Petri Paavolan perusteet, osa III

Artikkelissaan katolisesta kirkosta Petri Paavola toistaa yleisiä vapaissa suunnissa eläviä katolisvastaisia käsityksiä. Ensin Paavola hyökkää traditiota ja opetusvirkaa vastaan viitaten kuitenkin vain epäsuorasti Jeesuksen sanoihin vääristyneitä juutalaisia traditioita vastaan. Hän ei ota huomioon Jeesuksen apostolien opetusta ja auktoriteettia koskevia lupauksia eikä apostolien positiivista opetusta traditiosta ja opetusvirasta.

Maria ja paavi

Seuraavaksi Paavola hyökkää Jeesuksen äitiä vastaan ja kieltää katolisen opetuksen Mariasta kohta kohdalta ilman yhtään suoraa viittausta Raamattuun. Epäsuorasti hän sanoo Raamatun opettavan Marian synnyttäneen Jeesuksen jälkeen muita lapsia Joosefille, mitä Raamattu ei tietenkään missään sano. Katolisen mariologian raamatulliset perusteet ovat varmastikin Paavolalle täysin vieraita.

Seuraavaksi Paavola hyökkää paaviutta vastaan ja julistaa, ettei Raamatussa ole kohtaa, joka tukisi kirkollista erehtymättömyyttä ja että kaikki uskovatkin ovat erehtyväisiä. Hän ei selvästikään ymmärrä erehtymättömyysoppia alkuunkaan eikä sen koommin tunne katolisten paaviutta koskevien raamatullisten argumenttien painoarvoa.

Raamatussa ei Paavolan mukaan ole opetusta siitä, että Pietari oli Rooman piispana eikä Raamatussa edes esiinny sanaa ”kirkko”, vaan ”ekklesia” eli ”seurakunta”. Silti ”katolinen kirkko” on latinaksi ecclesia catholica, espanjaksi iglesia católica, portugaliksi igreja católica, italiaksi chiesa cattolica, ranskaksi église catholique. Kaikki nämä sanat tulevat kreikan sanasta ekklesia. Paavola saa halutessaan alkaa kutsua katolista kirkkoa katoliseksi seurakunnaksi:)

Sakramentit

Tämän jälkeen Paavola hyökkää kastetta pelastavana sakramenttina ja erityisesti lapsikastetta vastaan. Hän vain toteaa sen kummemin asiaa perustelematta, että oppi on pakanallinen ja epäraamatullinen ja että Raamatun mukaan pelastus tapahtuu juuri niin kuin hänen soteriologiansa asian sanelee. Lausetta ”anteeksiantamus luetaan niiden hyväksi, jotka Jumalan armovaikutuksen kautta tekevät parannuksen ja vastaanottavat Jeesuksen elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi” ei kuitenkaan löydy Raamatusta, toisin kuin oppi pelastavasta kasteesta (1. Piet. 3:21, Ap.t. 2:38).

Seuraavaksi Paavolan kritiikin kohteeksi joutuu eukaristia ja messu-uhri. Paavola käytännössä vain toteaa oman opetuksensa ehtoollisesta ilman viittauksia Raamattuun ja väittää katolisen messun olevan peräisin pakanauskonnoista ilman kirkkoisien lukuisten todistajalausuntojen käsittelyä tai edes mainintaa.

Taas Maria

Paavola palaa Marian luokse, ei tosin kunnioittaakseen häntä (eikä edes esittääkseen oikean hillityn positiivisen kuvan Jeesuksen äidistä, jonka Raamattu vähintään vaatii) vaan aloittaakseen viimeisen hyökkäyksen katolista Maria-hartautta vastaan. Artikkelinsa parhaassa osassa Paavola siteeraa kauniita mariaanisia rukouksia, mutta sitten hän toteaa kirkon palvovan Mariaa ja rikkovan täten Raamattua vastaan. Tosiasiassa rukoukset vain toistavat Kristus-keskeisyyttä ja vetoavat Marian esirukoukseen samoin kuin maanpäälliset uskovat vetoavat toistensa esirukouksiin.

Paavola esittää syytöksen, jonka mukaan katolinen kirkko poisti toisen käskyn ja salli Raamatussa kielletyn kuvainpalvonnan. Tähän ja siihen liittyviin syytöksiin olen vastannut pyhimysartikkelissa. Paavola ei liene lukenut kirkon virallista opetusta kuvista, joka kieltää kuvainpalvonnan, sillä hän käyttää jatkuvasti termiä ”palvonta”.

Lopuksi

Paavola päättää artikkelinsa ”selvällä suomenkielellä” (sic! oik. suomen kielellä) katolisvastaiseen julistukseen, jonka mukaan kirkko on Ilmestyskirjan portto. Paavolan mukaan yksikään Jeesuksen opetuslapsi ei voi uskoa katolista evankeliumia, vaan Jeesuksen opetuslapsi uskoo Kristukseen ja Jumalan sanaan niin kuin se on kirjoitettu. Ehkäpä olen sitten elävä todiste Paavolan harhautuneisuudesta, sillä uskon Kristukseen ja Jumalan sanaan niin kuin se on kirjoitettu (olen Jeesuksen opetuslapsi) ja uskon katolisen evankeliumin (en ole Jeesuksen opetuslapsi).

Petri Paavolalla on kolme vaihtoehtoa. Joko hän 1) jatkaa valheellisten väitöstensä julkista levittämistä ja jättää huomiotta ja tunnustamatta virheet, joihin hän on syyllistynyt, tai sitten hän 2) toimii rehellisesti ja oikein ja vetää pois julkisuudesta väärät syytöksensä ja tunnustaa erheensä, tai sitten 3) hän suostuu julkisesti puolustamaan kantaansa dialogissa esimerkiksi allekirjoittaneen kanssa.

Explore posts in the same categories: Antikatolisuus

16 kommenttia : “Petri Paavolan perusteet, osa III”

 1. Tommi Messi Says:

  ”Epäsuorasti hän sanoo Raamatun opettavan Marian synnyttäneen Jeesuksen jälkeen muita lapsia Joosefille, mitä Raamattu ei tietenkään missään sano.”

  Entäpä tämä kohta Heidän joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti, ja Sebedeuksen poikain äiti. Mat 27:56 Miten voidaan selitää tyhjäksi Marian ja Jaakobin ,Joosefin sukulaisuus suhde (?) Hyppäätkö nämä kohdat yli Raamatustasi? vai miten teet sen? + mark15:47

  ”vetoavat Marian esirukoukseen” Missä kohtaa Raamattu opettaa että Maria esirukoilee? jakeet kiitos.

  ”Silti “katolinen kirkko”” Mutta kuuluvatko kaikki uskovat Katoliseen kirkoon? ja onko pelastus sidottu Vain Katoliseen Kirkkoon(?)

  ”oppi pelastavasta kasteesta” mutta yhdessäkään kohtaa Ut:ssa ei kastettu uskomattomia eikä vauvoja ?

  ”eläviä katolisvastaisia käsityksiä.” mutta sitähän protestanttissu tarkoittaa ja siitä luther kautta muodostui ev.lut kirkko. E ikö sillä ole jo YJ(yhteinen julistus) -tunnustusken kautta oikeus omaan tunnustukseen(?) Mitä se sinusta muuten merkitsee tämä YJ?

  ”katolisen messun” Meillä on jo yksi täydelline uhri Jeesus Kristus ja emme tarvitse välittäjä pappeutta , sillä meille on annettu lupaus ja lupaus on täyttynyt Pyhä Henki uskovilla ja kuka tahansa voi antaa synnin päästöön toiselle uskovalle:) kutsutaa yleiseksi pappeudeksi… ja toisaalta on selvää ,että kun ehtoollisleipään tulee Jeesus , niin eikö se ole uudelleen uhraamista ? vai mitä se on?

  ”Petri Paavolalla on kolme vaihtoehtoa. Joko hän 1) jatkaa valheellisten väitöstensä julkista levittämistä ja jättää huomiotta ja tunnustamatta virheet, joihin hän on syyllistynyt, tai sitten hän 2) toimii rehellisesti ja oikein ja vetää pois julkisuudesta väärät syytöksensä ja tunnustaa erheensä, tai sitten 3) hän suostuu julkisesti puolustamaan kantaansa dialogissa esimerkiksi allekirjoittaneen kanssa.”

  Ymmärrtkö olenkaan , että jo hän on kirjoittanut uskonsa mukaan ja puolustaa uskoaan -niinkuin sinä teet tässä blogissa – sinä yritä alistaa protestantia hyväksymään sinun tulkintasi yskin oikeaksi ja mitä enemmän pakota häntä sitä enemmän hän vastustaa? ja olis hullu jos hän luopuisi uskostaan painostuksen vuoksi – samoin voidaan kirkoitaa sinun kirjoittamaistasi teksteistä -esim ei Pietari ollut yksi johtava Apostoli se selviää jo siinä että Paavli joutuu nuhtelemaan hänen käytöksestään -kun erottautui – Eli jo tässä kohdassa Raamttu ei puhu mitää Pietarin erinomaisuudesta -ja 2. jo natanael tunnustaa Jeesuksen Messiaanisuuden kun Jeesus kertoo nähneensä ennen kuin toine meni häntä jututtamaan —— ja edelleen itsekritiikkiä ja johdonmukaiuutta:)

  Miten suhtaudut sitten armolahjoihin? Onko niitä vai eikö ole? Eli miten esim tulkitset apt2 kohdassa ollutta mainiota todistusta -daavidista ja Jooelista ja uskoon tulleista ja kastetuista ? on siinäkin koku tulkinnut väärin asioita – ja Pietari taisi puhua juutalaisille—— oliko hän väärässä?

  • Riku Says:

   Vastaan Tommi Messulle tässä.
   1. Vesikaste ei tule Apostolien Teoista, vaan sen juuret on jo Mooseksen kirjoissa. Olet heti alkuun väärässä.

   2.Jeesus ei koskaan asettanut vesikastetta. Tätäkään et tiedä.

   3.Kaste on vain vesiseremonia Vanhasta testamentista, että on kelvollinen olemaan Jumalan huoneesa, ei sen enempää.
   Tietosi perustuu vain Suomen kastehuijareitten pintapuoleseen käsitykseen koko raamatusta.

   4Vesiseremonia koskettaa kaikkia, jotka ovat serakunnan sisällä.
   tutki tarkkaan ja oikealla tavalla VT.

   Lopuksi Koska et tunne VT (toden näköisesti) niin et ymmärrä uutta.

   Seison sanojeni takana, sorry to say

 2. Tommi Messi Says:

  esim ei Pietari ollut yksin johtava Apostoli korjaus yksin vaan johtavai oli 12 -juutalaisten sukukuntien mukaan ja Jeesus oli heidän ylipaimenensa:) jo s joku siis korottautuu ylitse muiden ja etenkin kirkossa on hän harhassa? ja pahasti.

 3. Juuso Kelkka Says:

  ”Epäsuorasti hän sanoo Raamatun opettavan Marian synnyttäneen Jeesuksen jälkeen muita lapsia Joosefille, mitä Raamattu ei tietenkään missään sano.”

  Matt. 12:46-47
  46 Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella.
  47 Niin joku sanoi hänelle: ”Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella”.

  Niin ei siellä ihan sanota ettei Jeesuksella olisi ollut veljiä ja sisaria mutta näin voisi olettaa ainakin tuosta raamatun kohdasta, ellei Joosefilla ollut toista vaimoa enkä itse ole raamatusta mistään lukenut että hänellä niin olisi ollut. Myös tälläinen lause on raamatussa.

  Matt. 13:54-56
  54 Ja hän tuli kotikaupunkiinsa ja opetti heitä heidän synagoogassaan, niin että he hämmästyivät ja sanoivat: ”Mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot?
  55 Eikö tämä ole se rakentajan poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Maria ja hänen veljensä Jaakob ja Joosef ja Simon ja Juudas?
  56 Ja eivätkö hänen sisarensa ole kaikki meidän parissamme? Mistä sitten hänellä on tämä kaikki?”
  (kummatkin lainaukset ovat vuoden -92 käännöksestä)
  Eikö noista kohdista voisi olettaa että Maria tosissaan on synnyttänyt useamman lapsen?

  • Emil Anton Says:

   Luepa oikealla palkissa olevan sivuotsikon ”Maria ja pyhät” alta ensimmäinen artikkeli, joka käsittelee Marian neitsyyttä ja vertaile siellä mainittuja kohtia – Raamatun kohdat itse selvittävät, etteivät kyseessä ole Jeesuksen äidin Marian vaan toisen Marian lapset (ja kenties useammankin sukulaisen, lähes kaikkia sukulaisia saatettiin kutsua veljiksi)…

 4. Zone Says:

  Ole rehellinen ja julkaise tämä:

  Vuoden 2009 loppupuolella Irlannin eräs suosituimmista papeista ”isä” Brian D’arcy oli eroskandaalin pyörteissä, koska hänen on sanottu suojelleen muutamia katolisia pedofiilipappeja. Murphy raportin mukaan Dublinin arkkihiippakunnassa on paljastunut ainakin viisi tapausta, jossa katolinen pappi on harjoittanut pedofiliaa. D’arcy vakuuttaa syyttömyyttään ettei tiedä mitään näistä pedofiilitapauksista, mutta todisteet ovat selvät, että nämä viisi pedofiilitapausta ovat tapahtuneita tosiasioita. Tutkimuksissa on paljastunut kahdeksan uutta pedofilia tapausta ja pedofilia on laajalle levinnyt koko Irlannin papistossa, kaikilla pappeuden tasoilla.

  Katolisen kirkon opetus pappien selibaatista, joka kieltää heitä menemästä naimisiin on varmasti yksi osasyy näin laajalle levinneeseen pedofiliaan. Kun ihmiseltä kieltää oikeuden terveeseen avioliiton seksielämään miehen ja vaimon välillä, niin se purkaantuu esiin usein kieroutuneena seksuaalisuutena. Koska katolinen pappi ei saa mennä naimisiin ja harjoittaa seksiä avioliitossa toisen aikuisen kanssa, niin hän kieroutuu ja alkaa toteuttamaan sisässään olevaa seksuaalisuutta kohdistamalla sen pikkulapsiin. Tämä on todella kieroutunutta seksuaalisuuta ja rikollista toimintaa sekä haureuden iljettävä synti.

  Katolisen kirkon sisällä vaikuttaa perversion henki, jonka kautta useat papit ovat käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen lapsia. Tällainen toiminta on rikollisuutta ihmisyyttä ja lapsia vastaan. Selvää on tietenkin se, että kaikkia tapauksia ei saa koskaan selville ja pedofilia on kirkon sisällä laajempaa kuin mitä tilastot kertovat. Kysymys on isosta ja laaja-alaisesta asiasta, joka on jatkunut vuosikausia kirkon sisällä.

  Tekstin sivulähde: http://koti.phnet.fi/petripaavola/Katolisen_kirkon_ja_paavin_viran_juuret.html#41

  Ps. jos et tätä julkaise niin osoitat sillä katolisen kirkon kieroa luonnetta, joka ei kestä päivänvaloa! Toivon mukaan pääsisit totuuden tuntemiseen!

  • Emil Anton Says:

   Zone, julkaisin kommenttisi: suostutko nyt myöntämään, että katolinen kirkko on rehellinen eikä kiero? Jos et, miksi katolilaisten puutteet puhuvat kirkkoa vastaan, mutta heidän hyvät tekonsa eivät todista kirkon puolesta?

   Kuten olen useasti dokumentoinut, Petri Paavola on kaikkea muuta kuin totuuden lähde. Tuokin selibaatti-pedofilia-spekulaatio on vailla näyttöä – suosittelen oikeasti totuudesta kiinnostuneita lukemaan (ei-katolisen!) tutkija Philip Jenkinsin kirjat Priests and Pedophiles sekä The New Anti-Catholicism.

 5. Andrea Says:

  Katolisten pedofiili tapaukset ovat totta ja mediasta luettavissa, jotka on tosiksi havaittu.

  Onko sinulla selkärankaa julkaista tämä viesti vai vieläkö intät vastaan selkeitä todisteita?

 6. Ville Y-K Says:

  Petri Paavola sentään seisoo oman nimensä takana, mutta täällä joku huutelee nimettömänä kaikenlaista. oletko valmis kertomaan omalla nimellä kaiken tämän mitä kirjoitit?

  • Emil Anton Says:

   Blogin oikeassa reunassa lukee heti alussa ”Kuka?” ja sieltä löytyvät kaikki tarvittavat tiedot, jopa linkki henk.koht. blogiin.

 7. Ari L Says:

  Tiedäthän toki Emil, että katolisen kirkon opit ovat suoraan kopioitu Babyloniasta ym. pakanuukista. Kaikki se kultaloisto, kuvat, maalaukset, patsaat, korut ym. ym. Ilmestyskirja 17 on ihan kohdallaan katolilaisuuden kanssa!

  2 Mooseksen kirja 20:4 FPR
  4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

  5 Mooseksen kirja 4:15-19 FPR
  15 Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari – sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänkaltaista muotoa –
  16 ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa,
  17 ette maan päällä liikkuvan nelijalkaisen eläimen kuvaa, ette taivaan alla lentävän siivekkään linnun kuvaa,
  18 ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan alla olevan kalan kuvaa;
  19 ja ettet, kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.

  • Emil Anton Says:

   Ari, oletko lukenut yhtään kristillistä kirjallisuutta ensimmäiseltä vuosituhannelta Uuden testamentin jälkeen? Entä yhtään historiallista kommentaaria Ilmestyskirjaan?

 8. Minnuli Says:

  hei minun mielestä petri osaa tutkia asiat oikealla tavalla.,ulla oisi kysymys:mitä mieltä te olette ilosanoma piiristä jossa joklu rita opettaa siellä.en oikein pisä hänestä,poisti minut sivuilta mun kommenttien takia.kertoisiko joku totuuden joyce meyerista…..

 9. Rick Says:

  En puolusta Katolista kirkkoa vähääkään. En silti yhdy Petri Paavolan väitteisiin. Petrin väitteen ovat hyvin hajanaiset. Hatusta vedettyjä ajatuksia hyvin paljon. Olen itse jättänyt Luterilaisen kirkon selkäni taakse. En kuitenkaan näe sen raamatullisempana Suomen Helluntalaisuuttakaan.

  Kysyisin kuitenki Emil Natonilta että oletko itse uudesti syntynyt uskovainen.

  Tietosi on varsin jämerää, sen uskon, mutta tieto ei meitä pelasta.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: