisi hyväksyä.

Siksi koeteltavuuden kriteeri on järkevä perusta tosiasiaväitteiden arvioimiselle vaikka sitä itseään ei kenties voida koetella empiirisesti. Tämä ei vie filosofista pohjaa pois; pohjalla ei voi olla pohjaa. Ja ennen muuta: mikä tekee ”apostolisesta uskosta” jotenkin paremman tai todemman vaihtoehdon, jos paremmuudella ja totuudella ei ole mitään kriteerejä (paitsi auktoriteettiin vetoaminen)?

Antonin implikoima väite ”Maria kykeni todentamaan empiirisesti Jumalan inkarnaation” ei kestä minkäänlaista kritiikkiä. Vastassa ovat ensin historiantutkimuksen ongelmat (lähteiden luonne ja luotettavuus) ja sitten kysymys siitä, mitä tarkoittavat ”inkarnaatio” ja sen empiirinen todentaminen. Koska kyseessä on Antonin itsensä mukaan empiirinen väite, niin mitkä tällöin ovat koeteltavuuden kriteerit?

Anton tuntuu käyvän kaiken aikaa vain metarepresentationaalista keskustelua esittämättä mitään konkreettisia väitteitä, joita voisi arvioida. Pyysiäinen vain on väärässä.

Todistamisen taakka on kuitenkin sillä, joka esittää tosiasiaväitteitä, ei sillä, joka kysyy perusteita. Miksi Anton ei kerro, mikä sitten on se kristittyjen ”paras vastaväite”? On myös mielenkiintoista, että Anton puhuu parhaasta vastaväitteestä; minua kiinnostaisi enemmän paras väite.

Mikäli William Lane Craigilla on hyviä argumentteja, miksi Anton ei esittele niitä? Mikään klassisista Jumalan olemassaolon todistuksista ei kestä ja niin sanottu antrooppinen periaate ei kestä sen enempää fysiikan kuin tilastomatematiikan kritiikkiä.

Tyrmäyksellä tarkoitan sitä, että vain tieteen avulla voimme rakentaa toimivia lentokoneita, parantaa sairauksia, tutkia maailmankaikkeuden syntyä ja tulevaisuutta, saada luotettavaa historiatietoa ja niin edelleen. Kirkon aikanaan tuomitsemat tieteelliset löydöt on aina lopulta jouduttu hyväksymään.

Sitä en kiistä, etteikö kristillinen retoriikka usein vetoaisi voimakkaammin arkiajatteluun. Sillä ei ole merkitystä, miten joku yksittäinen tutkija pärjää jossakin yksittäisessä debatissa. Kokonaisuudessaan tieteen voittokulku on kiistaton.

En silti missään nimessä väitä, että tiede voisi korvata uskonnon ihmisten elämässä. Ei! Tiede ei voi parantaa sitä eksistentiaalista ahdistusta, joka syntyy elämän epävarmuudesta ja kuoleman vääjäämättömyydestä.

En myöskään vastusta uskontoa vaan ainoastaan arvioin kriittisesti tosiasiaväitteiksi ymmärrettyjä uskonnollisia väitteitä. Ymmärtääkseni Anton kuitenkin sanoutuu irti uskonnon vertauskuvallisista tulkinnoista ja pitää kristinopin perusväittämiä tosiasiaväitteinä. Silti niiden ei tarvitse hänen mukaansa olla empiirisesti koeteltavia. Tässä on ristiriita.

Ystäväni ja kollegani Matti Myllykosken nimittäminen vitsiksi ilman minkäänlaista argumenttia tai edes selvitystä siitä mistä asiasta nyt oikein puhutaan, vain auktoriteettien nimiä pudotellen, on paitsi mautonta myös sisällöltään tyhjä argumentin irvikuva.

Loppuhuipentumana on lausahdus: ”Kristuksen ylösnousemus vetää sen kaivatun viivan myös kristinuskon ja muiden uskontojen välille.” Kuka sellaista kaipaa ja miksi? Onhan toki itsestään selvää, että vain kristinuskoon kuuluu uskomus Kristuksen ylösnousemuksesta.

Mutta, millä perusteella kristitty uskoo tämän väitteen totuuteen ja samalla kieltää muiden uskontojen perusväitteiden totuuden? Tähän ei ole muuta vastausta kuin perinteen auktoriteettiin sitoutuminen. Tämä johtaa helposti kehäpäätelmiin, joissa sama väite on sekä peruste että johtopäätös. Jumala on olemassa, koska Jumala on ilmoittanut olevansa olemassa. Vain kristinuskossa on totuus, koska vain kristinuskossa on totuus.

Minulla on ollut lähtökohtana esittää argumenttien kritiikkiä, Antonilla taas on tiettyjä positiivisia väittämiä puolustettavanaan. Mitään argumenttia hän ei kuitenkaan ole esittänyt.

2. Vastauspuheenvuoro: Emil Anton

Kiitän Pyysiäistä toisesta vastauspuheenvuorosta ja oman kantansa selventämisestä Jumalan ja Jumala-käsitteen olemassaolosta. Olen iloinen siitä, että Pyysiäinen tunnustaa tässä puheenvuorossa kirjansa sävystä poiketen, että kristinuskolla on järkiperäinen pohja. Pohja on ainoastaan ”ongelmallinen” siksi, että se ei ole empiirisesti koeteltavissa.

Pyysiäisen argumenttina on siis loogisen positivismin (t. loogisen empirismin) kriteeri, jonka hän ottaa lähtökohdakseen sen itsensä kumoavasta luonteesta huolimatta. Juuri tätä näkemystä, ehkä vielä tarkemmin ilmaistuna verifikationismia, tarkoitin ”Pyysiäisen metodilla”. Kyse on todellakin tieteenfilosofiasta, mutta ei missään tapauksessa yleisesti hyväksytystä sellaisesta.

Pyysiäisen mukaan kyseessä on ”kaikkien tieteilijöiden jakama lähtökohta”, mutta todellisuudessa looginen positivismi on nykyisin vallalla olevan tieteenfilosofian mukaan ”kuollut, tai niin kuollut kuin filosofinen liike ikinä voi olla” (John Passmore).

Kuten sanottu, Tapio Puolimatka on käsitellyt positivismin hylkäämistä tieteenfilosofiassa ja sen syitä laajasti usko ja tiede -trilogiassaan. Asiaan perehtyvä voi siis huomata Pyysiäisen edustavan vanhentunutta vähemmistökantaa: todellisuudessa tieteenfilosofiassa ei ole pystytty esittämään yleisesti hyväksyttyä rajanvetokriteeriä tieteen ja ei-tieteen välille.

Itse väittelymme kannalta keskeisin lienee kysymys historiatieteen tieteellisyydestä ja filosofisista olettamuksista. Haluaako Pyysiäinen edustaa sellaista näkemystä, että historiasta ei oikeasti voida sanoa mitään mielekästä, koska emme voi palata menneisyyteen tutkimaan tapahtumia empiirisesti?

Historiatieteessä joudumme usein päättelemään parhaan selityksen kirjoitettujen dokumenttien perusteella. Kun kyse on evankeliumeista ja kristinuskon väitteistä, mukana ovat vahvasti myös kysymykset filosofisista ennakko-olettamuksista. Onko historiantutkija avoin sallimaan yliluonnollisen mahdollisuuden edes periaatteessa?

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta minä olen omasta puolestani avoin mahdollisuudelle, että Jeesuksen ylösnousemus ja samalla koko apostolinen usko (inkarnaatio ja neitseestäsyntyminen mukaan lukien) voitaisiin (tai olisi voitu) osoittaa vääräksi Jeesuksen luilla.

Kaikkea tietoa (kuten muistia) ei aina voi koetella empiirisesti, mutta tässä tapauksessa kyseessä on väite historiallisen henkilön kohtalosta. 1. Kor. 15:14 ja niin edelleen. Lisäksi sanoisin Puolimatkaa mukaillen, että Jumala-uskolle voidaan esittää kumoajia. Näistä kuuluisin on pahan ongelma. Apologeetin tehtävä on vastata kumoajan kumoajalla.

Palatakseni vielä ylösnousemususkoon, mielestäni sen puolesta voidaan esittää erittäin vahva historiatieteellinen argumentti, kuten esimerkiksi Wright ja Craig ovat tehneet.

Viittaukseni Myllykoskeen tarkoitti vain sitä, että hänen pieni kirjasensa Jeesuksen viimeisistä päivistä, johon Pyysiäinen viittaa kumotakseen Kristuksen ylösnousemuksen, ei paina paljoakaan Wrightin 700-sivuisen analyysin ja Craigin ylösnousemusdebattien jälkeen.

Wright on mm. osoittanut, että anastasis tarkoitti aina fyysistä ruumiin ylösnousemusta, eivätkä juutalaiset apostolit olisi koskaan päätyneet julistamaan sitä pelkkien spirituaalisen ylösnousemuksen legendojen ja näkyjen perusteella (vrt. ”Jumalaa ei ole, s. 30–33).

Puhtaasti historioitsijankin näkökulmasta Wright pitää Kristuksen fyysistä, ruumiillista ylösnousemusta parhaana selityksenä tyhjälle haudalle, Jeesuksen ilmestyksille ja apostolien uskolle.

Yhteen A4:n pituiseen puheenvuoroon on vaikea mahduttaa yksityiskohtaista argumentaatiota. Siksi pyysin heti alkuun Pyysiäistä tiivistämään kirjansa parhaat vasta-argumentit, jotta voisin jatkaa kertomalla, miten kristillinen apologia on niihin vastannut. Pyysiäinen ei kuitenkaan vastannut pyyntöön.

Olen siis tyytynyt pääasiassa viittaamaan eteenpäin lähteisiin, joista argumentaatio löytyy. Jos Pyysiäistä oikeasti kiinnostaa ”paras väite”, niin hän menee ja tutustuu mainitsemiini lähteisiin. Niistä nimittäin löytyvät vastaukset ainakin ”Jumalaa ei ole” -kirjan argumentteihin, ja seuraavassa julkaisussaan Pyysiäinen voisi osoittaa olevansa perillä vastapuolen parhaista argumenteista.

”Jumalaa ei ole” näet antaa sen kuvan, että Pyysiäistä ei ole kiinnostanut parhaan kristillisen apologetiikan etsiminen tai kritisoiminen. Siksi tässä debatissa lähdin ennen kaikkea kysymään, onko Pyysiäinen tahallaan luonut olkinuken, vai onko hän yksinkertaisesti ollut vailla parempaa tietoa. En ole vieläkään oikein varma, kummasta on kyse.

Lopuksi Pyysiäinen ihmettelee, kuka kaipaa viivaa kristinuskon ja muiden uskontojen välille. Erikoinen kysymys, sillä ensimmäisessä vastauspuheenvuorossaan Pyysiäinen itse kysyi: ”Millä perusteella siten yksi uskonto on totta ja muut eivät?”

Kommenttini oli vastaus tähän kysymykseen, jonka Pyysiäinen nyt toistaa: ”Mutta, millä perusteella kristitty uskoo tämän väitteen totuuteen ja samalla kieltää muiden uskontojen perusväitteiden totuuden?” Tämän jälkeen hän toteaa: ”Tähän ei ole muuta vastausta kuin perinteen auktoriteettiin sitoutuminen.”

Näin se nimenomaan ei ole, vaan kuten olen yrittänyt alusta asti sanoa, tarjolla on korkeatasoista historiatieteellistä ja filosofista aineistoa väittämän totuuden puolesta. Uskoni Kristuksen ylösnousemukseen ei perustu oletukseen Raamatun auktoriteetista, vaan itse ylösnousemukseen, joka aikoinaan synnytti minulle eteenpäin annetun apostolisen uskon.

Jaakko Heinimäki vs. Jussi Niemelä

14.11.2011

Sain ripeästi luettua jo viime postauksessa mainitsemani Jaakko Heinimäen ja Jussi K. Niemelän väittelykirjan Kamppailu Jumalasta (Helsinki-kirjat 2011). Verrattuna viikko sitten käsiteltyyn Juha Pihkalan ja Esko Valtaojan dialogiin, kyseessä on selkeämmin debatti kuin dialogi.

Jos kirjasta pitää sanoa jotain yleistä hyvää, niin ainakin se herättää tunteita ja ajatuksia uskonnollisista aiheista. Uskonasiat kuuluvat julkisellekin sektorille keskusteltaviksi, ne eivät saa rajoittua pelkkiin yksityisiin ja kätkettyihin iltarukouksiin. Suomessa jokainen askel tähän suuntaan on hyvä merkki.

Yritys hyvä kymmenen…

Kirja on alaotsikoitu ”12 erää uskosta”, ja takakansi lupaa debattiaiheiksi mm. homokeskustelua, pornotempausta, Suvivirttä, fundamentalismia sekä Jumalan ja Jeesuksen totuutta. Yritys oli hyvä, toteutus olisi voinut olla paljon parempi. Ensimmäiset kolme erää vievät näet jo puolet kirjasta, loput yhdeksän ahtautuvat sitten toiseen puoliskoon.

Verrattuna Pihkalan ja Valtaojan dialogiin tämän kirjeenvaihdon puheenvuorot ovat huonommin mietittyjä, usein kuin lonkalta heitettyjä, epäsäännöllisen pituisia, vähemmän ystävällisiä ja kunnioittavia, vähemmän oppineita ja sisällöllisesti köyhempiä. Dialogiin liberaali kirkonmies vielä sopii, debattiin ei.

Liberaalit lipsahdukset

Kun liberaalipappi yrittää leikkiä apologeettaa, kristinuskolle koituu lähinnä harmia. Heinimäelle kristinusko tuntuu olevan jokin epämääräinen sanoma Jumalasta ja rakkaudesta, joka on annettu eteenpäin Jeesuksen ajoista asti. Kristuksen ruumiillista ylösnousemusta hän ei mainitse eikä puolusta kertaakaan, vaikka UT esittää tämän tapahtuman uskontotuuksien todisteena ja pohjana (ks. Ap.t. 17:31, 1. Kor. 15:17).

Kumpikaan väittelijöistä ei tunne parasta kristillistä apologetiikkaa, esim. William Lane Craigin Jumala-todistusten, Kristuksen ylösnousemuksen ja evankeliumien luotettavuuden puolustusta. Niemelä esittää hölmöjä väitteitä, jotka Craig tuhoaisi väittelyssä 6-0 aivan niin kuin hän teki Niemelän edeltäjälle Robert Brotherukselle 1990-luvun loppupuolen debatissa Turussa.

Heinimäki puolestaan antaa Niemelälle periksi aivan liian helposti: filosofisten Jumala-todistusten perusteella kukaan muka ei käänny (miten kävikään kuuluisassa Craig-Zindler -debatissa?), pahan ongelmaan ei ole ratkaisua, evankeliumit ovat pitkälti fiktiivisiä, jne. Tässäkään väittelyssä ei aina tiedä, kumpaa osapuolta on kulloinkin lukemassa.

Konservatiivit ja fundamentalistit saavat tietysti molemmilta kyytiä. Tällä kertaa kohteeksi joutuu ennen kaikkea Päivi Räsänen. Heinimäki itse yrittää esiintyä perinteisen kristinuskon puolustajana (viittauksia varhaisiin konsiileihin kristologian ja Raamatun kaanonin yhteydessä), mutta vetää vähän väliä maton jalkojensa alta yhtymällä perinteisen kristinuskon kanssa vastakkaiseen liberalismiin.

Esimerkiksi kelpaavat evankeliumit, jotka eivät Heinimäen mukaan tule apostoleilta, eivät siis silminnäkijöiltä. Ne eivät ole historiankirjoitusta, eivät elämäkertoja, vaan ”hurskasta perinnettä”. Kun Niemelä sitten syyttää kaanonia mielivaltaisuudesta, Heinimäki rientääkin puolustamaan apostolisuuden kriteeriä! (s. 71-73)

Vapaa-ajattelijan argumentteja

Useat Niemelän argumentit jäivät ilmaan roikkumaan, koska Heinimäki ei osannut ottaa niitä kunnolliseen käsittelyyn. Vastaan tässä vain omaan erikoisalaani liittyviin kysymyksiin, jotka saavat toimia esimerkkeinä siitä, kuinka hataralla pohjalla Niemelän quasi-tieteelliset väitteet useimmiten ovat.

Kaanonin mielivaltaisuudesta Niemelä ottaa esimerkiksi kirkkoisä Irenaeuksen argumentin, jonka mukaan evankeliumeja on oltava neljä, koska on myös neljä ilmansuuntaa, neljä tuulta jne. Niemelä kääntää Irenaeuksen tekstin englannista, jonka hän lienee löytänyt kontekstittomana sitaattina joltain ateistisivustolta.

Jos Niemelä olisi nimittäin lukenut koko Harhaoppeja vastaan -teoksen, hän tietäisi, että pääsyy neljän evankeliumin hyväksymiselle on niiden apostolisuus: ne ovat oikeasti Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit (toisin kuin Niemelän toistama liberaalimyytti väittää – ”nimettömistä” käsikirjoituksista ei ole oikeasti jälkeäkään). Muut evankeliumit ovat myöhäisempiä ja epäapostolisia.

Jos Niemelä olisi lukenut Irenaeus-tutkimusta, kuten Eric Osbornia, hän tietäisi, että tärkeä tulkinta-avain Irenaeuksen teologisen estetiikan ymmärtämisessä on to prepon, se mikä on ”sopivaa”. Tämä sana esiintyykin Niemelän sitaatissa: kyse ei siis ole perustavanlaatuisesta loogisesta argumentista, vaan syventävästä esteettisestä pohdiskelusta.

Niemelä menee vielä pidemmälle ja ilmaisee kannattavansa teoriaa Paavalin gnostilaisuudesta. Heinimäki argumentoi vastaan, mihin Niemelä vastaa Elaine Pagelsin olevan eri mieltä. Heinimäki ei ollut lukenut Pagelsia. Minä olen, ja voin sanoa Niemelän olevan väärässä: Pagels nimenomaan toteaa, ettei missään tapauksessa väitä Paavalin oikeasti olleen itse gnostilainen.

Vapaa-ajattelijoiden älyvapaus

Kirjan mielenkiintoisinta antia oli ehkä se, kuinka Niemelä ruoti Vapaa-ajattelijain liittoa, jonka puheenjohtajuudesta hän erosi kirjaväittelyn aikana. Antaa sitaattien puhua puolestaan.

”Erosin lopen kyllästyneenä liitossa rehottavaan hörhöilyyn. Vapaa-ajattelijain liitto on poikkeuksellisen riitaisa hörhölahko, siellä riidellään pikkuasioistakin verisesti. Kaunaa kannetaan, kaikki pitää kostaa. Klikit sotivat toisiaan vastaan ja takkeja käännetään koko ajan.” (s. 63)

”Erosin myös Humanistin päätoimittajan paikalta enkä maksa edes Humanistiliiton jäsenmaksua, koska siellä toimii samoja hörhöjä kuin Vapaa-ajattelijain liitossa. Ne viimeisetkin järkevät, jotka siellä toimii, ovat joko täysin kypsiä tai niin tottuneet riitelyyn sekä muuhun hörhöilyyn, etteivät edes halua toimintaan mitään muutosta.” (s. 192)

”Vasemmistoliiton kunnanvaltuutetut käyttävät Vapaa-ajattelijain liittoa korruption ja nepotismin edistämiseen. Että sellaista järkiperäisen maailmankuvan edistämistä… Vapaa-ajattelijain liitto ja sen ympärillä pörräävät muut hörhölahkot ovat karmiva osoitus järjen totaalisesta konkurssista.” (s. 233)

”[Vapaa-ajattelijat] demonisoivat uskovaisia ja pitävät näitä tyhminä. Se on todella surkuhupaisaa, koska tuntemani tapaukset todistavat omalla käytöksellään jatkuvasti olevansa täysin päättömiä… Sääliksi heitä kävisi, elleivät he olisi niin vahingollisia itselleen ja ympäristölleen. Teologien kanssa ei ole ollut vastaavia kokemuksia, kaikki tuntemani jumaluusoppineet ovat sivistyneitä ja ystävällisiä ihmisiä.” (s. 242)

Juha Pihkala vs. Esko Valtaoja

7.11.2011

Sain äskettäin luettua loppuun emerituspiispa Juha Pihkalan ja tähtitieteen professorin Esko Valtaojan keskustelukirjan Tiedän uskovani, uskon tietäväni (Minerva 2010). Jo aiemmin olin lukenut saman parivaljakon ensimmäisen keskustelukirjan Nurkkaan ajettu Jumala?. Molemmat näistä kirjoista voittivat vuoden kristillisen kirjan palkinnon, vuosina 2004 ja 2010. Miesten välinen dialogi ansaitsee siis arvon ja arvion.

Ykseyttä erilaisuudessa

Pihkala on kansankirkollinen luterilainen, Valtaoja agnostikko. Miehet keskustelevat kirjoissa uskon ja tieteen/tiedon/järjen suhteesta sekä useista aihepiiriin enemmän tai vähemmän liittyvistä asioista kuten moraalista, pahan ongelmasta, maailman tilasta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta. Molemmat jakavat pitkälti saman maailmankuvan, mutta heidän maailmankatsomuksensa eroavat. Vaikka keskusteluissa välillä annetaan ymmärtää kumppaneiden edustavan kahta vastakkaista ääripäätä, useimmiten miehet ovat sovittelevia ja todellisia ääripäitä vieroksutaan.

Valtaoja kritisoi ennen kaikkea uskonnollisia fundamentalisteja, kreationisteja ja konservatiiveja: Tapio Puolimatka ja Miikka Ruokanen saavat kuulla kunniansa oikein nimeltä mainiten. Pihkala kritisoi ateistifundamentelisteja Richard Dawkinsia, Christopher Hitchensiä ja kumppaneita. Valtaoja yhtyy kritiikkiin ja lisää kritisoitavien ateistien joukkoon vielä yllättäen Kari Enqvistinkin.

Keskustelukirjojen ehdoton etu on se, että uskonnosta ja ihmisiä laajasti koskettavista maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käydään sivistynyttä ja vilpitöntä dialogia. Tällainen on Suomessa valitettavan harvinaista, mutta kirjapalkinnot osoittavat, että kysyntää ja kiinnostusta riittää.

Pihkalan ja Valtaojan maltilliset keskustelut pyrkivät herättämään ihmisiä pohtimaan, ja siinä ne varmasti onnistuvatkin. Toisaalta miehiltä olisi joskus toivonut selkeämpiä ja perustellumpia kannanottoja – joskus keskustelukumppanit ovat niin samantyylisiä, ettei tekstiä lukiessaan aina muista, kumman kirjeestä on kysymys.

Puolesta ja vastaan

Ne ainoat kerrat, kun olen kuullut jonkinlaista arviota Pihkalan ja Valtaojan kaksinkamppailun vahvemmasta osapuolesta, Valtaojan nimi on mainittu ykkösenä. Eräs bloggaaja tunnustaa olleensa Valtaojan puolella ja sanoo (ehkä siksi?) kokeneensa hänet selvästi hyökkääjäksi, Pihkalan puolustajaksi (ks. tämä ja tämä linkki). Samalla hän kyselee, kokiko joku muu asetelmän päinvastaiseksi.

Kristittynä lukijana olin tietysti lähes kaikessa Pihkalan puolella ja luin kirjaa enemmänkin niin, että Pihkala antoi vastauksia Valtaojan esittämiin haasteisiin. Valtaoja tosiaan oli hyökkäävämpi ja vahvempi osapuoli, mutta Pihkala onnistui useimmiten lyömään pallon takaisin ja joskus jopa niin, ettei se enää palannut.

Yllä sanottu pätee mielestäni esimerkiksi aborttiin, josta kirjoitin jo muualla (ks. tämä linkki) ja homoseksuaalisuuteen, jonka yhteydessä Valtaojan pää vaikeni Humen giljotiinin leikkaamana kummassakin kirjassa. Myös laajemmissa moraalikeskusteluissa Pihkala pärjäsi hyvin mm. osoittamalla (tosin liian implisiittisesti) Valtaojan sekoittaneen moraalisen ontologian ja epistemologian (jälkimmäisen vaikeus ei poista Jumalan välttämättömyyttä edelliseen).

Myös pahan ongelmasta ja Jumalan hyvyydestä keskusteltiin paljon. Ensimmäisessä kirjassa Pihkala vei lukijan kauniisti ensimmäisen pääsiäisen tapahtumiin (Pihkalan inspiroimana hyödynsin samaa ajatuskulkua taannoisessa Jumala ja Jokela -kirjoituksessani), Valtaoja taas asetti vastakkain ihmisten rakkauden, kehityksen ja kyvyt Jumalan rakkauden näkymättömyyttä ja kyvyttömyyttä vastaan.

Minun makuuni Pihkala tyytyi liialliseen luterilaiseen synkistelyyn toistellessaan jatkuvasti ihmisen syntisyyttä ja rikkinäisyyttä ja parannuksen tarvetta. Sen kustannuksella hän oli valmis uhraamaan kristillisen optimismin (omnia in bonum! Room. 8:28). Se olisi sopinut pessimististä ”realismia” paremmaksi lääkkeeksi Valtaojan utopianismin vastapainoksi.

Lopuksi

Valtaoja ja Pihkala ovat palkintonsa ansainneet. He ovat tehneet hyvän työn älykkään suomalaisen uskontodialogin herättäjinä. Itse asiassa viime aikoina onkin ilmestynyt lisää dialogikirjoja, kuten Jaakko Heinimäen ja Jussi Niemelän Kamppailu Jumalasta, jonka olen jo ottanut luku- ja bloggauslistalle.

Äskettäin on myös ilmestynyt Ilkka Pyysiäisen Jumalaa ei ole -mielipidekirja, ja aivan äskettäin sain kuulla, että William Lane Craigin kirja On Guard on käännetty suomeksi (Valveilla) vastaanottamaan tätä kristillisen apologetiikan mestaria Suomeen huhtikuussa. Vaan löytyykö miehelle uskaliaita debattikumppaneita Suomen ateistien joukosta? Pyysiäinen? Enqvist? Niiniluoto? Valtaoja?

Vanhurskauttamisdebatti 2010-2011 (Meinilä-Anton)

17.1.2011

Julkaisen tässä blogini kommenttiruuduissa käydyn dialogin Paavalin vanhurskauttamisopista. Luterilaista kantaa edustaa Sakari Meinilä, joka aloitti dialogin vastauksena artikkeliini katolisuuden ja luterilaisuuden eroista. Molemmat käyttivät joululoman aikana yhteensä 5 puheenvuoroa, jotka siis kokonaisuudessaan alla (Meinilän avauspuheenvuoroa on tekijän luvalla hieman muokattu debattiin sopivaan muotoon).Meinilä: avauspuheenvuoro

Room. 1:17:ssa Paavali esittää VT:stä perustelun opilleen uskonvanhurskaudesta:

”Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: ’Vanhurskas on elävä uskosta'”. (Habakuk, 2:4).

Muistelisin että esim. Lutherin tornikokemuksessa hänellä oli päällimmäisenä tässä ilmauksen ”Jumalan vanhurskaus” Lutherille itselleen uusi ymmärtäminen. Aiemmin hän oli käsittänyt ilmauksen Jumalan oikeudenmukaisena ja siis mm. syntisiä rankaisevana vanhurskautena. Kokemuksessa hänelle kirkastui että Paavalin teologiassa ilmauksella tarkoitetaankin sitä vanhurskautta joka ihmisille lahjoitetaan Jumalalta.

Vaatimus tässä siis vaihtuu lahjaksi. Tämä oli ratkaiseva hetki, ja näinhän usein jokin yksittäinen kohta voi ”taittaa kamelin selän” positiivisessa mielessä. Silti Lutherin teologia perustuu koko Paavalille, ei vain tälle yhdelle kohdalle:

Uskosta ainoana pelastuksen välineenä vrt. Room 3:21, 3:27-28, 4:2, 4:5 (!), 4:14 (!)

Ihmisen kyvyttömyydestä pelastua lain kautta vrt. Room 2:1, 2:12, 3:9-20 (!!!), 4:15.

”Uskon kautta” tarkoittaa että armosta (Room 4:16)…

…joka perustautuu Kristuksen sovitustekoon (Room 4:25)

Keskeiset termit jotka liittyvät tähän vanhurskauttamiseen uskon kautta ovat esim. anteeksiantamus ja syntien lukematta jättäminen (4:8)

Erityisesti on huomattava Paavalin käsittelytapa, jossa hän etenee laista evankeliumiin Roomalaiskirjeen alussa. Pakanat luvussa 1, juutalaiset luvussa 2 todetaan kyvyttömiksi ja asia summataan vielä luvun 3 20:een jakeeseen mennessä, niin että koko maailma todetaan lain näkökulmasta toivottomaksi. Tämän luvun 21. jakeesta sitten alkaa uskonvanhurskauden kuvaus. Usko vaikuttaa ”ilman lakia” (3:21-22!), siis yksin. Tästä ei ole ”yhtään erotusta” (3:22). Asian voi siis yleistää kaikkiin ihmisiin kaikkialla maailmassa.

Sinänsä se että katolinen kirkko opettaa myös tekoja kristityllä toteutuvaksi on Lutherinkin painotuksia. Teot eivät kuitenkaan L:lla välittömästi liity pelastukseen, vaan on ajateltava (ed. Paavali-käsittelynkin pohjalta) niin, että teot todistavat uskontilasta tai sen puutteesta. Asiassa on ero, vaikka aluksi ehkä vaikea hahmottaa. Teot seuraavat uskoa, eräänlaisena kiitollisuuden ilmauksena.

Raamattu, etenkin juuri evankeliumi eli uskonvanhurskaus, ei ole ihmisjärjen mukaista, vaan sen ehdottomasti tuomitsema kanta (näinhän myös Paavali sanoi Korinttolaisille). Ihminen näet tahtoo suoriutua ”James Bondin tavoin” hiussuortuvankaan joutumatta epäjärjestykseen hänen moraalisessa itseymmärryksessään. Syntiseksi tuleminen omissa silmissä on kaiken sen vastakohtaa mitä ihminen etsii luonnollisessa tilassaan ja järkensä avulla. Tähän hänet pakottaa yksin Jumalan laki, joka särkee itseluottamuksen.

Lutherin teologian dynamiikka noudattaa tätä Roomalaiskirjeen järjestystä: ensin laki sitten armo. Laki saa aikaan vihaa (4:15), tekee synnin ylenmäärin synnilliseksi (7:13), kun Kristus taas on ”lain loppu” (10:4), ja ”vanhurskaudeksi jokaiselle joka uskoo” (sama kohta). Lutherilla lain murhe ajaa juuri kaipaamaan Kristusta.

Näkisin että (aikuisen tapauksessa) juuri lain pinnallinen ymmärtäminen mahdollistaa osittaisen toivon panemisen itseen pelastuksen asiassa. Tästä sitten poikii dominonappulajonon tapaan koko opin muuttuminen armonopista poikkeavaksi osaksi-osaksi -tyyppiseksi pelastuskäsityskeksi jota katolisuuskin käsittääkseni edustaa.

Luther ei siis vastusta vain ”yksin laki” -tyyppistä pelastustapaa, vaan korostetusti juuri laki+evankeliumi -ratkaisua jota katsoi myös aikansa katolisuuden edustavan. Tästä juuri nousee ”yksin usko, yksin Kristus, yksin armo”. On näet sietämätöntä olla lain alla ja epäselvänä pelastuksestaan mihin ”osittaisarmo” tai ”osittaislaki” lain syvyyden riittävästi tajuavan johtaa. Osittaisarmo näet johtaa tällaisen ihmisen katseen juuri siihen puuttuvaan asiaan, ja näin kyllä siten muuntuu psykologiankin pakottamana kokonaan lainomaiseksi. Ketju on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki, ihminen.

Kasasin noita Paavali -sitaateja noin paljon (eikä siinä ole edes kaikki Lutherin teologiaa tukeva Roomalaiskirjeessä) jotta näkyisi miten johdonmukaisesti se uskonvanhurskaus jota Luther puolusti esiintyy eri puolilla Roomalaiskirjettä, ei siis vain jossain yksittäisessä sen kohdassa. Nimenomaan ko. oppi esiintyy monin paikoin tekojen ja lain vastakohtana, vieläpä juutalaisetkin hyljätään juuri siksi kun nämä perustautuivat tekoihin (Room 9:31-33; 10:3).

Pyhä Henki kyllä sitten asuu uskon kautta ihmisessä, ja alkaa lain täyttäminen myös tekoina, vanhurskauttamisesta kuitenkin selkeästi erotettuna. Tämä distinktio muodostaa tärkeän eron katolisuuteen, kuten käsittääkseni myönnätkin (?).

Anton: avauspuheenvuoro

Vihdoin vastaan Sakarille ja aloitan oman osuuteni tämänvuotisessa katolis-luterilaisessa vanhurskauttamisdebatissa, jossa haluamme keskittyä yksin Paavaliin (solus Paulus!:) ja hänen vanhurskauttamisoppiinsa.

Esitit Sakari hienosti luterilaisen ymmärryksen Roomalaiskirjeestä luterilaisen uskonvanhurskausopin kivijalkana. Minun tehtäväni on kyseenalaistaa Paavalin luterilaisuus ja Lutherin paavalilaisuus.

Aloitetaan Room. 1:17:n Jumalan vanhurskaudesta. Lutherin nominalistinen iustitia punitiva -käsitys tosiaan vaihtui augustinolaiseksi käsitykseksi vanhurskaudesta, jolla Jumala vanhurskauttaa. Itse asiassa Trenton kirkolliskokouksen dekreetti vanhurskauttamisesta on tässä samalla kannalla ja sanoo, että vanhurskauttamisen ainoa formaalinen eli muotosyy on Jumalan vanhurskaus, ei se, jolla hän itse on vanhurskas, vaan se, jolla hän vanhurskauttaa ihmisen.

Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä on kysyttävä ensinnäkin, mitä Jumala tekee, kun hän vanhurskauttaa ihmisen (eli mitä vanhurskauttaminen ylipäänsä tarkoittaa) ja toiseksi, mitä tuo ihmiselle annettava Jumalan vanhurskaus oikein on. Näissä kysymyksissä katolinen ja luterilainen ortodoksia eroavat toisistaan.

Siinä missä Augustinus ymmärsi vanhurskauttamisen vanhurskaaksi tekemiseksi Jumalan rakkauden sydämeen vuodattamisen kautta (Room. 5:5), Luther ymmärsi vanhurskauttamisen jumalattoman vanhurskaaksi julistamiseksi (Room. 4:5). Siinä missä katolisen teologian mukaan Jumalan vanhurskaus on tuo ihmissydämeen vuodatettu Jumalan rakkauden lahja, luterilaisen puhdasoppisuuden mukaan kyseessä on ihmisen ulkopuolella oleva Kristuksen aktiivinen ja passiivinen kuuliaisuus.

Nyt huomataankin jo, että kiistanaiheet ovat sen luontoisia, ettei niitä voi ratkaista vetoamalla Paavalin kohtiin, joissa puhutaan siitä, että ihminen vanhurskautetaan uskosta ilman lain tekoja. Nämä kohdat eivät nimittäin selitä, mitä sana ”vanhurskauttaa” niissä tarkoittaa, eivätkä ne puhu mitään vieraasta Kristuksen vanhurskaudesta. Silti haluaisin kommentoida hieman ko. kohtia.

Ensimmäisen litanian tarkoitus oli osoittaa uskon olevan ”ainoa pelastuksen väline”. Tämä ei kuitenkaan ole luterilainen kanta, sillä niin luterilaiset kuin katolilaisetkin tunnustavat kasteen olevan pelastuksen väline (Room. 6:3-6, 1. Kor. 6:11, Tit. 3:5 jne), saman voisi kai sanoa ehtoollisesta ja Jumalan sanasta (1. Kor. 10:16-17, Room. 10:17). On siis selitettävä Room. 3:n uskon suhde Room. 6:n kasteeseen, ja tämä on yhteinen haasteemme.

Toisen litanian tehtävä oli osoittaa ihmisen kyvyttömyys pelastua lain avulla. Viittasit Room. lukuihin 2-4. Tässä on kuitenkin termisekaannusten vaara. Kukaan ihminen ei voi minkään lain avulla muuttaa itseään syntisestä vanhurskautetuksi, näin opettaa myös Trento hyvin vahvasti. Aivan toinen asia on sitten se, onko jo vanhurskautetun kristityn teoilla tai lain noudattamisella merkitystä hänen lopullisen pelastumisensa kannalta.

Tässä tulemme myönnytykseesi tekojen välttämättömyydestä. Selität luterilaisesti, etteivät ne välittömästi liity pelastukseen vaan todistavat uskontilasta ja syntyvät kiitollisuuden merkkinä. Tässä olemme mielestäni asian ytimessä. Olen samaa mieltä, että kristityn tulisi vastata vanhurskauttamisen armoon kiitollisuudella ja siitä nousevilla hyvillä teoilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että teot todistaisivat uskontilasta eikä sitä, ettei lopullinen pelastus mitenkään olisi kytköksissä näihin tekoihin. Paavali ei nähdäkseni koskaan tee kumpaakaan näistä johtopäätöksistä. Sen sijaan hänellä teot tuodaan tuomioistuimen eteen ja ne vaikuttavat suoraan lopulliseen pelastukseen (Room. 2:6-10, 8:13, 14:10-12, Gal. 5:21, 6:7-9, jne). Itse asiassa olisi kiinnostavaa tietää, löytävätkö luterilaiset Paavalilta (pakenematta Jaakobin turviin!) tukea käsitykselleen, että usko ilman tekoja ei ole todellista uskoa.

Jos nyt siis armosta vanhurskautetun teot liittyvät jollain tapaa suoraan lopulliseen pelastukseen, merkitseekö tämä osin-osin-soteriologiaa, jossa Jumalan evankeliumi saa pelastaa osittain, kun taas ihmisen on tehtävä loput? Vaikka en lainkaan ihmettelisi, jos löytäisit näin ajattelevia katolilaisia, oma ymmärrykseni katolisesta pelastusopista ei salli tällaista ajattelua. Parallellin näkisin inspiraatio-opissa. Se, että myönnän ihmiskirjoittajien olleen todellisia pyhien teosten kirjoittajia (auctores) ei merkitse sitä, että Raamattu on mielestäni vain osin Jumalan sanaa. Raamattu on kokonaan inspiroitu, samoin kaikki vanhurskaan hyvät teot ovat Hengen hedelmää, Jumalan vaikutusta ja lahjaa (Gal. 5:22, Fil. 2:13, 1. Kor. 4:7, jne), ja siksi kukaan ei voi kerskailla itsestään. Tämä oli nähdäkseni Paavalin, Augustinuksen ja Trenton usko.

Huomaa siis, että myös me erottelemme selvästi lahjavanhurskauttamisen ja sitä seuraavan lain täyttämisen tekoina. Edellinen tapahtuu kasteessa ilman lakia tai ihmisen ansioita. Jälkimmäinen seuraa tätä ja jatkuu elämän loppuun asti Jumalan Hengen työnä, jossa ihmisen tahto on kuitenkin armon liikuttamana aktiivisesti ja vapaasti mukana. Ratkaiseva kysymys on siis se, ottaako lopullinen tuomio huomioon tämän elämän aikana läpikäydyn prosessin vai skippaako se sen ja katsoo muualle (Kristuksen aktiiviseen ja passiiviseen kuuliaisuuteen). Jos ottaa (ja tästä puhuvat nähdäkseni lähes kaikki Paavalin lopullista pelastusta ja viimeistä tuomiota koskevat tekstit), niin silloin on perusteltua sisällyttää tämä vaihe pelastusoppiin. Jos skippaa (haluaisin yhdenkin Paavali-tekstin, jossa kristityt skippaavat viimeisen tuomion vieraan kuuliaisuuden ansiosta), silloin luterilainen voi huokaista helpotuksesta.

Meinilä: 2. puheenvuoro

Kiitos vastauksesta, Emil.

Aluksi tiivistetty kertaus pääasiallisista väitteistäsi testatakseni olenko käsittänyt ne oikein:
1) Aluksi sanot että kerron mielestäsi oikein luterilaisen tulkinnan Paavalin vanhurskauttamisopista. Silti kritisoit sitä että (raamatunkohtieni ”ensimmäisessä litaniassa”) sanon Paavalin niissä opettavan uskoa ainoana vanhurskauttamisen välineenä. Luterilaisuus näet katolisten tavoin opettaa myös armonvälineitä, eli mm. kastetta ja kirjoituksia pelastukseen tarvittavana.

2)Toisen ”Paavalinkohtalitaniani” vanhurskauttamisen yhteydestä lain vaatimukset poistavista väittämistä sanot, että myös roomalaiskatoliset ajattelevat ettei ihminen voi omasta itsestään käsin ilman Jumalan armotoimintaa päästä armon tilaan tai pelastua. Viittaat tähän liittyen (vastoin luterilaista ja omaa kantaani) siihen, että teoilla voi silti olla rooli ihmisen ”lopullisessa” pelastuksessa, siis viimeisellä tuomiolla.

3)Katolisuus ei vastoin käsitystäni ajaudu osaksi-osaksi tyyppiseen opetukseen pelastuksesta, vaan säilyy kokonaan armollisena oppina, kuten luterilaisuuskin. Teotkin ovat näet armon vaikuttamaa lahja.

4)Sen kun vanhurskauttaminen osoitetaan vain uskolle Paavalin eräissä lausumissa, selität kyseenalaistamalla sanan ”vanhurskauttaa” luterilaisittain käsitetyn merkityksen vanhurskaaksi julistamisena. Ilmeisesti viittaat tässä siihen mahdollisuuteen että po. sanassa olisikin kyse vanhurskaaksi ja siis rakkaudelliseksi tekemisestä. Sanot että tästä syystä emme voisi käyttää näitä kohtia emt. väitteeni ja siis luterilaisen kannan (”vanhurskauttaminen ja pelastuminen yksin uskosta ilman tekoja”) todistamiseen.

5)Väität ongelmaksemme myös sitä, että itse Paavalilta ei löydy (”Jaakobin turviin pakenematta”) kantaa että usko ei voi olla oikeata ilman tekoja. Tulkitsen sinun tällä pyrkivän siihen ettemme voisi selittää Paavalin teoille pelastuksen osoittavia kohtia sanomalla tekoja pelkiksi uskontilan todisteiksi Paavalin oman teologian puitteissa.

Vastaus:

Kehunpa minäkin Emiliä tässä aluksi siitä että hän luottaa Raamatun olevan Jumalan inspiroima ja erehtymätön. Vastaan siis numeroituihin kohtiin yllä:

1)Kuvasin mielestäni Paavalin lausumien omaa sisältöä noissa kohdissa joista ilmenee kyseinen kanta. Tarkennan nyt lisäksi että yksin usko on ainoa armon, vanhurskauttamisen ja pelastuksen vastaanottamisen väline i h m i s e n puolelta. Nuo muut armonvälineet ovat tarjoavia, ja niiden suorittaja on Jumala, vaikka ihmisten (esim. pappien) kautta. Uskon yhteyteen tavallaan jo sisältyvät myös armonvälineet, koska ”usko sinänsähän” on jo ajatuksena mahdoton. Sanoin viestissäni lisäksi myös kokonaisyhdistelmän ”yksin usko, yksin armo ja yksin Kristus”.

2)a) Paavali puhuu ”lopullisesta pelastumisesta” myös mainitsematta ihmisen tekoja. Esim. 1 Kor 15:18: ”Mutta silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin ovat kadotetut”. Näin jos ”Kristus ei ole noussut kuolleista”, kuten jotkut väittivät. Paavali toiseksi tarkentaa Jeesuksen talovertausta (jossa ”sen sortuminen oli suuri”) niin, että ihminen, huolimatta huonosta rakentamisestaan, (jonka voi nähdä hyvien tekojen vähyytenä tai puuttumisena) kuitenkin viimeisellä tuomiollakin (=”se päivä joka tulessa ilmestyy”) silti ”itse pelastuu” jos on ”rakentanut Kristukselle” (1 Kor 3:11-15), mikä luontevasti sopii tulkintaan ”uskoo”.

b) Mm. Roomalaiskirjeensä alussa Paavali tosiaan puhuu teoista lopullisen pelastuksen yhteydessä:
(Tuomiopäivänä Jumala) ”…antaa kullekin hänen tekojensa mukaan (2:6)”, ”…niille jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa, iankaikkisen elämän” (2:7) ja ”…kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on…(2:10). Nämä eivät kuitenkaan sodi ehdottomasti ”yksin uskosta ja ilman tekoja” -pelastumista vastaan. Koska usko aina tuottaa hyviä tosi tekoja, ja muilla kuin uskovilla ei niitä koskaan ole, ovat ”kaikki uskovat” ja ”kaikki hyvää tekevät” yksi ja sama ryhmä. Näin ovat totta virkkeet kohdissa 2:6 ja 2:10 vaikka pelastuksen syy eivät olekaan teot, vaan usko. ”Tekojen mukaan” on eri asia kuin ”tekojen ansiosta”. Maallisessakin oikeudessa tuomitaan tavallaan ”todisteiden mukaan”. Lisäksi tietysti on totta että ihmisiä tuomitaan myös ansionsa mukaan viimeisellä tuomiolla, nimittäin kadotukseen.

3)Osaksi-osaksi syytökseni pysyy sikäli, että ette esim. opeta yksin uskosta vaan uskosta, teoista ja rakkaudesta. Vaikka rakkaus katsottaisiinkin kokonaan Jumalan vaikuttamaksi (miten katoliset eivät nähdäkseni kuitenkaan opeta), ei rakkaus sovellu armoon. Paavalin mukaanhan ”rakkaus on lain täyttämys” (Rm 13:10). Jos rakkaus olisi todella vanhurskauttamisen ehtona, tästähän voisi vetää Paavalin muun käsittelyn vastaisen johtopäätöksen siitä, että laki sitenkin on vanhurskauttamisessa mukana.
On kuitenkin jopa niin, että Paavalin mielestä ”….s e l v ä ä o n , ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska ’vanhurskas on elävä uskosta’” (Gal 3:11). Paavalilta ei vain lipsahtane: ”Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta” (Rm 4:16).
Näin voimme siis päätellä että rakkaus, ja sen mukana laki, ei kuulu uskonvanhurskauteen, jonka P. sanoi olevan armosta. Sama asiahan ei voi olla sekä laista että armosta, armo ja laki ovat näet vastakohtia. Laista taas sanotaan: ”Laki ei perustaudu uskoon. vaan ’joka ne täyttää on niistä elävä’” (Gal 3:12). Laki näet perustautuu tekoihin. Ne taas, jotka perustautuvat uskoon, ovat Aabrahamin lapsia (Gal 3:7). Paavalin mukaan jopa jo sekin johtaa hylkäämiseen Jumalan taholta, jos pelastus olisi vain ”i k ä ä n k u i n teoista” (Rm 9:32).
Ihmistekojen suuri ero Kristuksen tekoihin verrattuna on se, että niitä ei ole kuvattu Raamatussa. Siksi ne pelastuksen ehtona vetävät huomion pois varmalta pohjalta katsomaan omaan itseen ja ajavat siten lain alle lahjaluonteestaan huolimatta.

Lisäksi mm. katolisen kirkon katekismus puhuu hyvien tekojen ”ansioista”, ”yhteistyöstä” Jumalan kanssa pelastuksen asiassa ja ihmisen tahdon vapaudesta tavalla joka ei sovi Jumalan vaikuttamisen yksinomaisuuteen. Paavali nimenomaan torjuu sanan ”ansio” käytön vanhurskaaksilukemisen yhteydessä (Rm.4:4). Tässä toinen tärkeä peruste katolisen kannan ”osaksi-osaksi” –arviooni. Sanainspiraatiovertauksesi siis ontuu ;).
Huomatkaamme myös miten Paavali edellä käyttää uskoa ei vain VT:n lain vaan myös yleensä hyvien tekojen, ahkeroimisen (”töiden tekemisen” ) ja ansioiden kumoamiseen.

4)Väite siitä ettemme voisi käyttää uskosta vanhurskauttamisesta puhuvia kohtia yksin uskosta -kantamme tueksi koska sana ”vanhurskauttaminen” voisi mielestäsi tarkoittaa myös vanhurskaaksi tekemistä on liian vahva. Jos sana ”vanhurskauttaa” ehdottomasti pitäisi kääntää ”vanhurskaaksi tekemiseksi”, näin ehkä olisi. Vanhurskauttaa –sana tarkoittaa UT:ssä kuitenkin juuri vanhurskaaksi julistamista. Tällöin lisäselityksiä ei tarvita. Selityksen on velkaa se, joka koettaa tulkita sanan tätä merkitystä vastaan sanan sisältävissä lauseissa. Tämän voisi tehdä esim. asiayhteyden pakottaessa. Kohdan luterilainen tulkinta kuitenkin sopii myös Roomalaiskirjeen asiayhteyteen, sillä Paavalihan puhuu siitä miten ihminen l u e t a a n vanhurskaaksi (uskon kautta). Sana toistuu Room. 4:ssä useastikin, esim. Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja: ”Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksiannetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä (Rm 4: 6-8)”. Lukemisen sanotaan lisäksi jo Paavalinkin suulla olevan ristiriidassa tekojen ja ansioiden kanssa, sillä hän kirjoittaa. ”Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaaksi”. Siis ”vanhurskauttaa” tarkoittaa juuri Jumalan edessä tapahtuvaa lukemista ja julistamista vanhurskaaksi, ei vanhurskaaksi tekemistä.
5)En ensiksikin ole valmis vaihtamaan ”yksin Raamattu-” oppia ”yksin Paavali” oppiin :). Paavalin ymmärtämiseksi voi minusta näet aivan hyvin olla jopa tarpeellista käyttää muiden UT:n apostolien ja evankelistojen tekstejä.
Paavali toisaalta kyllä opettaa Jaakobiin sopivasti että teot seuraavat uskoa, ja ovat hänellä selvästi eri asia kuin esim. rakkaus. ”Rakkauden, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta” (1.Tim 1:5). Usko siis on rakkauden edellä sen syynä. Paavali puhuu jatkuvasti hyvistä teoista ”hedelmänä”, siis uskon kautta saatavana seuraamuksena. Pyhä Henkikin saadaan ”uskon kautta” (Gal 3:14). Henki taas lahjoittaa muiden hyveiden lisäksi ensimmäiseksi rakkauden (Gal 5:22). Voidaan siis päätellä että rakkaus seuraa uskoa Paavalilla myös siksi, että se seuraa Pyhän Hengen asumista uskovassa, joka puolestaan tapahtuu uskon kautta. Vielä Kristuskin ”asuu uskon kautta sydämessä” (Ef 3:17), joten tämä osoittaa näkemyksen johdonmukaisuutta Paavalin eri kirjeissä. Onhan Kolminaisuuden eri jäsenten asuminen sydämessä luontevasti samaa opinkohtaa. Room. 8:9 taas osoittaa että Pyhän Hengen asuminen uskovassa takaa sen ettei ihminen enää ole ” lihan vallassa”. Aito usko lahjoittaa aina Hengen. Paavali ei muistaakseni puhu kertaakaan uskosta joka e i lahjoittaisi Pyhää Henkeä ja toisaalta hän kieltää lain teoilla saavutettavan Hengen (Gal 3:2).

Lopuksi:
Ei ole mikään myönnytys esim. katoliselle kannalle (tai muutenkaan) se, että tekojen sanotaan ”välttämättä” kuuluvan kristityn elämään. Tämä on alusta asti ja vanhastaan ollut luterilaisuuden, esim. Tunnustuskirjojen ja Lutherin selvä kanta ja jatkuva opetus. Uskoa teotkin rakkauden ohella seuraavat sisäisellä välttämättömyydellä. Paavalin kirjeillekin on tunnusomaista että niissä usein ”Jumalan armahtavan laupeuden kautta” (Rm 12:1) vasta jälkipuolella kehotetaan hyviin tekoihin ja rakkauteen. Kun uskonvanhurskauden vaikea oppi on ensin selvitetty, on aika tarttua myös uskon hedelmiin, kuitenkin sanamuodoissa selvästi pakonomaisuutta ja lainomaisuutta vältellen.

Rm. 3:n ja Room 6:n suhteen jota peräsit, esitän niin, että Rm 6 puhuu itse asiassa pyhittymisestä, ei vanhurskauttamisesta. Paavalihan kysyy edeltävän uskonvanhurskauden ja lain käsittelyn herättämän kysymyksen , ”Saammeko siis tehdä syntiä, koska emme ole lain alla?” ja ”onko tehtävä syntiä?”. Painopiste on selvästi kristityn vaelluksessa, joka lähtee kasteessa tapahtuvasta ihmisen ja Kristuksen kiinteästä yhteen kasvamisesta Kristuksen kuolemaan, jonka katson tapahtuvan osaltaan myös uskon kautta. Siis tähänkin soveltuu järjestys ”ensin usko, sitten teot”.

Ehdotat nähdäkseni, että hyvillä teoilla olisi rooli uskon syntymisen j ä l k e e n lopullisessa pelastuksessa. Ilmauksella ”lopullinen pelastus” ilmeisesti saat torjut tua joitakin uskon kautta pelastukseen liittyviä raamatunkohtia ”pois luterilaisilta” (?). Samoinhan käytit käsite-erittelyä vanhurskauttamisen suhteen samassa tavoitteessa. Sinänsä käsite-erittelyt ovat suunastani ok.

Galatalaiskirjeen kokonaiskäsittely – siis kirjeen oma rakenne ja ”ajatuksen kuljetus” – kuitenkin mielestäni osoittaa, että Kristityn on ensimmäisen armon vastaanottamisen j ä l k e e n k i n myös p y s y t t ä v ä armossa edelleen uskon avulla. Galatalaisethan olivat langenneet juuri lain tekoihin, ja siten pois armosta. Paavali sanoo myös roomalaisille ”..sinä p y s y t (Kristus-puussa) uskosi kautta” (Rm 11:20)).

Myös Paavalin ”…uskon tultua emme ole enää kasvattajan (SM: lain) alaisia” (Gal 3:25), ja ”Jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja” (Gal 2:18) sopivat kuin kansi vakkaan siihen että lain ei jatkossakaan, siis uskon jo synnyttyä, olisi uskovalle pelastavaa merkitystä. Jos lain kautta voisikin edelleen pelastua olisivat asiat jopa niin surkeasti, että ”Kristus olisi turhaan kuollut” (Gal 2:21)!

Tämä ei koske vain ympärileikkauksen käskyä, vaikka siitä riita alkoikin. Paavalihan, sanomalla ”430 vuoden perästä tullut laki”, sisällyttää myös Mooseksen lain 10 käskyä siihen lakiin joka ei voinut kumota Aabrahamille annettua uskoon perustuvaa testamenttia (Gal 3:17). Paavalin logiikka on: ”…jos perintö tulisi laista, se ei enää tulisikaan lupauksesta”. Juuri tämä Paavalin toistuva jyrkkä kaksijakoisuus heijastuu luterilaisen vanhurskauttamisopin johdonmukaisissa jaoissa lakiin ja evankeliumiin, käskyihin ja lupauksiin, uskoon ja tekoihin jne. Paavalin suorittaman lain torjumisen voi soveltaa kaikkiin kuviteltavissa oleviin lakeihin ja tekojen vaatimuksiin, sillä onhan toki Jumalan alkuperäinen laki Mooseksen kirjassa tai Jeesuksen Vuorisaarnassa se tärkein. Silti laki torjutaan pelastusneuvona , Paavali torjui” 430 vuoden perästä tulleen lain” Aabrahamin testamentista, siis Huom! k a i k i l l e k a n s o i l l e t u l e v a s t a siunauksesta ja lupauksesta! Asia siis koskee myös meidän aikaamme, kristittyä kirkkoa.
Sitä paitsi: mitä parempaa kirkko tai me voisimme keksiä kuin on jo Raamatun kaksoiskäsky ”rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi kuin itseäsi” tai Jeesuksen ”minkä tahtoisitte itsellenne tehtävän, tehkää myös muille”? Kaikki kuviteltavissa oleva laki epäilemättä jo rakkauden käskyssä sisällä. Siis laki torjutaan edellä sanotun perusteella evankeliumista, uskosta, pelastuksesta ja armosta aivan yleisessä mielessä.

terv. Sakari

Anton: 2. puheenvuoro

Kiitos vastauksesta, Sakari! Taidetaan saman tien unohtaa sopimus siitä, että pisimmillään kirjoitukset olisivat avauspuheenvuorosi mittaisia:) A4:lle siirrettynä vastauksesi oli 3 sivua rivivälillä 1!:) No niin, se siitä alkukevennyksestä.

Seuraan jaotteluasi ja kommentoin ensin vastaustasi ykköskohtaan. Ensin kyseenalaistaisin näkemyksesi siitä, että usko on jotenkin enemmän ihmisen teko kuin kaste, varsinkin luterilaisen käsityksen mukaan. Luterilaisuuden mukaanhan usko on kokonaan Jumalan teko, ja ihminen on uskon vastaanottamisessa täysin passiivinen. Näkemys, jonka mukaan usko on tosin Jumalan lahja, mutta silti myös todellinen ihmisen teko (jälleen vähän kuin inspiraatio), on itse asiassa katolinen!

Toiseksi muotoilisin oman kantani seuraavasti: kaste on pelastuksen vastaanottamisen väline (näin myös Trento: kaste on vanhurskauttamisen instrumentaalinen syy), uskon sakramentti. Kaste lahjoittaa, mutta myös velvoittaa, ei pelkästään uskoon, vaan myös kuuliaisuuteen, joka koituu vanhurskaudeksi (Room. 6:16).

Kakkoskohta. Lopullisen pelastumisen ehdot tai kriteerit tai perusta onkin tässä ehkä mielenkiintoisin aihe. 1. Kor. 15:18 oli kiehtova veto. Implikoit siis, että lopullinen pelastus ei riipu teoista, vaan siitä, kuoleeko Kristuksessa vai ei, mikä taas riippuu yksin uskosta. Sinun pitäisi kuitenkin osoittaa, että Kristuksessa oleminen on yhtä kuin yksin usko.

Oma näkemykseni perustuu edellä esitettyyn: Kristukseen liitytään kasteessa (Room. 6:3, Gal. 3:27, 1. Kor. 12:13), sen jälkeen Kristuksessa pysytään olemalla hänelle kuuliaisia uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä ja siveydessä (ks. esim. 1. Tim. 2:15!). Room. 8:13 esittää uskoville kaksi tietä: kuolettumisen tie ja lihan mukaan elämisen tie, toinen vie elämään, toinen kuolemaan. Yksin usko ei siis asiaa ratkaise. Mitä 1. Kor. 3:een tulee, ei sitä nähdäkseni voi soveltaa yleiseen pelastusoppiin, sillä siinä on kontekstissaan kyse viranhaltijoiden (Paavali, Apollos, jne) työstä ja palkasta. Sen sijaan 1. Kor. 9:27 antaa ymmärtää, että Paavali on epävarma lopullisesta pelastuksestaan: Room. 8:13:n hengessä kyse ei ole vain uskon säilyttämisestä vaan myös ”hyvän kilpailun” kilpailemisesta (2. Tim. 4:7). Tämä oli samalla myös osittainen vastaus viitoskohtaan.

Samoin 2b-kohdan Room. 2-analyysisi on samasta syystä ongelmallinen, uskovat ja hyvistä teoista palkan saavat eivät näet niin selvästi ole yksi ja sama ryhmä. Ensinnäkin on empiirinen ongelma: monet uskovat tekevät pahaa, monet ei-uskovat tekevät hyvää. Toiseksi on Paavalin todistus siitä, että kristityt, Kristukseen kastetut, voivat alkaa elää lihan mukaan ja kokea hengellisen kuoleman ja lopullisen Jumalan hylkäyksen. Näissä yhteyksissä Paavali ei koskaan itse sano, että tällaisissa tapauksissa kristitty on myös menettänyt uskon, eikä hän suoraan selitä uskovien ja hyvää tekevien olevan yksi ja sama asia. Room. 2:n konteksti ei puhu mitään uskosta, asia jää tulkinnanvaraiseksi.

Kolmoskohta. ”Uskosta, teoista ja rakkaudesta” ei ole katolinen kaava, sen sijaan ”uskosta, toivosta ja rakkaudesta” on (ja keneltäs se onkaan otettu:D). Teot ovat sitten tuon uskon ja rakkauden, Pyhän Hengen lahjan, seurausta. Nähdäkseni Augustinuksesta asti katolinen korostus on nimenomaan ollut Room. 5:5:n ja Fil. 2:13:n pohjalta, että rakkaus on kokonaan Jumalan vaikuttamaa. Silti, kuten sanoit, ihminen osallistuu ja rakastaa oikeasti itse ja on aktiivinen, siksi voidaan puhua yhteistyöstä. Kun ihminen näin rakastaa, hän täyttää koko lain, ja viimeisellä tuomiolla Jumala julistaa hänet vanhuskaaksi (Room. 2:13), koska hänessä Henki on täyttänyt lain (Room. 8:2-4). Näin hän kestää Kristuksen tuomioistuimen edessä (Room. 14:10-12) ja saa lahjaksi ikuisen elämän (Room. 2:7-10).

On mielenkiintoista verrata, kuinka eri tavoilla minä ja sinä tulkitsemme Paavalin opetuksen laista, rakkaudesta ja pelastuksesta saman Roomalaiskirjeen pohjalta. Erot johtuvat tulkintatraditioista, auktoriteeteista, joita olemme lukeneet ja omaksuneet. Sinä seuraat Lutherin aikanaan uutta käsitystä laista, joka sisällyttää kaikki vaatimukset, teot ja rakkaudenkin siihen lakiin, jolta Paavali kieltää vanhurskauttamisen.

Paavalin tarkoittama laki on kuitenkin se, joka kokonaisuudessaan annettiin Israelille 430 vuotta Abrahamin jälkeen (Gal. 3), koko Toora, 10 käskyä mukaan lukien. Tällä Israelin maanpäälliseksi menestykseksi annetulla lailla kukaan ei voi Jumalan edessä nousta syntisestä Adamin lapsesta vanhurskaaksi Kristuksen veljeksi. Se onnistuu vain uskomalla Kristukseen ja vastaanottamalla kasteen syntien anteeksiantamiseksi ja Pyhän Hengen saamiseksi.

Tämän Hengen mukaan on sen jälkeen elettävä, harjoitettava hyveitä (Hengen hedelmiä) ja vältettävä paheita (lihan tekoja), sillä edelliset perivät elämän (Gal. 6:7-10), jälkimmäiset kadotuksen (Gal. 5:21). Kyse on konkreettisista teoista, jotka hyvin pitkälti vastaavat 10 käskyn vaatimuksia – siksi Paavali voi sanoa, että rakkauden mukaan elävä kristitty täyttää koko lain (Gal. 5:14). Kristitty on vapaa laista (Room. 7:6, 8:2), mutta silti täyttää sen (Room. 13:10), koska rakastaa Kristuksessa ja Hengessä.

Esim. kristitty mies ei saa yhtyä prostituoituun, sillä haureudenharjoittajat ja avionrikkojat eivät pääse Jumalan valtakuntaan (1. Kor. 6:9-10). Mutta miten Paavali perustelee tämän kiellon? Ei toisen taulun käskyillä, vaan Kristus-yhteydellä (1. Kor. 6:15)! Mihin tällä pyrin? Siihen, että vaikka lailla ei olisi merkitystä pelastuksen kannalta, teoilla silti voi olla. Täten laki ei ole noin vain samaistettavissa tekoihin eivätkä teot lakiin. Tämä Lutherin yleistys sekoittaa koko luterilaisen vanhurskauttamisopin.

Lopuksi vielä nootti siitä, että Room. 4:4:ssä esiintyvät sanat misthos (palkka) ja ofeileema (velka), ”ansio” on hieman luterilaistava käännös. Silti katekismuksemme sanoo heti alkuun, ettei ihmisellä varsinaisessa mielessä ole ansiota Jumalan edessä. Sen sijaan Jumala itse on vapaasti halunnut kutsua ihmisen mukaan pelastustyöhön ja antanut mahdollisuuden ansiolle ei-varsinaisessa merkityksessä, kyse on siis ”armopalkasta”. Lisäksi Room. 4:n konteksti on kuitenkin yhä juutalaisten ja pakanoiden pelastus, Mooseksen laki ja uskoontulo, ei kristillinen elämä/lopullinen pelastus/viimeinen tuomio.

Neloskohdasta lyhyesti. Ei riitä sanoa, että vanhurskauttaminen tarkoittaa UT:ssa juuri vanhurskaaksi julistamista. Esimerkiksi kirkkoisät Johannes Krysostomos (jonka äidinkieli oli kreikka!) ja Augustinus nimittäin sanoivat päinvastoin, että vanhurskauttaminen tarkoittaa vanhurskaaksi tekemistä. Asia pitäisi tutkia kielitieteellisesti, historiallisesti ja patristisesti perinpohjin.

Mitä tuohon lukemiseen tulee, sitäkin pitäisi tutkia perinpohjaisesti, mutta Paavalin teologian kirjoittanut F. Prat kirjoittaa, että lukeminen merkitsee jonkin vähemmän hyväksymistä armosta joksikin suuremmaksi. Siispä Jumala hyväksyy ensi kertaa uskovan uskon armosta vanhurskaudeksi, vaikka usko ei vanhurskautta vielä olekaan. Kristillisen elämän prosessin on sitten tarkoitus tehdä ihminen oikeasti vanhurskaaksi, joksi Jumala toivottavasti hänet viimeisellä tuomiolla julistaa (Room. 2:13).

Viitoskohtaan huomauttaisin, että minulle on viime aikoina kirkastunut yksin Raamattu-opin pointti: jos Raamatussa Jumalan Sana lupaa pelastuksen tietyin ehdoin (esim. usko), kuinka kirkko voi satoja vuosia myöhemmin lisätä tähän evankeliumiin uusia vaatimuksia? Kyse ei ole tradition hylkäämisestä vaan autenttisen tradition säilyttämisestä ja erehtymättömyyden kieltämisestä kaikille mahdollisille virallisille kirkollisille opeille. Esimerkiksi kasteen vanhurskauttava voima on apostolinen traditio, jota on Kristuksen ja apostolien auktoriteetilla opetettu tähän päivään asti. Kirkolla on tradition nojalla auktoriteetti tulkita tässä asiassa oikein uusia harhoja vastaan. Sen sijaan jos ja kun kirkko on myöhemmin lisännyt käskyjä, joita pitää noudattaa pysyäkseen pelastuksessa tai pelastuakseen (lopulta), astuu se oman opetusvaltansa yli – sen on säilytettävä, ei lisättävä. Yksin Raamattu on siis oikeasti Yksin Evankeliumi, ja siinä missä Paavali julistaa tätä Evankeliumia, Yksin Paavali:) Mutta Paavali todistaa muiden apostolien julistavan samoin (1. Kor. 15:11). Joten ei mitään Jaakobia vastaan:) No niin, se oli vähän aiheen vierestä.

1. Tim. 1:5 oli hyvä, mutta huomaa, että usko on tuossa vain yksi kolmesta rakkauden lähteestä, esim. puhtaan sydämen ei sanota tulevan vilpittömästä uskosta:) Sen sijaan 1. Tim. 2:15 asettaa uskon rakkauden rinnalle. Ef. 3:17 korostaa Kristuksen sisäistä asumista sydämessä, ei ulkoista peittämistä, ja jatkaa heti, että ”rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja”, vaikka 1. Kor. 3:ssa perustus oli Kristus, ja mielestäsi se oli yhtä kuin usko.

Lopuksi sanoisin olevani samaa mieltä siitä, että ensin on usko, sitten teot, ensin lahja, sitten vaatimus. Room. 6 ei kuitenkaan ole pelkkää pyhittymistä, sillä sekä 6:7 (lahja) että 6:16 (vaatimus ja palkka) puhuvat vanhurskauttamisesta. Room. 11:n uskon kautta pysyminen viittaa siihen, että jos menettää uskon, leikataan pois pelastuksen yhteydestä. Mitä Gal-kohtiin tulee, olen samaa mieltä, että koko Toora on lakkautettu ja kumottu ja tuhottu eikä sido meitä pakanakristittyjä. Sen sijaan se, mitä Toora ytimeltään vaati, eli rakkaus, toteutuu kristityissä, joilla on Henki (5:14, 22), ja tämän Hengen mukaan elävät saavat palkaksi ikuisen elämän, kun taas lihan peltoon kylvävät joutuvat ikuiseen kuolemaan (6:7-10). Olen samaa mieltä siitä, että Paavalin sävy kehotuksissa ottaa huomioon lahjan ensisijaisuuden ja Hengen pelastavan armon. Kristillisen moraalin tulee välttää lakihenkisyyttä ja pakonomaisuutta ja korostaa Kristus-yhteyttä, joka motivoi hyvät tekomme.

Meinilä: 3. puheenvuoro

No niin, joulut on nyt vietetty rauhassa ja palaan keskusteluuni Emilin kanssa Paavalin teologiasta. Ensin lyhyyteen pyrkivä kertaus Emilin viimevastauksesta (ajattelen että tämä ei tavallaan ole vielä omaa vastaustani, joten sitä ei lasketa kokonaispituuteen ;))

Emil kyseenalaisti käsitykseni uskosta luterilaisena sanoen sen olevan pikemminkin katolista usko- tekona-oppia (1), koetti kumota todisteluni jossa esitin UT:n kohdat (mm. 1. Kor. 3) joissa lopullinen pelastus Paavalilla toimi ilman tekoja (jotten voisi käyttää “kaikki uskovat” = “kaikki hyviä tekoja tekevät” -perusteluani selityksenä eräisiin Paavalin kohtiin) (2), tahtoi kyseenalaistaa myös käyttämäni perustelun vanhurskauttamisesta vanhurskaaksi julistamisena Raamatun alkukielessä (3), sanoi että Katolisen kirkon katekismus ei opeta tekojen ansio-oppia kuten väitin (4), väitti että laista säilyy sen tarkoitus niin että rakkaudella ja teoilla olisi rooli lopullisessa pelastuksessa, vaikka myöntyi kohtaani jossa 430 vuoden perästä annettu laki oli kumottu Paavalin Galatalaiskirjeen perusteella (5), kiellät selitykseni teoista puhuviin kohtiin pelastukseen liittyen, jossa uskovat ja hyvää tekevät ovat ”yksi ja sama ryhmä” (6), koetat tulkita kantamme vain kahden eri tradition, luterilaisen ja katolisen, samaan tekstiin suhtautuvana näkökulmaerona (7), sanot että Kristitty täyttää lain vaikka on vapaa siitä (8), joka kylvää Paavalilla henkeen saa siitä iankaikkisen elämän, kun taas lihaan kylvävä saa ikuisen tuomion (9), Paavalikaan ei ollut varma pelastuksestaan ja kuritti lihaansa ettei joutuisi hylätyksi, siis pelastuakseen (10), tähän ei riitä pelkkä usko sillä P. sanoi myös kilpailleensa hyvän kilpailun (11), väität että Paavali ei koskaan sano pahoista teoista kuten minä tai luterilaiset, että ne johtuisivat uskon puutteesta (12). Vielä sanot että myös rakaus Ef 3:17:n jälkeen esitetään elämän perustuksena eikä vain Kristus, josta mainitsin että se on ainoa perustus. Kohta ei myös ole peittämistä kuten vanhurskautus julistamisen vaatisi (13).

Hyväksyit myös muutamia kohtiani tai annoit tunnustusta: sanoit kiehtovaksi ajatustani jossa käytin Paavalin ”olla Kristuksessa” –ilmausta todistuksena lopullisen tuomion välttämisestä Paavalilla ja viittasit mahdollisuuteen että Kristuksessa olo voisi olla juuri uskoa (jolloin usko yksin pelastaisi mielestäsikin?) (a), samoin sanoit Sinulle kirkastuneen ”yksin sana-opin pointin” alkuperäisen apostolisuuden vaatimuksena ilman kirkon myöhempiä lisiä (b). Lahja on sinustakin ennen vaatimusta (c) ja sanot vielä että ”1. Tim. 1:5 oli hyvä” jossa esitin uskon rakkauden syynä, tuon kohdan perusteella. Huomautit kuitenkin että kohdassa myös puhdas sydän ja hyvä omatunto oli rakkauden syynä (d).

Kas niin, tuohon meni noin puoli A4sta :). Vaikea vastata kovin lyhyesti, joten joudun ehkä jättämään jotain aika vähälle. Keskityn kuitenkin oleellisiin ja vaikeimpiin, huomauta tarvittaessa.

Vastaus:
Aloitan positiivisista puolista (E=Emil, V= Vastaus/minä).
a) E: 1. Kor. 15:18 oli kiehtova veto. Implikoit siis, että lopullinen pelastus ei riipu teoista, vaan siitä, kuoleeko Kristuksessa vai ei, mikä taas riipuu yksin uskosta. Sinun pitäisi kuitenkin osoittaa, että Kristuksessa oleminen on yhtä kuin yksin usko.

V: Paavali liittää uskon läheisesti kasteessa tapahtuvaan Kristukseen pukemiseen kohdassa Gal 15:9-10 (jonka liitän vanhurskauttamiseen toisin kuin Room 6:n): ”Sillä kaikki te olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet”. Nämä kumpikin ”sillä…sillä” siis esitetään lain alla olemisen vastakohtana. Usko siis siirtää pois lain alta (Gal 3:23-24): ”Mutta ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina, uskoa varten, joka vastedes oli ilmestyvä. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme.”
Kastekohta edellä sopii hyvin uskoon, sillä meillä kaste on pelastavan uskon kohdetta. Huomaa miten P. käyttää ikään kuin vaihtokäsitteinä ilmauksia ”kasvattaja Kristukseen” ja ”tulla uskosta vanhurskaaksi”. Kaste kuvataan tässä lisäksi toisin kuin Room 6:ssa, nimittäin nyt vaatteen kaltaisena peitteenä, jonka voi ajatuksessa erottaa meistä persoonina. (RM 6 oli ”yhteen kasvamista” Kristuksen kanssa). Siis kyseessä on lukemiseen soveltuva kohta, missä Kristus ansiollaan peittää meidät ”Jumalan lain tuomion säteiltä”. Usko tässä pukeutuu Kristukseen, joka ”on” kaste – tai ainakin kaste tuo Hänet ”yllemme” varmasti (”k a i k k i te, jotka…”) niin, että ”olemme Kristuksessa”. Sellaiselle taas ”ei ole kadotustuomiota”, ks. Rm 8:1 (itselleni kohta on kastekohtaan / Gal liittyneenä muuten ollut suurenmoinen lohtu)! Huomaa että Paavalilla Ms:n laki on ”kadotustuomion virka”. Lain alta pääsy on siten kadotustuomion väistämistä, kuten nämä kohdat edellä selvästi kasteeseen liittyen myös siihen sopivasti puhuvat! Usko ja kaste siis riittävät pelastukseen ja huom: ”ilman tekoja” kuten Paavali niin usein toistaa.

b) Lahja ennen vaatimusta sinänsä ok tietysti, eli luterilaista. Kuitenkin tuot teot lahjana mukaan vanhurskauttamiseen, mikä ei ok meidän suunnastamme. Palaan tähän.

c) 1. Tim. 1:5stä: Ok, tässä joudun turvautumaan Pietariin, joka sanoo: ”…puhdisti heidän sydämensä uskolla” (Apt 15:9)” ja kasteesta että siitä saamme ”hyvän omantunnon” (1.Piet 3:21). Mutta nämä palavat näin kyllä luterilaisuuteen (jossa se joka uskoo ja kastetaan, pelastuu) yksin sana-opin pohjalta. Silti Paavaliltahan kuitenkin tuli tuo esittämäni Pyhän Hengen kautta -päätelmä, jossa rakkaus sitä kautta seurasi uskoa, vaan ei tekoja – ks. ed. vastaustani!

Sitten negatiiviset:

1) V: Usko ”vanhurskauttamisen vastaanottamisen välineenä (tai v:misen välikappaleellisena syynä, mikä on samaa) ihmisen puolelta” on tietääkseni luterilaista peruskauraa. En sanonut että usko on teko, se olisi katolista, siinä olet oikeassa.

2) E: Mitä 1. Kor. 3:een tulee, ei sitä nähdäkseni voi soveltaa yleiseen pelastusoppiin, sillä siinä on kontekstissaan kyse viranhaltijoiden (Paavali, Apollos, jne) työstä ja palkasta.

V: Voi soveltaa, sillä kirjeessähän (1.Kor) puhutaan koko seurakunnalle, ”veljille” (1:26), ja sanotaan sitten yleisesti ”joku” siis ”kuka hyvänsä”, se on: veljistä, seurakunnasta. En muuten odottanut kieltoa tässä suhteessa, kun olin luullut että katoliset soveltavat kohtaa kaikkiin ihmisiin, tosin siis kiirastuliopin puolustukseen, mikä puolestaan = ei ok suunnastamme. Kyseessähän on lisäksi ”päivä joka tulessa ilmestyy”, = selvä lopullisen pelastuksen opin ilmenemiskohta. Siis po. ryhmä pelastuu hyvien tekojen vähyydestä riippumatta, vaikkakin”tulen läpi”.

3) Tässä ilmenee katolinen ajatustapa :). Etsit sanan ”vanhurskauttaa” merkitystä niiden kirjoittajan jälkeisiltä auktoriteeteilta siis aitokatoliseen tapaan traditiosta. Itse pysyisin alkukielessä, kreikassa ja Raamatussa. Vanhurskauttamis-sanaa käytetään UT:ssä mm. Jumalan ja Jeesuksen vanhurskauttamisesta, joten heitä ei tehtäne vanhurskaiksi. Tämä tukee po. termin alkukielen sanamerkitystä ”vanhurskaaksi julistaa” mitä et itsekään kieltänyt. Isät eivät voine vaikuttaa taaksepäin Paavaliin, miten tämä käytti kreikkaa ;)?

4) Katolisen kirkon katekismus vastatkoon tähän itse: KKK, kohta 2027: ”Kukaan ei voi ansaita itselleen ensimmäistä armoa, joka on kääntymyksen lähtökohta. ” Tähän asti ok, mutta sitten: ”Pyhän Hengen liikkeelle panemina v o i m m e a n s a i t a itsellemme ja toisillemme kaikki armot, jotka auttavat meitä pääsemään i k u i s e e n e l ä m ä ä n , yhtä hyvin kuin tarpeelliset ajalliset hyvyydet. ” Ei merkitse rauhan ja pelastusvarmuuden kannalta mitään jos ensimmäistä armoa ei voi ansaita, kun ansiot kuitenkin seuraavaksi tulevat kuvaan mukaan.

KKK selittää lisäksi ansion käsitteen itse seuraavasti: (KKK 2006): ”Sana ’a n s i o ’ tarkoittaa yleisesti ottaen vastasuoritusta, jonka jokin yhteisö tai yhteiskunta pitää velvollisuutenaan suorittaa jäsenelleen t e o s t a , joka koetaan joko hyväksi tai pahaksi ja siten a n s a i t s e e joko palkkion tai rangaistuksen. Ansioiden mukaan maksaminen kuuluu oikeudenmukaisuuden hyveeseen, ja vastaa tätä hyvettä hallitsevaa tasapuolisuuden periaatetta.” Armohan ei tosiasiassa kuulu oikeudenmukaisuuteen , sehän on päinvastoin lain tehtävä. KKK:n kanta näyttää edelleen todellisen ansion lainomaiselta opilta, siinähän tekojen ansio vaikuttaa pelastukseen.

5) E: … seuraat Lutherin aikanaan uutta käsitystä laista, joka sisällyttää kaikki vaatimukset, teot ja rakkaudenkin siihen lakiin, jolta Paavali kieltää vanhurskauttamisen.

V: Mutta sulkeehan Paavali itsekin sanamuodoillaan ei vain lain, vaan itse kaikki teotkin ulos vanhurskauttamisesta, valinnasta ja pelastuksesta Rm 4:4-5, Rm 11:6. En ymmärrä jakoasi jossa laki kyllä torjutaan muttei tekoja. Lakihan juuri vaatii tekoja (Gal 3:10). Luther sanoo vain saman. Tuot samat lain teot uudella nimellä ja rakkauden kauniilla peitteellä mukaan pelastusvaatimuksiin. Jo VT tunsi myös rakkauden kaksoiskäskyn. Kyllä sitäpaitsi Mooseksen laki on edelleen uhkana niille, jotka eivät usko (”Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa…”, Gal 3.). Vain usko siirtää pois lain alta. Laki ei lisäksi ollut vain maalliseksi menestykseksi, kuten sanoit, sillä onhan se Paavalin mukaan myös ”kadotustuomion viran” laki. (Rm)

6) Ks. kohta 3! Siinä näkyy esimerkki joka perustelee sitä että eronamme ei ole kaksi tulkintatraditiota Raamattuun, vaan on sen sijaan tulkinta a) – katolinen – joka painottaa traditiota Raamatun ohella, ja b) – luterilainen – joka korostaa Raamatun kirjoittajien omaa tarkoitusta.

7-11) Tulevat jossain määrin esille muissa kohdissa. Selitän kilvoittelun, lihan ja Hengen taistelun ym. vaatimukset mm. uskon säilyttämisenä. Lyhennän tässä kohtaa ettei paisu! :)

12) V: Entä: ”joka ei huolehdi perheestään …on uskon kieltänyt…” (1Tim5:8). Lisäksi kumoutuisi jo mainittu: ”pysyt uskosi kautta” (Rm, jo siteerattu) jos usko voisi olla ja silti ihminen olisi hylätty. Myös Paavalin ”kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä (Rm 14:23)” kääntäen saadaan: mikään ei siis pahaa jos se on uskosta. Vrt. lisäksi Hebr:n uskon ylistyslaulu alkaen Hebr 11:1, joka kertoo kaikkien VT:n pyhien hyvien tekojen (huom! myös Jaakobin mainitsemien Aabrahamin ja portto Raahabin, Jk 2:21,25!) syntyvän uskon kautta. Pitänethän katolisten tapaan Hebrealaiskirjettäkin Paavalin kirjeenä ;).

13) Hyväksyn tämän kohtasi. Ks. vastaukseni kohtaan 1. Minulle se toimii Kristuksessa olemisena. Tämä siis riittää pelastukseen, vrt. Jeesus: ”Joka uskoo ja kastetaan pelastuu”.

Lopetan, ettei vastaus paisu liikaa. Vastausosa on n. 2x A4 = kohtuullista?

Sakari

Anton: 3. puheenvuoro

Kiitos Sakari kolmannesta viestistäsi, nyt olemme disputaatiomme ytimessä eli puolivälissä. Tässä kolmannessa kirjoituksessani pyrin hahmottamaan hieman dialogin kulun päälinjauksia ja kommentoimaan tietysti mainitsemiisi (virkistävästi uudelleen järjestettyihin) pointteihin. Päälinjauksiksi hahmottelisin seuraavat kolme kysymystä:

1) Onko Kristuksessa oleminen ja ennen kaikkea säilyminen yksin uskon ”ansiota”?
2) Onko ”laki” (joka ei kuulu vanhurskauttamiseen) identtinen kaikkien tekojen kanssa ja kuuluuko rakkauskin (pelkästään) sen piiriin?
3) Pelastaako viimeisellä tuomiolla Kristuksen peittävä vanhurskaus vai otetaanko teot huomioon tavalla, jolla on merkitystä ikuisen päämäärän kannalta?

Sinun vastauksesi kaikkiin näihin vaikuttaa olevan ”kyllä” (kolmannessa ensimmäiseen kysymykseen), minun taas ”ei” (kolmannessa ”kyllä” toiseen).

Kantaasi olet perustellut ennen kaikkea Galatalaiskirjeellä (erit. luku 3 mutta myös 5) mutta myös Roomalaiskirjeellä (luvut 11 ja 8). Itse näkisin juuri Gal. 5:n ja Room. 8:n olevan oman kantani kulmakivet, joten käsittelen niitä tarkemmin. Gal. 3:sta totean vain, että olen samaa mieltä siitä, että usko ja kaste saavat aikaan Kristukseen liittämisen. Kysymys on nyt kuitenkin siitä, säilyykö usko ainoana Kristuksessa pysymisen kriteerinä loppuun asti (siitä lisää Gal. 5). Room. 11:stä totean, että siinä on kyse kristittyjen ja juutalaisten suhteesta: siitä, että täytyy uskoa Kristukseen pysyäkseen tosi Israelissa – ei niinkään siitä, millä kriteereillä kristitty lopulta tuomitaan.

Sitten Gal. 5 ja Room. 8. Molemmat luvut alkavat vahvoilla Kristus-keskeisillä soteriologisilla julistuksilla: Vapauteen Kristus meidät vapautti, älkää antautuko takaisin orjuuteen (Gal. 5:1), Kristuksessa ei ole mitään kadotustuomiota (Room. 8:1)! Mahtavia jakeita, samaa mieltä, ja jopa valmis myöntämään, että monien katolilaisten olisi syytä korjata pelastuskäsitystään niiden avulla (en nyt nimeä ketään muuta kuin itseni – joskus pelastuskäsitykseni oli 10 käskyn noudattaminen ja ripittäytyminen aina kun jotain menee pieleen). Mutta nyt suuri kysymys: miten kristittyjen on pysyttävä Kristuksessa ja millä perusteella heidät lopulta otetaan vanhurskauden valtakuntaan tai suljetaan siitä pois? Nähdäkseni Paavalin vastaus ei ole yksin usko (kuten lut.) – eikä muuten myöskään 10 käskyä (ks. tosin enigmaattinen 1. Kor. 7:19), vaan Hengen mukainen elämä, rakkauden kautta vaikuttava usko (Gal. 5:6).

Kristillinen vapaus (5:13) ei anna lupaa syntiin vaan kutsuu palvelemaan rakkaudessa, sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: “Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. (Gal. 5:14) Tässä Paavali ei siteeraa lakia pelotellakseen tai tuomitakseen, vaan asettaa rakkauden toivossa pelastettujen (vrt. Room. 8:24, Gal. 5:5) elämän keskipisteeseen. Jae 16 selventää rakkauden mukaisen elämän toteutuvan vaeltamalla Hengessä (ja jae 22 listaa rakkauden Hengen ensimmäisenä hedelmänä). Nyt avainkysymys? Onko tämä kaikki pelastuksesta irtonaista ”pyhitystä”, jolla ei ole väliä lopullisen pelastuksen kannalta? Vastaan kieltävästi, sillä Hengen hedelmien mukaan elävät perivät ikuisen elämän (5:22, 6:8), kun taas lihan tekojen mukaan elävät – ja Paavali listaa ison kasan syntejä – eivät peri Jumalan valtakuntaa (5:21, 6:8).

Room. 8 kertoo nähdäkseni saman tarinan. 8:1:n kadotustuomion puuttumisen syy ei ole Kristuksen vieras, peittävä kuuliaisuus, vaan ”elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa”, jonka mukaan vaeltaessamme meissä täyttyy lainkin vaatima vanhurskaus (8:2,4). Jälleen Paavali asettaa vastakohdiksi lihan ja Hengen (8:5-9), ja jälkimmäinen ratkaisee, kuuluuko joku Kristukselle. Kyse ei ole vanhurskauttamisesta irrallisesta pyhityksestä, vaan nimenomaan lopullisen pelastuksen periaatteesta: ylösnousemuselämän antavasta Hengestä (8:10-11) Ja jälleen kerran: ei yksin usko, vaan Hengen (hedelmien) mukaan eläminen ratkaisee, päädymmekö Elämään vai Kuolemaan (8:13).

Henki on saatu lahjaksi armosta, mutta lopulta saamme ”ansiomme mukaan” riippuen siitä, annammeko tuon Hengen johtaa meitä vai elämmekö lihan mukaan himoissa ja hengellisen kuoleman tilassa. Mitä pelastusvarmuuden menettämiseen tulee, meille tarjotaan ”toivoa” (Room. 8:24). Vastauksessasi viittasit vain lyhyesti esittämiini kohtiin ja sanoit selittäväsi ne ”mm. uskossa säilyttämisenä”. Jos ”mm.” merkitsee, että uskon säilyttämisen lisäksi on jotain ”muuta”, jonka ”muassa” se uskossa säilyminen on, olet myöntänyt, ettei säilyminen olekaan ”yksin uskosta”. Joka tapauksessa sinun olisi Gal. 5:n ja Room. 8:n konteksteista osoitettava, kuinka Paavali ymmärtää nämä jakeet pelkäksi uskossa säilymiseksi. Itse näkisin, että kyse on niistä, jotka ”rakastavat Jumalaa” (Room. 8:28). Tähän päättyy argumenttini ydinosa ja siirryn yksityiskohtiin.

a) Kohtaa Gal. 15:9-10 ei ole olemassakaan:D Gal. 3:27 voidaan tosin ymmärtää luterilaisittain valkaisevana peittämisenä, mutta sen voi myös ymmärtää liturgisena vertauskuvana, jossa valkoinen kastevaate symbolisoi sielun puhtaaksi pesemistä ja uuden elämän alkua. Sen voi myös tulkita nimenomaan Room. 6:n valossa Kristuksen ”muotoihin” pukeutumisena. Room. 6 painottaa vanhan ihmisen kuolemaa, syntinen Aadam ei siis jää elelemään uuden alle vahingoittumattomana.

b) (=c) Olipa kiero yksin Paavali-periaatteen rikkominen;D

c) Tietysti 1. Kor. on kirjoitettu kaikille veljille (1:26), mutta kyse onkin jakeiden 3:10-15 vertauksesta, ketä se koskee? Siinä tosiaan sanotaan ”joku” ja ”itse kukin”, mutta onko se tosiaan ”veljistä, seurakunnasta” ja suhteessa kaikkiin hyviin tekoihin? Ei, vaan kyse on ”rakentajista”, seurakunta (”te”) on ”rakennus” (3:9), kun taas apostolit kuten Paavali ja Apollos ovat niitä, jotka tätä rakennusta rakentavat (3:6, 9-10). Olet oikeassa siinä, että tämä ei ole perinteinen dogmaattinen katolinen tulkinta, ja olenkin iloinen, että pääsin yllättämään:) Itse asiassa protestanttiapologeetit ja historiallis-kriittiset kommentaarit vakuuttivat minut siitä, että tämä tulkinta on uskollisempi alkuperäiselle kontekstille. Uusi katolinen (eikä mitenkään liberaali) Ignatius Catholic Study Bible myöntää samoin tämän tulkinnan ja lisää vain, että katolinen traditio tulkitsee 3:15:n kiirastulen valossa (kiirastulen liekit kivasti valaisevat hämärää Paavali-kohtaa:). Tämä oli viimeinen tikki sille, että tässä väittelyssä otin tämän kannan enkä vetänyt hihasta kiirastuli-argumenttia:)

d) Vanhurskauttaa (dikaioo) -verbin merkityksestä: itsekin pysyn alkukielessä, sanoinhan Krysostomoksen äidinkielen olleen kreikka, joten kaipa hän verbin merkityksen ymmärsi. Isät eivät vaikuta taaksepäin Paavaliin, mutta mitäs jos Paavali vaikutti eteenpäin isiin? Ehkä löydämme oikean merkityksen luotettavammin Paavalin uskon perinteiltä kristityiltä kuin häntä edeltäneiltä juutalaisilta. Argumentoit Jeesuksen ja Jumalan vanhurskauttamisella, joten vastaan siihen ottamalla esimerkiksi parallellin eli pyhittämisen (hagiazoo). ”Pyhitetty olkoon sinun nimesi” – ei Jumalan nimeä voi tehdä pyhäksi, kun se kerran on jo pyhä, se voidaan vain tunnustaa tai julistaa pyhäksi. Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki hagiazoo-verbin ilmentymät UT:ssa tarkoittavat pyhäksi julistamista? Tuskinpa – Paavali rukoilee kristittyjen pyhittymistä eli että he olisivat moitteettomia viimeisellä tuomiolla. Kyllä minua kiinnostaa kirjoittajan alkuperäinen tarkoitus:)

e) Vielä KKK:sta ja armosta, siteerasit 2006 muttet 2007, joka nimenomaan kieltää moisen tiukan ansion ihminen-Jumala-suhteessa. 2008 sitten selittää, että kristityn ansiomahdollisuus nousee Jumalan vapaasta valinnasta kutsua ihminen mukaan armonsa työhön. Ja ettei armo kuulu oikeudenmukaisuuteen, haluaisin kyseenalaistaa, sillä jos katsotaan pelastusta pelastushistoriallisesti (kuten Paavali Gal. 3:ssa), vanhurskauttamisemme siunaus luvattiin Abrahamille, ja jos Jumala on oikeudenmukainen, hän pitää lupauksensa ja osoittaa kansoille armonsa!

f) Paavali sulkee teot ulos syntisen vanhurskauttamisesta ja armovalinnasta Jumalan kansan yhteyteen kohdissa, jotka mainitsit, mutta sisällyttää ne viimeisen tuomion syynäykseen Room. 2:ssa, 14:ssa, 2. Kor. 5:ssa, Gal. 6:ssa jne. Room. 2:n ja teot=usko -selitykseesi haluaisin kysyä, miksi Paavali ylipäänsä ottaa teot esille, jos ne oikeasti tarkoittavat vain uskoa? Miksi hän luettelee konkreettisia hyviä ja huonoja tekoja, jos oikeasti teoilla itsessään ei ole mitään väliä, vaan teon hyvyys tai huonous määrittyy sillä, tehdäänkö se uskosta vai ei?

g) 1. Tim. 5:n kohta uskon kieltämisestä – jälleen hyvä veto, yllätät minut noilla pastoraalikirjeargumenteillasi:) Silti kohdassa puhutaan uskon kieltämisestä eikä menettämisestä, näen sen niin, että kyseinen teko sotii tunnustettua uskoa vastaan. No niin, kaksi aa nelosta tuli täyteen, joten suu suppuun ja toiseksi viimeistä kierrosta odottelemaan.

Meinilä: 4. puheenvuoro

Emil vastasi pikavauhtia kolmanteen keskustelukommenttiini. Esitit koosteen tähänastisesta keskustelustamme ja esitit kolmiosaisen tiivistelmän auki olevista, mielestäsi ilmeisesti ratkaisevista kysymyksistä (1). Perustelen kantaani ennen kaikkea Galatalais- ja Roomalaiskirjeillä, etenkin luvuilla Gal 3 ja 5, Room 8 ja 11 (2). Käyt sitten läpi Gal 5:den ja Room 8:n (3) ja sitten vastaat ”positiiviseen” kohtaani a) jossa esitin kasteen ja uskon Kristukseen pukeutumisena ja siten riittävänä kadotustuomiolta välttymiseen Rm 8:1:n perusteella (4). Syytät leikillisesti(?) kieroksi Pietarin kantoihin viittaamistani Paavali-keskustelussa ”yksin Paavali” –periaatteen rikkomuksena kohdassa b) (5). Kohdassa c) käännät taas ”nupit toiseen asentoon” jäljiltäni ”tulen läpi” –pelastumisesta puhuvassa 1.Kor.kirjeen kohdassa 3:10-15) sanoen että siinä puhutaan seurakunnan kaitsijoista tai opettajista eikä itse seurakuntalaisista (6). Myönnät että olen oikeassa metsästäessäni alkukielen merkitystä dikaioo (=vanhurskauttaa)–verbissä ja käytät mm. Krysostomosta tässä auktoriteettina koska hän osasi kreikkaa ja silti tulkitsi sanan vanhurskaaksi tekemiseksi (d) (7). Jatkat kirjainjaotteluani kohdalla e) KKK:n suhteen muistuttaen siitä etten lainannut kohtaa 2008, jossa kristityn ansiomahdollisuus nousee Jumalan vapaasta valinnasta kutsua ihminen mukaan armonsa työhön (toin esiin kohdat 2006 ja 2007 joissa esiintyi sana ”ansio” pelastukseen johtavana mielestäni vastoin Paavalin ansio-kohtaa ”…mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta vaan ansiosta.” (Rm 4:4)”(8). Myönsit, että Paavali sulkee teot ulos syntisen vanhurskauttamisesta ja armovalinnasta Jumalan kansan yhteyteen kohdissa, jotka mainitsin, mutta lisäät että tämä sisällyttää ne viimeisen tuomion ”syynäykseen” mm. Room. 2:ssa, 14:ssa, 2. Kor. 5:ssa, Gal. 6:ssa. Kysyt, miksi teoista pitää ylipäätään puhua, jos teon laatu määräytyy kokonaan uskosta tai epäuskosta (9). Selität ”hyvän vetoni” uskon kieltämisestä perhekunnasta huolehtimattomuuden vuoksi Tim 5:ssä niin, että sana ei ole ”menettää” usko (10). Vielä epäilet etten osaa selittää teoista puhuvia kohtia pelkällä ”yksin uskosta” periaatteella, kun käytän ilmausta ”mm.” uskon säilyttämisenä” tekojen roolista pelastukseen käytettynä (11).

Positiivisina mainitsen että yhdyt jollain tasolla kantaani Kristukseen yhdistymisestä kasteen ja uskon kautta (a2), ajattelet itsenäisesti suhteessa katoliseen kirkkoon tulen läpi pelastumista käsittelevässä kohdassa (b2), myönnät että joskus edustamasi käsitys pelastumisesta 10 käskyn ja rippikäytännön yhdistelmällä vaati korjausta (ilmeisesti suurempaa Kristus- ja kastekeskeisyyttä?) (c2), sekä vielä maltillisuuden ja järjestelmällisyyden tässä vastausteni käsittelyssä. Pysyt aiheessa ja esität varteenotettavaa kritiikkiä, joka todella lähtee siitä mitä olen sanonut (d2).

(2/3 A4:sta referaattiin!)

All right, aika hyvin noin lyhyessä ajassa laadituksi vastaukseksi, Emil! :)

1) Kolmiosainen koosteesi kuvaa tähänastista keskusteluamme kohtuullisen hyvin. Kakkonen ja kolmonen kysymyksinä ok. Ykköskohdasta tarkentaisin kuitenkin että uskon ”ansiota” on lainausmerkeissäkin kannaltani arveluttava. Luterilainen kanta on tarkka ilmauksista näissä keskeisissä termeissä joten suonet anteeksi tämän nipotukseni :). ainoastaan Kristuksen sovitusteko ristillä ja hänen pyhä vaelluksensa maan päällä 2000 v. sitten on todellisesti ansiollista. Samasta syystä vältämme ilmausta ”uskon perusteella” tarkassa käsittelyssä. Tilanneanalyysiäsi korjaisin sikäli, että olen mielestäni jo esittänyt materiaalia jossa myös pysyminen Kristus-puussa on ”uskon kautta” (esim. Rm 11:20, ks.myös laajemmin Rm 11:21-23!!!). Olet kyllä esittänyt ”kumoajia” tätä vastaan, mutta olen taas jatkanut ”kumoajien kumoajilla”, joten keskustelu on vielä keskeneräisenä käynnissä ja todisteluni siten vielä voimassa.

2) Gal 3:n käyttööni yhdyit varauksetta mikä oli iloinen yllätys. Kaste ja usko liittävät sinustakin Kristukseen. Buon! Tosin sitten myöhemmin otat etäisyyttä Kristukseen ”peitteenä” ja korvaat sen mm. Room 6:n pyhitykseen enemmän soveltuvilla kuvilla ihmisen ja Jeesuksen sulautumisesta toisiinsa (kaste ”yhteenkasvamisena” Kristukseen).

3) Room 11 käsittelee juutalaiskysymyksen teologista ratkaisemista (tosin ei onneksi siihen ”lopulliseen” tyyliin!) joten siinä sijainneen valintakohtani ”ilman tekoja” hylkäät suoralta kädeltä, käsittelemättä asiaa sen tarkemmin. Totean että kontekstien huomioiminen ehkä ole aivan näin yksinkertaista. Vaikka Paavali puhuu kyllä pääasiassa juutalaisista Rm 11:ssä, voi hän silti lausua asioita jotka ovat yleispäteviä. Juutalaisten kohtaloista on otettava oppia myös kristillisessä seurakunnassa, ks. esim. 1.Kor 10 1-11. Alueen viimeinen 11. jae sanoo: ”Tämä mikä tapahtui heille on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille…”. Raamattua on selitettävä Raamatulla, tässä selitän jopa Paavalia Paavalilla ”yksin Paavali” –periaatteen mukaisesti ;). Katson ettei Paavali tässäkään (Rm 11) turhaan rasita meitä näillä ilmauksilla armosta ja valinnasta ilman tekoja, vaan nekin on tarkoitettu opiksi: älkäämme perustautuko tekoihin pelastusmielessä, vaikka rakkaudesta ihmisiin ja Jumalaan niitä teemmekin. Kun näet (tässä valintana ilmaistu) pelastus tapahtuu aina armosta, silloin, jos perustautuisimme tekoihin, armo ei enää olisikaan armo! Kyllä tästä mielestäni voi päätellä että armo ja teot eivät sovellu yhteen.

4) Sanot 3:17:stä, että esittämäni ”Kristukseen pukeutumisen” sijasta kohdan ”…voi myös ymmärtää liturgisena vertauskuvana, jossa valkoinen kastevaate symbolisoi sielun puhtaaksi pesemistä ja uuden elämän alkua. Toisaalta tahdot tulkita sen Room 6:n pohjalta vanhan ihmisen kuolemana, tai ”…Kristuksen ”muotoihin” pukeutumisena jolloin syntinen Aadam ei siis jää elelemään uuden alle vahingoittumattomana”. Hyvä että myönnät että kohta voidaan tulkita esittämällänikin tavalla, tosin vastauksestasi jää tällä kohtaa soimaan ristiriitaisena korviini se, että aluksi tunnuit suostuvan esittämääni kantaan (vrt. tämän vastaukseni kohta 1). ”Kastevaate”-ehdotuksesi Kristukseen pukeutumisena Gal 3:17:ssä jää sen sijaan leijailemaan hyvin irrallisena, eihän Paavali – tai UT yleensäkään – mainitse tällaisia myöhempiä liturgisia symbolisia pukuja . Room 6:sta sanoisin että se selvästi liittyy vaellukseen ja siten pyhitykseen jo aiemmin esittämilläni perusteilla (kysymykset ”…saammeko/pitääkö meidän pysyä synnissä että armo suureksi tulisi?”). Sen vanhurskautua –sanan voi tässä asiayhteyden vuoksi ymmärtää tällä kertaa pyhityksenä, onhan samassa virkkeessä selventävä lisämääre ”pois synnistä”. Ilman rajaavia lisämääreitä (tai muuta vahvaa kontekstia) sanan merkitystä ei sen sijaan tule vaihtaa pois luontaisesta.
Vanha ihminen jää silti uuden oheen olemaan, miten muuten voitaisiin edes puhua paavalilaisittain ”lihan ja Hengen välisestä taistelusta”? (”…jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan…”, Rm 7:23, ym. ym.).

5) (= oma kohtani b)): Vitsi vitsinä, naurakaamme yhdessä! :). Muistutan silti että enhän sitoutunut tuohon ”yksin Paavaliin” vaan varasin itselleni ”option” tarvita joskus muun UT:n tukea (ks. vastaukseni 16.12.2010, Kohta 5). Lisäksi kuitenkin Paavali selkeästi jo itsekin erottaa rakkauden uskosta eri asiaksi vaikka siitä johtumaan Pyhän Hengen saamisen kautta.

6) Lause voi ylittää lähikontekstin luvun mittakaavassa jos se sisältää oppia asemoivia ilmauksia (”se päivä”, ”pelastus”, ”tulessa ilmestyminen” jne). Olisin edelleen sitä mieltä että tässä ”tulen läpi pelastumis” –kohdassa puhutaan koko seurakunnalle ja siis lopulta kaikille kristityille. Sillä mihin tulkintasi johtaa? Jos ”rakentajat” ovat seurakunnan johtajia ja seurakunnat ovat ”rakennus”, tämä tuo ikävästi mieleeni lentokoneen miehistön asbestipuvuissaan, matkustajien ollessa suojattomina. Sanothan seurakunnan johtajien pelastuvan ”tulen läpi” huolimatta kehnosta työstään opettajina. Paavali ja muu UT:han pitää toisaalta juuri opettajan virkaa ankarimmin tuomittavina, johon ei siksi monien kannata edes pyrkiä (Gal 5:10, Jaak 3:1). Johtajien pelastuminen seurakuntalaisten palaessa poroksi ei tunnu soveltuvan tähän yleiseen linjaan Paavalilla ja UT:ssa?

7) Jos Paavali vaikutti Krysostomokseen ja Augustinukseen , tämän voi todeta juuri vertaamalla heidän väitteitään Paavalin väitteisiin. Paavalin puheen termien päämerkitykset on kuitenkin otettava kreikan kielestä ja hänen omista käyttöavoistaan, ei myöhempien teologien tulkinnoista. Näin saadaan pohjateksti jonka kautta pitää arvioida myöhempiä teologeja, ei toisin päin. Toiseen perusteeseesi tässä: En kuuntele pakanaa kristinuskon julistajana, mutta kyllä hän on auktoriteetti äidinkielensä käytössä. Jumala Raamatussa alentuu hädänalaisen lapsensa tasolle ja puhuu tämän omilla sanoilla ihmeellistä evankeliumiaan.

8) Vastasit väitteeseeni ettei armo kuulu oikeudenmukaisuuteen KKK:ssa: ”… jos Jumala on oikeudenmukainen, hän pitää lupauksensa ja osoittaa kansoille armonsa! ”. Sekoitat tässä oikeudenmukaisuuden ja luotettavuuden. Voin kuvitella kuninkaan, joka kohtelee alamaisiaan eriarvoisesti, muttei silti koskaan petä lupauksiaan. Sitten viittaamasi kohta (KKK 2008):” Ihmisellä on kristillisessä elämässä vain sen tähden a n s i o i t a Jumalan edessä että Jumala on vapaasti avannut ihmiselle mahdollisuuden toimia yhdessä hänen armonsa kanssa. Tämän yhteisen toiminnan lähtökohta on aina Jumalan isällinen toiminta, joka antaa alkusysäyksen ihmisen vapaalle toiminnalle, niin että h y v i s t ä t ö i s t ä j o h t u v a t a n s i o t tulee lukea ensisijassa Jumalan armolle ja vasta sitten uskovalle itselleen” (SM: huomaa osaksi-osaksi-kohta!). ”…Ihmisen a n s i o on pohjimmaltaan Jumalan teko, sillä hyvät teot lähtevät Kristuksesta Pyhän Hengen edeltävistä ja auttavista teoista.” Onhan tähän kiitettävästi saatu noita armollisia ilmauksia lainomaisten sekaan:). Ongelman ydin on siinä, että ”ansio” on mahdoton suhteessa Jumalaan, jos teko on kokonaan Jumalan vaikuttama. Jos Jumala toimii kauttani, voi tämä näkyä ihmisille ansiollisena, muttei itselleen Jumalalle (vrt. Rm 4:2!), hänhän näkee pohjaan asti. Ansio edellyttäisi jonkin ihmisen oman osuuden jota Jumala ei vaikuta. Eikä Jumala sano ottavansa huomioon tekojamme, sillä vanhurskauttaminen (julistamisena ja lukemisena) toimii juuri ilman tekoja, uskon kautta (Ef 2:8-9). KKK 2009 sanoo ansion olevan jopa ”todellista”!

9) Kysyt, miksi (mm. Room. 2:ssa, 14:ssa, 2. Kor. 5:ssa, Gal. 6:ssa…) teoista pitää ylipäätään puhua, jos teon laatu määräytyy kokonaan uskosta tai epäuskosta. Hyvä kysymys! Huolimatta opista ”yksin usko” (=antropologinen periaate), laki ja evankeliumi, Jumalan käskyt ja lupaukset kulkevat toisaalta läheisessä suhteessa toisiinsa. Jos ei olisi lakia, ei olisi rikkomustakaan. Käskyt ja uhkaus kadotuksella pahoista teoista synnyttävät uskottuina pelon ja yrityksiä täyttää ne omin voimin. Paljastuu, että lakia ei voi täyttää mikä antaa motiivin etsiä evankeliumin lohtua. Toisaalta esim. Room 2:n kohta (”niille, jotka…niiden osaksi, jotka…”) on valmistavalla alueella, joka päätyy siihen ettei kukaan voi omilla voimilla lakia täyttää, ei pakanat, eivät juutalaiset. Koko maailma tulee lain avulla syylliseksi. Tässä on lain positiivinen sisältö kristinuskossakin.

10) Se ”mm.” tarkoitti mm. että käsittelyni ei ollut monipuolista Paavalin kohtien läpikäymistä vaan vain maininnanluonteista, koetinhan lyhentää. Pari ”paikkoa” kun jäi tällä alueella hiukan keiloja pystyyn ed. vastauksessani: ”Rakkauteen juurtumisen” jonka esitit ristiriitaisena ”muuta perustusta ei voi panna kuin Kristus” –kohdalleni, selitän niin, että siinäkin perustaudutaan Kristukseen. Jumalahan on rakkaus, ja Kristukseen perustautumisen voi käsittää myös tähän Jumalan rakkauteen juurtumisena. Jumalan rakkauteen perustaudutaan uskolla siihen, vrt. 1.Joh 4:16: ” Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin”. Huomaa että ”juuret” kuuluvat ”puuhun” (siis perustautujaan, ihmiseen), rakkaus taas on ”maata”, Jumalaa, Kristusta, johon juuret tunkeutuvat. Hyvistä teoista puhuvissa kohdissa ei lisäksi aina viitata pelastukseen, kuten sanoitkin, ja voi siis ajatella että teot tehdään epäitsekkäästä rakkaudesta Jumalaan ja ihmisiin, eikä oman pelastumisen toivossa.

Vähän yli 2xA4:sta = menee läpi?

Anton: 4. puheenvuoro

No niin, pitäisi saada väittely loman aikana loppuun, joten täältä pesee viimeinen täysimittainen argumenttipuheenvuoroni (4. vuoro, viides ja viimeinen on loppupuheenvuoro, jossa ei saa enää tuoda uusia argumentteja).

Hyväksyn kritiikkisi ”ansiota” -sanaan edes lainausmerkeissä, parempi sana olisi tietysti ”välityksellä”, mutta kun teot eivät katolisuudessa ole samanlaisia passiivisia instrumentteja kuin usko luterilaisuudessa niin sekään ei oikein sopinut siihen.

Nappaan kuitenkin heti kiinni siihen, mitä sanoit Kristuksen vaelluksesta ja sovitusteosta ainoana todellisesti ansiollisena jne.

Väittelyn ensimmäisessä puheenvuorossani kiinnitin huomiota siihen, että argumenttisi, joissa vedotaan ”usko” -jakeisiin, eivät riitä. Perustelin tätä sillä, että niistä ei lainkaan käy ilmi luterilaisuuden oikeaa pointtia, eli sitä, että pelastus tapahtuu oikeasti Kristuksen kuuliaisuuden hyväksilukemisen ansiosta.

Jos et pysty osoittamaan tätä, jäämme korkeintaan yksin uskon ansiosta -oppiin. Itse en löydä mistään Paavalilta oppia siitä, että meidät peittäisi ja pelastaisi Kristuksen vieras vanhurskaus siis aktiivinen ja passiivinen hyväksiluettu kuuliaisuus.
Mitä Room. 11-argumentaatioosi tulee, en ole vakuuttunut.

Totta, 11:6 on sovellettavissa niin, ettemme saa ”perustautua tekoihin” muutenkaan pelastuksemme suhteen. Perustaudumme Jumalan työhön. Mutta kuten viime kirjoituksessa koetin huolellisesti osoittaa, Room. 8 ja Gal. 5 vaikuttavat vahvasti opettavan, että Jumalan työ meissä (ei vain meidän ulkopuolellamme) on ratkaisevassa asemassa pelastuksemmekin kannalta, ja tähän Hengen pyhitystyöhön liittyvät kyllä myös rakkaus ja muut hyveet, ei pelkkä usko.

Yksittäinen Room. 11:20-23-viittauksesi ei riitä kumoamaan tätä eksegeesiä, sillä Paavalia on selitettävä Paavalilla:) Room. 8 ja Gal. 5 käsittelevät nimenomaan kristityn elämää ja sen suhdetta lopulliseen pelastukseen, joten ihmettelen kovasti, ettet tarjonnut mitään kunnollista vastausta tähän pääargumenttiini.

Sitten yksittäisiä pointteja.
1)Gal. 3:27 (ei 17) – kastevaate ei ollut oma keksintöni, olen törmännyt ajatukseen sekä Paavali-tutkimuksessa että varhaiskristillisissä teksteissä, en pitäisi mahdottomuutena.

2)Room. 6 – kätevää, kun vanhurskauttamisen voi tarvittaessa muuttaa pyhitykseksi omavalintaisella (ei Raamatun eikä Paavalin käskemällä) kriteerillä. Silti et vastannut tärkeimpään kohtaan 6:16, jonka mukaan lopullinen vanhurskautus riippuu kuuliaisuudesta.

3)Lihan ja Hengen taistelusta voidaan hyvinkin puhua, vaikka sielu pyhittyisikin kasteessa täysin syntisestä vanhurskaaksi, sillä ihminen jää edelleen ”kuoleman ruumiiseen” odottamaan ”ruumiin lunastusta” (vrt. Room. 6 ja Room. 8), ihmissuku kärsii Adamin synnin seurauksista, kärsimyksistä, heikkouksista ja taipumuksesta syntiin. 2. Kor. 5:17.

4)Yksin Paavali- juttu oli tosiaan vitsi. Mutta kun kerran viittasit Ap.t. kohtaan, käytän hyväkseni tilaisuuden sanoa kohdan olevan hyvin katolinen, sillä siinä usko puhdistaa sydämen eikä jätä sitä syntiseksi tai vain tartu Kristuksen vieraaseen kuuliaisuuteen.

5)Pointtisi 1. Kor. 3:sta oli mielenkiintoinen, täytyy myöntää (miten voi olla, että seurakunta palaa kun taas pastorit pelastuvat, eikös pastorien pitäisi saada ankarampi tuomio?)! Pitää miettiä tuota. Joka tapauksessa nyt ollaan jo sen verran aiheen sivussa, ettei siitä sen enempää. Kohta on sen verran vaikea kuitenkin, ettei se asiaa tule ratkaisemaan.

6)Kyllä tietysti Raamatun omaa kieltä on kuunneltava, sitähän ne kirkkoisätkin yrittivät kai tehdä. Joka tapauksessa minusta esim. Room. 5:19, 1. Kor. 6:11 ja Tit. 3:5 kuulostavat kovasti vanhurskaaksi tekemiseltä ennemmin kuin miltään pelkältä julistamiselta.

7) KKK -kohtasi: en yhdy osaksi-osaksi -tulkintaan. Se, että ansiot luetaan ensin Jumalalle ja sitten ihmiselle, merkitsee sitä, että ne ovat todellisesti kokonaan sekä Jumalan että ihmisen työtä, kuitenkin ensisijaisesti Jumalan, samoin kuin inspiraatio. Ansio ei ole mahdoton kokonaan Jumalan vaikuttamanakaan, jos Jumala vaikuttaa todellisia vapaita ihmistekoja. Tällöin Jumala saa aikaan vaikuttavalla armollaan, että ihminen vapaasti ansaitsee palkkion teoistaan. Luterilainen ei tätä ymmärrä, koska Luther ei oikeasti tuntenut Akvinolaista. Teot ja lait ja ansiot kaikki samaan nippuun, kun taas usko, armo ja evankeliumi toiseen. Tästä sitten johtuu se, ettei Room. 8/Gal.5-6-tyyliset tekstit oikein mahdu luterilaiseen systeemiin.

8)Vastauksesi kohta 9 ilmensi vain harvinaisen hyvin yllä esitettyä dilemmaa. Et vastannut lainkaan kysymykseeni vaan puhuit siitä ainoasta laki/teko-skeemasta, joka luterilaisuuteen mahtuu. Kuitenkaan viittaamani kohdat kuten Room. 2, 14, 2. Kor. 5 ja Gal. 6 eivät puhu tuollaisesta lain toisesta käytöstä lainkaan, vaan siitä, että hyväntekijät pelastuvat (Room. 2:n olet tosin tulkinnut vaihtelevasti toisen käytön ja kolmannen käytön mukaan). Kysymys pysyy edelleen: jos kristittyjen hyvät teot ovat hyviä vain siksi, että he ovat kristittyjä, miksi kaikki moraaliset kehotukset ja uhkaukset konkreettisista teoista? Jos pakanoiden pahat teot ovat pahoja kuitenkin, miksi todistaa heidän syntisyyttään konkreettisilla syntiesimerkeillä?

9)Viimeinen kohtasi ilmentää samaa ongelmaa. Edellä olin itse asiassa hieman epätarkka, lain toisen käytön lisäksi luterilaisuuteen mahtuu myös ajatus teoista kiitollisuuden eleenä ”epäitsekkäästä rakkaudesta Jumalaan ja ihmisiin, eikä oman pelastuksen toivossa” (tosin kyseenalainen väite luterilaiselta, sillä eikös Lutherin mukaan kaikki tekomme ole itsekkyyden saastuttamia jossain määrin?). Joka tapauksessa tässä näkyy taas se, kuinka tekokohdat on pakko selittää tyyliin ”voi ajatella että + luterilainen skeema” vaikka itse kohdissa ei läheskään aina ole kyse pelkästä kiitollisesta vastauksesta, vaan niissä tuodaan esille myös ikuisen elämän perimisen tai menettämisen perspektiivi.

10)Näin ollen loppukaneettina totean, että vastapuoleni ei ole mielestäni vielä kyennyt esittämään johdonmukaista luterilaista tulkintaa Paavalin pelastusopin kokonaisuudesta, josta paras esimerkki toistaiseksi Room. 8 ja Gal. 5-6. Tällä kertaa alle puolitoista sivua saa riittää. En nimittäin nukkunut viime yönä lainkaan, ja on painuttava pehkuihin! Hyvää uutta vuotta!

Meinilä: loppupuheenvuoro

Kiitos Emilille ”viimeisestä täysimittaisesta” eli neljännestä vastauksestaan. Näin väittelymme on tavallaan käyty ja nyt sanomme vain kumpikin omat loppukommenttimme. En ennen ole käynyt juuri tämänmuotoista väittelyä, joten loppupuheenvuoron rooli on vähän auki. Se voisi tarkoittaa jotain samantapaista kuin oikeudenkäynneissä jossa puolustusasianajaja vielä koettaa ratkasevasti vaikuttaa valamiehistöön kuten syyttäjä omassaan. Tai se voisi olla vain leppoisaa jutustelua tyyliin: ”tuon argumenttini väistit näppärästi”, tai ”olisitpa kuullut sen perusteluni minkä keksin vasta neljännen vastineeni jälkeen.” Tilanne on sikäli epäsymmetrinen että Emil voi lukea loppukommenttini ennen omansa tekemistä. Oo koo, teen niin että luon vapaamuotoisen katsauksen käytyyn debattiimme.

Tämä keskustelu lähti liikkeelle Emilin artikkelista ”Luterilaisuuden ja katolisuuden suhde”. Luther sen mukaan perusti vanhurskauttamisoppinsa tornikokemukseensa jossa paljastui että Jumalan vanhurskaus oli majesteetin tuomitsevan vanhurskauden lisäksi ja sijasta oikeastaan sitä vanhurskautta joka Jumalalta annetaan ihmiselle, eli vaatimus muuttui lahjaksi. Laajensin tätä 1. vastausk

ksessani (avauspuheenvuoro) niin, että Luther perustaa lopulta toki laajempaan Paavalin materiaaliin, kuin vain tuohon yhteen kohtaan.

Emil ehdotti keskustelua aiheesta ja kun luterilaisuuden edustajana suostuin, kirjoitti vastauksen 1. tekstiini.
Tämän jälkeen keskustelu joka loppua kohden taisi alkaa muistuttaa yhä enemmän myös väittelyä ;), kiertyi muutamaan teemaan joista tapahtui pientä kädenvääntöä välillämme: mm. sanan vanhurskauttaminen sisältö oli yksi niistä. Emilin mukaan kyse olisi vanhurskaaksitekemisestä, minulla ja luterilaisilla vanhurskaaksijulistamisesta. Edellinen tähtää siihen että myös rakkaus ja hyvät teot ovat mukana ihmisen pelastamisessa, jälkimmäinen siihen että yksin usko ihmisen puolelta on vanhurskautumisen ja pelastumisen välineenä. Toin siis esille Paavalilta kohtia joissa vain usko mainitaan vanhurskauttamisen välineenä ja toisaalta sellaisia joissa laki ja teot estetään pelastuksesta / vanhurskauttamisesta. Tämä viritti kolme kädenvääntöä: 1) Mitä tarkoittaa sana ”vanhurskauttaa” alkukielessä” (koska joka käyttää sanalle siitä poikkeavaa merkitystä joutuu hakemaan tukea esim. po. kirjeen kohdan kontekstista, kun taas se, jonka termi samastuu alkukieleen, voi olla ilman kontekstin tukea tässä ajatuksessaan) 2) Onko Paavalilla kohtia jotka puhuvat lopullisesta pelastuksesta ilman tekoja 3) Sisältyykö siihen lakiin jonka Paavali poistaa pelastuksen ehtona myös oikeata kristillistä uskoa seuraavat teot joista Paavali paljon puhuu kirjeissään, jopa pelastuksen yhteydessä?
Ykköseen toin esille että vanhurskauttaa tarkoittaa alkukielessä vanhurskaaksijulistamista. Tätä Emil en nähdäkseni edes yrittänyt varsinaisesti kumota vaan vetosi myöhemmän kirkon tosin osin kielitaitoisiin auktoriteetteihin. Voin siis käyttää ilman lisäselityksiä tätä sanan omaa merkitystä, päättelen. Tästä seuraa että uskova vanhurskautetaan eli julistetaan ja luetaan vanhurskaaksi Roomalaiskirjeessä yksin uskosta Kristuksen vereen (3:25), ilman lain tekoja (Rm 3:28)
Kakkoskohtaan toin kaksi kohtaa joista toista (a) Emil sanoi jopa ”kiehtovaksi” (Kristuksessa kuolleet olisivat kadotetut vain jos tämä ei olisi noussut kuolleista) ja sen, että eräät pelastuvat Paavalilla ikään kuin ”tulen läpi” tekojen eroista huolimatta. Jälkimmäinen (b) ratkesi nähdäkseni edukseni kun Emil myönsi oman tulkintansa ongelmat. A)n kohdalla Emil myönsi että kaste ja usko riittävät Kristukseen liittämiseen. Tämä teema muistaakseni katosi sitten jonnekin keskustelusta muiden tieltä (?). Kun kastetta ei tunnetusti tarvitse uusia (kestää pätevänä kuolemaan asti) ja kun usko riittää Paavalilla pysymiseen Kristus-puussa (pysyt uskosi kautta Rm 11:20), voi tästäkin päätellä että Kristuksessa kuolee se, joka vain uskoo ja on jo kastettu. Sellainen ei siis ole kadotettu alkuperäisen kohdan (a) perusteella. Saatoin siis myös osoittaa että Paavali voi tekoja mainitsematta puhua ”kuolemisesta Kristuksessa”. Nämä eivät lopulta olleet kadotetut. Esittämäsi kohta (1. Tim. 2:15) tässä joissa teot liitettiin pelastukseen eivät puhuneet Kristus-puussa pysymisestä ja usko oli litaniassa ennen rakkautta ja, mikä sopii siihen että usko tuottaa sen. Joskus pelastus näet Paavalilla liitetään tekoihin, uskon merkkeihin, jolloin pelastuksen varsinainen syy on tekojen ihmisen sisäinen syy, usko, jonka tosin tietysti Jumala sanallaan vaikuttaa.

Emil itse asetti väittelyn keskivaiheessa kolme kysymystä joista hänestä riippuisi se, kummat ovat lähempänä totuutta katoliset vai luterilaiset vanhurskauttamisessa.

1) Onko Kristuksessa oleminen ja ennen kaikkea säilyminen yksin uskon ”ansiota”?
2) Onko ”laki” (joka ei kuulu vanhurskauttamiseen) identtinen kaikkien tekojen kanssa ja kuuluuko rakkauskin (pelkästään) sen piiriin?
3) Pelastaako viimeisellä tuomiolla Kristuksen peittävä vanhurskaus vai otetaanko teot huomioon tavalla, jolla on merkitystä ikuisen päämäärän kannalta?

Sanoin kysymyksiä hyviksi vaikka tarkensin ykköstä. ”Kristuksessa olemisesta” olemme yksimielisiä että se tapahtuu uskon ja kasteen kautta. Tämän käsittelin edellä ja tuin sillä Kristuksessa olemista myös loppuun saakka kasteesta ja uskosta. Laista voimme varmasti todeta että rakkaus kuuluu siihen esittämälläni perusteella missä Aabrahamin siunausta ei voida kumota 430 vuoden perästä tulleella Mooseksen lailla. Myös rakkauden käsky näet kuuluu tunnetusti Mooseksen lakiin 3.Ms.19:18, sehän on jopa ”suurin käsky ”laissa” (Mt 12:31). Niinpä siihen voi soveltaa 430 vuoden sääntöä. Mikään kirkonkaan laki ei ole tästä poikkeuksena, vaan tulee väistämättä Aabrahamille annetun lupauksen siunauksen ja Kristuksessa saatavan siunauksen jälkeen ja on välttämättä tietysti rakkauden käskyn alla. Siis rakkaus kuuluu uskosta vanhurskauttamisessa ja pelastuksen asiassa kumottuun lakiin.
Kolmoskohtaan esitän, että vain peittävä vanhurskaus pätee perimmältään viimeisellä tuomiolla. Tämän voi päätellä Paavalinkin kannaksi esittämästäni materiaalista koska edellähän kasteessa meidän yllemme puettu Kristus (kastevaate-ehdotukset eivät vakuuttaneet minua) vaikutti Kristukseen pukemisen, josasa pysytään uskon kautta. Oikeastaan tämä kohta seuraa jo ykkösestä. Kun siis teot suljetaan pois valintana ilmaistusta pelastuksesta. Esittämäni kohta Rm johon Paavali viittaa puhuu nimenomaan uskossa säilymisestä, sillä epäjumalanpalvelus eteni VT:n kohdassa ja ne jotka valittiin olivat samoja jotka Jumala ”oli jättänyt itselleen”, siis pelastuneet kestämällä uskossa.

Kritisoit minua lopuksi voimakkaasti nelosvastauskessasi siitä että olisin unohtanut perustelusi Room 8:ssa ja Gal 5 (-6)ssa joissa esiintyy teoille omistettu pelastus esim. lihan tai Hengen hedelmien yhteydessä toiset tuomitaan, toiset pelastuvat. Myönnän että tämä jäi ohuelle pohjalle vastauksissani, ja minun on jatkossa kiinnitettävä asiaan enemmän huomiota. Tämä johtui itse asiassa linjavalinnastani – koetin lähteä siitä mihin molemmat uskomme tuossa Kristuksessa olemisessa, esim. – ja asioiden suuresta määrästä. Tuon silti esille, että olen esittänyt eräänlaisia yleisiä periaatteita niistä tulkintamahdollisuuksista joita voidaan käyttä näiden kohtien selittämiseen luterilaisesta suunnasta. Uskovien ja hyvien töiden tekijöiden joukko on yksi ja sama. Tätä et ainakaan ratkaisevasti voinut kumota nähdäkseni vaikka esitit etten toisaalta voi itse todistaa omaa kantaani. On siis vähintään mahdollinen sinustakin tämä esitetty linjani (?). Sillä jos ryhmät ovat samat, voi joskus pelastuksen omistaa teoille ikään kuin uskovan tuntomerkkinä – samat pelastuvat. Muistelen että kuitenkaan Paavali ei selkeästi puhu että tekojen ansiosta, vaan usein on sanottu että ”niiden loppu” on kadotus, ikään kuin ajallisena, vaan ei syy-seurauksena.

Sille että syynä lihalitanian kadottavuudelle onkin usko voi käyttää lisäksi esim. Ef 5:3-5, jossa asia nähdään epäjumalanpalveluksena. Sehän on lähellä ilmausta ”epäusko”. Uskohan on Lutherilla aina kohdistumassa joko Jumalaan tai epäjumalaan; jälkimmäistä ei tietysti voi sanoa todelliseksi kristilliseksi uskoksi.

Louksi, kiitos väittelystä, koin sen reiluna ja asiassa pysyvänä. Katson jokatapauksessa päässeeni eräisiin tärkeisiin päämääriini ja puolustaneeni luterilaisia termejä odottamaani paremmallakin menestyksellä tässä keskustelussa.

Ok, saat nyt sen ”viimeisen sanan”. Pistähän parastasi!

Vähän pälle 2x A4, koetin tehdä helppolukuisen, säyseän ja ja sujuvan :)

Sakari

Anton: loppupuheenvuoro

Kiitos Sakarille loppupuheenvuorosta. Toinen saa aina ensimmäisen sanan ja toinen viimeisen:) Vaikka tietysti voisi ajatella, että sain myös ensimmäisen, jos luterilaisuuden ja katolisuuden erot -artikkeli lasketaan. Siinähän jouduin tietysti reilusti tiivistämään ja mainitsin vain Lutherille tärkeimpään havaintoon johtaneen avainjakeen. Olen iloinen artikkelin aikaansaamasta debatista.

Loppupuheenvuoron tehtävänä on tosiaan koota dialogin kulku, kerrata siinä esitetyt argumentit ja vasta-argumentit sekä arvioida keskustelun antia ja lopputulosta. Toisen esittämiin väitteisiin saa vielä vastata, mutta uusia argumentteja ei enää saa tuoda peliin (toinen kun ei saa enää vastaustilaisuutta, tässä tapauksessa Sakari). Yritän omassa päätöspuheenvuorossani summata debatin omasta näkökulmastani ja suhteessa Sakarin lopputiivistelmään.

Aiemmin hahmottelin jo dialogimme kolme tärkeintä kysymystä, joita pidän edelleen ratkaisevina. Itse asiassa analyysini luvuista Room. 8/Gal. 5-6 perusteli kantani kaikkiin kolmeen kysymykseen. Mielestäni osoitin vakavasti otettavalla eksegeesillä, että pelastuksessa pysymiseen tarvitaan uskon lisäksi elävää rakkautta, Hengen hedelmien mukaista elämää, itsensä (lihan) kuolettamista. Nämä teot eivät siis selvästikään kuulu vain siihen lakiin, jolta Paavali on kieltänyt aseman pelastuksessa. Viimeisellä tuomiolla ei katsota Kristuksen kuuliaisuuteen vaan ihmisen tekoihin, jotka joko palkitaan tai rangaistaan. Toki jokainen palkittu teko on lopulta itsensä Jumalan Hengen hedelmää.

Mielestäni on hyvin merkittävää debatin lopputuloksen kannalta, että Sakari ei kolmesta mahdollisuudestaan huolimatta vastannut eksegeesiini/argumenttiini. Vaikuttaa siltä, että tämä kokonaisuus Paavalin ajattelussa muodostaa oikean ongelman esitetylle luterilaiselle tulkinnalle. Sakarin kanta pelastuu vain olettamalla hyvää tekevien ja uskovien olevan identtinen ryhmä, aivan kuin uskova kristitty ei voisi elää lihan himojen mukaan ja joutua siksi tuomittavaksi. Määritellään sitten usko miten tahansa, tosiasiaksi jää, että käytännössä kristityn on elettävä myös Hengen ja hyveiden muovaamaa elämää päästäkseen lopulliseen pelastukseen, josta lihan synnit erottavat.

Mikä sitten oli Sakarin argumentatiivinen panos? Nähdäkseni tärkein ero on siinä, että Sakarin argumentit olivat enimmäkseen sieltä täältä poimittuja yksittäisiä kohtia, jotka on mahdollista (muttei välttämätöntä) tulkita hänen kantaansa tukeviksi. Esimerkkejä näistä olivat Gal. 3:27, 1. Kor. 3:10-15 ja Room. 11:20. Sakari olisi mielestäni valinnut paremman strategian, jos olisi pysynyt debatin alun Room. 3-4 -teemoissaan ja pureutunut Paavalin koko visioon näissä luvuissa. Irrallisten tekstikohtien käyttäminen myöhemmän dogmatiikan todistamiseen ilman huolellista kontekstin analyysiä ei ole (enää) hyväksyttävää teologista argumentaatiota. Yritinkin vastata Sakarille asettamalla esim. Room. 11:n ja 1. Kor. 3:n kontekstiinsa ja huomauttamalla tarpeesta harmonisoida Paavalin ajattelun kokonisuus (myös esim. Room. 6:16 jäi ilman vastausta).

Gal. 3:27:stä totesin vain, että usko ja kaste todellakin liittävät ihmisen Kristukseen. Kristuksessa ihminen saa myös osallisuuden Henkeen, uskon lisäksi hän saa myös toivon ja rakkauden. Tästä juuri Gal. 5 kertoo koko stoorin. Emme voi pysähtyä syntymähetkeen (jota ei toki voi toistaa), vaan meidän on seurattava koko kasvua aina hamaan loppuun asti ja otettava koko elinkaari huomioon. Ja muuten: tietysti rakkauden käsky kuului enkelien kautta annettuun ja Kristuksessa kumottuun lakiin. Mutta se kuuluu myös luonnonlakiin ja uuteen Hengen lakiin, jotka pätevät yhä.

Vanhurskauttaa -sanan merkityksen koen tässä debatissa täysin toissijaiseksi juoneksi. On kuitenkin korjattava, ettei asetelma ole yksiselitteisen mustavalkoinen: vanhurskaaksi julistaminen/tekeminen. Itse asiassa se voi olla molempia, kuten monet arvostetut teologit (mukaan lukien johtava Paavali-tutkija James Dunn ja uusi suomalainen Luther-tutkimus) ajattelevat. Niin taisi muuten Melanchtonkin kirjoittaa tunnareissa;) (Tuo ei ollut uusi argumentti:D Vastaus vain, ettei vastakkainasettelu ole mielestäni yhtä jyrkkä kuin Sakari antoi ymmärtää). Mutta mitä itse alkukielen sanaan tulee, Sakari ei edes kommentoinut dikaioo-hagiazoo-pointtiani.

Tiivistäisin (tietysti ironisoiden) Sakarin kannan ja sen tueksi esitetyn argumentin seuraavasti:

Koska Paavali sanoo, että

1) kristityt liittyvät kasteessa Kristukseen (Gal. 3:27) ja että
2) pakanakristitty pysyy uuden Israelin yhteydessä uskolla (Room. 11:20)

meidän pitäisi päätellä, että

1) viimeisellä tuomiolla Jumala ei katso kristityn tekoja vaan Kristuksen kuuliaisuutta,
2) jotka imputoidaan jumalattomana pysyvälle kristitylle yksin uskon välityksellä

Lyhyesti: ei vakuuta.

Oman argumenttini tiivistäisin seuraavasti:

Koska Paavali sanoo, että

1) Jos kristitty elää lihansa mukaan, hän kuolee ja niittää tuomion (Room. 8:13, Gal. 6:8)
2) Kristittyjen on oltava kuuliaisia ja elettävä Hengen hedelmien mukaan päästäkseen lopulliseen vanhurskauttamiseen eli periäkseen ikuisen elämän (Room. 6:16, Gal. 6:8)

meidän pitäisi päätellä, että

1) Viimeisellä tuomiolla Jumala katsoo kristityn tekoja eikä vain Kristuksen kuuliaisuutta
2) Pelastus ei riipu yksin uskosta, vaan myös muista Hengen aikaansaamista hyveistä

Näihin päätelmiin lopetan tämän vanhurskauttamidebatin, jota käytiin yli vuodenvaihteen 2010-2011. Jokainen lukija on tietysti oma tuomarinsa. Tämän loppupuheenvuoron luonnollisesti puolustelevasta ja vastapuolikriittisestä sävystä huolimatta kiitän Sakaria hyvästä dialogista, jossa pysyi mukana sopiva annos rentoutta ja huumoria. Keskustelu oli reilu ja molemmat saivat varmasti joitain uusia näköaloja ja ideoita. Toivottavasti se koitui myös hyödyksi ja inspiraatioksi lukijoille. Hyvää uutta vuotta 2011, Emil Anton.

CredoAkademin 2 – Humanisterna 0

30.3.2010

Kuten sanottu, matkan takia tämäkin viesti myöhästyi ja on muutenkin jälleen tynkä. Haluaisin vain raportoida hienosta apologeettisesta elämyksestä Tukholmassa viime viikolla, kun samalla viikolla järjestettiin harvinaisen poikkeuksellisesti kaksi debattia kristillisten apologeettien (CredoAkademin, johtaja Stefan Gustavsson) ja uskonnottomien humanistien (Humanisterna, johtaja Christer Sturmark) välillä.

Ensin tiistaina CredoAkademin Mats Selander, joka on opiskellu William Lane Craigin alla, väitteli uskonsa menettänyttä teologia vastaan objektiivisen moraalin mielekkyydestä tai olemassaolosta teistisessä vs. ateistisessa kontekstissa. Lauantaina oli sitten suurtapahtuma, kun Dawkins-väittelystä kuuluisa John Lennox oli vieraana Tro och vetenskap -tapahtumassa ja väitteli Gustavssonin kanssa Sturmarkia ja erästä ateistitieteilijää vastaan.

Ilokseni kristityt veivät mielestäni debatit nimiinsä 2-0. Selander ei saanut hyvää vastausta kysymykseensä siitä, miksi sarjamurhaajaraiskaaja ateistisesta maailmankuvasta tekee objektiivisesti väärin. Ateistiteologin mielestä ihmisyys on kaiken mitta ja ihmisyytensä perusteella hän voi tuomita moiset sairaat teot. Mutta sarjamurhaajaraiskaajakin on ihminen, ja voisi sanoa ateistina jopa johdonmukaisempi, sillä hän tekee mitä haluaa, kun kerran Jumalaa ei ole.

Lauantain debatissa John Lennox vaati ateisteja selittämään, mikä syy heillä on luottaa omaan järkeilyynsä ja maailman ymmärrettävyyteen. Teistille Jumalan äly tarjoaa pohjan älylliselle tieteenteolle ja keskustelulle, mutta jos kaikki on pelkkää kemiaa, sattumaa, materiaa, tms., ei meillä ole syytä uskoa järkeilyn perimmäiseen järkevyyteen. Toinen ateisti sanoi ottavansa maailman ymmärrettävyyden aksiomaattisena totuutena, toinen taas myönsi, että omaan järkeilyyn ei ehkä pitäisikään luottaa.

Kaikki eivät tosin olleet samaa mieltä kanssani väittelyjen voittajista. Enkä nyt tarkoita ateistihumanisteja – kummankin väittelyn jälkeen juttelin toisen katolilaisen kanssa (eri henkilö molemmilla kerroilla), ja molemmilla kerroilla sain kuulla katolisen ystäväni olleen enemmän humanistien kanssa samaa mieltä. Aika jännää. Molemmat debatit videoitiin, ja niitä voinee etsiä jonkin ajan päästä Youtubesta, Humanisterna-yhdistyksen nettisivuilta tai CredoAkademin tai apologia.nu:n sivujen kautta.

Jäämme odottamaan debattikulttuurin rantautumista Suomeen…

Debatti/dialogi uskonpuhdistuksesta

9.11.2009

Väittelyperinne jatkuu ja taso sen kuin nousee: 3 viime vuoden vanhurskauttamisväittelyiden, kahden kirjallisen ja yhden suullisen, jatkoksi tuli tänä vuonna radiodebatti, johon osallistuin TT Juha Ahvion kanssa uskonpuhdistuksen muistopäivän kunniaksi. Keskustelu oli osa ”Ristitulta” -ohjelmaa, jonka lähetysajasta sille oli varattu n. puolet. Keskustelunaiheina olivat mm. uskonpuhdistuksen oikeutus ja luonne sekä sen jatkuvuus kirkkoisien kanssa. Myös nykytilannetta ja ekumeenisia suhteita käsiteltiin jonkin verran. Aika loppui kesken, mutta alkuun päästiin. Ohjelma on kuunneltavissa Patmos lähetyssäätiön sivuilta.


%d bloggaajaa tykkää tästä: