Baha’i

Tällä kertaa tutustumme hieman Baha’i-uskontoon ja tutkimme sen perusperiaatteiden kestävyyttä. Baha’i-uskoa seuraa noin kuusi miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa (Baha’i korostaa olevansa kristinuskon jälkeen maantieteellisesti toiseksi levinnein uskonto maailmassa). Baha’i-uskon alkuvaiheet sijoittuvat 1800-luvun Persiaan, jossa ensin Siyyd Alí-Muhammad (1819–1850) otti käyttöönsä arvonimen Báb (’portti’) ja ilmoitti hiukan Johannes Kastajan tapaan valmistavansa tietä ”Hänelle, jonka Jumala on ilmaiseva”.

Mírzá Husayn`Alí (1817-1892) hyväksyi Bábin aseman ja otti myöhemmin käyttöönsä arvonimen Bahá’u’lláh (’Jumalan kirkkaus’). 1860-luvulla hän julistautui Bábin ilmoittamaksi profeetaksi ja alkoi levittää opetustaan ”rodulliset rajat ylittävästä kanssakäymisestä, sukupuolten tasa-arvon ja aseistariisunnan tapaisista sosiaalisista ongelmista aina perimmäisiin kysymyksiin ihmissielun sisäisestä elämästä” (Suomen Baha’i-yhteisö). Bahá-u-lláhin kuoltua uskonnon johdon otti hänen vuonna 1844 syntynyt poikansa `Abdu’l-Bahá.

Baha’i-uskon perusperiaatteita

Baha’i syntyi islamilaisessa kontekstissa mutta muodostui selvästi omaksi uskonnoksi. Baha’i tulkitsee uudelleen islamia (ja muitakin uskontoja) vähän samaan tapaan kuin islam tulkitsee uudelleen kristinuskoa ja kristinusko juutalaisuutta. Baha’i korostaa progressiivista ilmoitusta, tietynlaista kehitysoppia, mutta samalla ennen kaikkea uskontojen ykseyttä (samoin kuin ihmiskunnan ykseyttä ja uskonnon ja tieteen ykseyttä).

Baha’in mukaan Jumala on lähettänyt ihmiskunnalle ohjausta ja ilmoitusta eri aikoina ja eri paikoissa eri sanansaattajien välityksellä. Heihin kuuluvat ainakin Abraham, Buddha, Mooses, Zarathustra, Jeesus ja Muhammed sekä tietysti baha’in perustaja, joka ei kuitenkaan välttämättä ole lainkaan viimeinen Jumalan manifestaatio. Täydellistä listaa lähettiläistä ei kuitenkaan tunnu olevan – baha’i-uskoiset eivät tiedä tai ole yksimielisiä siitä, ketkä kaikki ovat olleet Jumalan profeettoja.

Tässä vaiheessa ulkopuolisen tutkijan mieleen nousee hyvin suuri joukko kysymyksiä. Miten ihmeessä buddhalaisuus, juutalaisuus, kristinusko ja islam sekä kenties muut idän uskonnot tai filosofiat (kungfutselaisuus yms.) mukamas voisivat olla yhtä – nehän uskovat ja opettavat täysin eri asioita ja pyrkivät aivan erilaisiin päämääriin.

Baha’i-yhteisö vastaa: ”Kaikille uskonnoille yhteistä on niiden henkinen ydin lähimmäisen kunnioittamisesta ja rauhasta. Tämä osa uskontoa ei muutu uuden uskonnon ilmaantuessa. Kultainen sääntö löytyykin suurten uskontojen pyhistä kirjoituksista”. ”Uskontojen henkiset periaatteet rauhasta ja lähimmäisen kunnioittamisesta säilyvät samana, mutta uuden uskonnon ilmaantuessa yhteiskunnalliset opetukset muuttuvat. Ne vastaavat ihmiskunnan kehityksen tarpeita kyseisenä aikana.”

Kestääkö perusta?

Baha’i on varmasti oikeassa siinä, että uskonnoille on ominaista ja olennaista kultainen sääntö ja että uuden uskon ilmaantuessa yhteiskunnalliset opit muuttuvat, mutta tässä sivuutetaan aivan perustavanlaatuinen huomio: baha’ita edeltävien suurten uskontojen ytimeen kuuluu myös paljon muuta kuin kultainen sääntö, ja nämä uskonkohdat aiheuttavat uskontojen välille syviä ja sovittamattomia olemuksellisia ristiriitoja.

Islam ja baha’i eivät ole muuttaneet vain kristinuskon yhteiskunnallisia opetuksia, vaan hylänneet uskontunnustuksen ydinkohtia, joista kristitty ei voisi ikimaailmassa tehdä kompromisseja: Pyhä Kolminaisuus, Jeesuksen ristinkuoleman universaali sovitusuhri, kasteen ja ehtoollisen vieton ja vastaanottamisen välttämättömyys, ilmoituksen täydellistyminen ja loppuminen Uudessa testamentissa, Jeesuksen paluu tuomitsemaan elävät ja kuolleet ikuiseen elämään tai kadotukseen.

Samaten islamiin kuuluu Jumalan ilmoitettuna totuutena oppi siitä, että Muhammed on ”Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, heidän sinettinsä” (Suura 33:40). Islamin suuri perusperiaate on Jumalan ykseys ja profeettojen inhimillisyys, mutta kristinuskon Jeesus ja baha’in Bahá’u’lláh väittivät olevansa Jumala, joten vähintään yksi tai kaksi näistä on pahemman kerran väärässä. Islam ei tosin usko Jeesuksen väittäneen olevansa Jumala, eikä baha’i helposti kerro perustajansa väitteistä hänen jumaluudestaan vaan esittää hänet yhtenä monista inhimillisistä profeetoista.

Jo pelkkä islamin ja kristinuskon väite siitä, että vain yksi uskonto on Jumalan pelastavan ilmoituksen ja totuuden haltija, kumoaa baha’in väitteen uskontojen ykseydestä. Ei edes ole tarpeen mennä itään ja todeta buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden ynnä muiden idän uskontojen olevan syvintä pohjaansa myöten erilaisia kuin lännen monoteistiset uskonnot.

Uskontoja on viime vuosisatoina ilmaantunut lisää ja lisää. Baha’i on yksi monista ja kohtaa saman ongelman kuin kaikki muutkin: kuka määrittelee totuuden, oikeat profeetat ja ilmoitukset, miksi juuri tätä uskontoa olisi uskottava? Miksei Joseph Smith ole tosi profeetta, vai onko hän? Vaikka olisikin houkuttelevaa sanoa, että kaikki uskonnot ovat samaa, todellisuudessa tämä väite vain lisää yhden uuden ja muiden kanssa ristiriitaisen väitteen uskontojen kentälle. Miksi siis uskoa baha’ita?

Juutalaisten varoittava esimerkki

Muslimien tavoin baha’i-uskovat viittaavat mielellään juutalaisten varoittavaan esimerkkiin puhuessaan kristittyjen kanssa lähetetystä mutta torjutusta Jumalan ilmoituksesta. Uskomme kaikki Jeesuksen olleen Messias, mutta juutalaiset eivät itse tunnistaneet häntä, vaikka Messias olikin juutalainen käsite. Kristinusko tulkitsi tätä käsitettä Jeesuksen opetuksen ja ylösnousemuksen valossa eri tavalla kuin 1. vuosisadan juutalaisuus ja oli mielestämme oikeassa.

Kun tästä ollaan samaa mieltä, miksei olisi mahdollista, että kristityt yhtä lailla jäisivät omien määritelmiensä sokeuttamina epäuskoisiksi uuden ja täydellisemmän ilmoituksen kohdatessa? Haaste on otettava vakavasti, mutta on silti hyvin vaikea nähdä, miten Muhammadin tai baha’i-uskon sanoma sopisi kristinuskon odotuksiin. Juutalaiset odottivat Messiasta, kristityt eivät koskaan odottaneet uutta profeettaa (ks. Luuk. 16:16, Matt. 28:18-20, Ilm. 2:8).

Tämän lisäksi ensimmäiset Jeesukseen uskovat olivat juutalaisia , jotka tunsivat kirjoituksensa ja odotuksensa ja huomasivat Jeesuksen täyttävän ne (lue Apostolien teot), kun taas ensimmäiset Muhammediin ja Bahá’u’lláhiin uskoneet eivät olleet kristittyjä eivätkä nämä uskonnot nousseet kristinuskon kontekstissa vaan jossain aivan muualla.

Jeesuksen toinen tuleminen?

Ainoa kiintopiste, johon baha’i-uskovaiset voivat viitata, on Jeesuksen toinen tuleminen – ehkä hän tuli ”kuin varas yöllä” (vrt. 1. Tess. 5:2, Matt. 24:43-44), huomaamatta, toisessa persoonassa, kuten Johannes Kastajakin oli Elia, vaikkei ollutkaan Elia (Joh. 1:21, Matt. 11:14). Tämäkin väite on otettava vakavasti, mutta lopulta on todettava, ettei se mitenkään kestä – Raamatun kuvaukset Jeesuksen toisesta tulemisesta viittaavat sen äkillisyyteen ja yllättävyyteen (”kuin varas yöllä”), muttei suinkaan huomaamattomuuteen.

Jeesus tulee näkyvästi ”tuomitsemaan elävät ja kuolleet”, kuten uskontunnustus sanoo. ”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.” (Matt. 25:31-32,46)

Palvelija, joka ei tajunnut Herransa paluuta, saa heti ankaran tuomion: ”Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee, hakkaa hänet kuoliaaksi ja tuomitsee hänet samaan paikkaan, jossa teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.” (Matt. 24:50-51) Viimeistä tuomiota ei kuitenkaan tapahtunut Baha’i-uskonnon perustamisen aikaan, eikä sen koommin maailmanloppuakaan. Ilmestyskirja, jonka teema on nimenomaan Jeesuksen tuleminen, ei mitenkään täyttynyt bahai’n syntyessä (ks. esim. Ilm. 21).

Lopuksi

Raamatun ja kristinuskon sisäinen olemus ja logiikka eivät millään tavalla salli eivätkä mahdollista Jeesuksen sisällyttämistä uuteen ilmoitukseen ”yhdeksi monista” hyvistä opettajista tai profeetoista. Islam ja baha’i tunnustanevat, että Jumala ei voi valehdella – täten heidän olisi myös tunnustettava, ettei heidän uskonsa kanssa niin vahvasti ristiriidassa olevalla historiallisella kristinuskolla ole mitään tekemistä Jumalan ilmoituksen kanssa. Kuitenkin heidän oma uskonsa kertoo Jeesuksen perustaneen Jumalan ilmoitukseen perustuvan oikean uskonnon.

Jos Jumala ilmoitti jotain Jeesuksen kautta, hän ilmoitti kristillisen sanoman, joka sulkee pois islamin ja baha’i-uskon. Mistään islamilaisesta tai baha’i-uskoisesta Jeesuksesta ei ole mitään historiallisia todisteita – kaikki ensimmäisten kristittyjen kirjoitukset puhuvat vahvasti kristillistä kieltä. Käytössämme on Uusi testamentti, opetuslasten ja heidän opetuslastensa kirjoitukset ja uskontodistukset, ja nämä viestittävät meille selvän ja yksiselitteisen perussanoman.

Jeesus on toisaalta kirkon kulmakivi (1. Piet. 2:7, Ps. 118:22), toisaalta kompastuskivi, johon monet kaatuvat (1. Piet. 2:8, Jes. 8:14). Joko Jeesus on Jumalan lopullinen ilmoitus (Hepr. 1:2), Jumala itse (Hepr. 1:6-10), tai sitten hän ei ole mikään jumalallinen ilmoitus ollenkaan, vaan pelkkä satu tai valhe. Valinta on yksinkertainen ja ehdot on asetettu: joka uskoo evankeliumin ja kastetaan, pelastuu (Mark. 16:16).

Explore posts in the same categories: Muut uskonlahkot

22 kommenttia : “Baha’i”

 1. elisa talja Says:

  Hei
  eksyin tälle sivustolle etsiessäni tietoa ensimmäisistä bahaista Suomessa 1950 luvun paikkeilla. Mikä tämä sivusto oikein on?
  yst.terv. elisa

 2. Emil Anton Says:

  Hei!

  Tähän on jonkinlainen vastaus mitä – osiossa:

  https://hyviauutisia.wordpress.com/abc-2/mita/

 3. Bahá'i Says:

  Hei.
  Olen pettynyt tähän tekstiin täysin.
  Täyttä, saanko sanoa, paskaa.
  Juuri tätä perus kristittyjen asennetta että ”me olemme oikeassa, me olemme ainut uskonto” ja blaablaablaa

  Kristinusko on HAJONNUT/JAKAANTUNUT.
  Bahá’it eivät. Eikö tämä ole aika hieno asia? Meillä ei ole mitään ”epävarmaa” tietoa mistään, emme tulkitse itse sanansaattajien kirjoituksia, siksi usko pysyy yhtenäisenä, kaikki tulkitsisivat sen niin eri tavalla.

  Mielipitellä on kolme puolta: Sinun, minun ja oikea.

  Toivon totisesti että otat ensi kerralla selvää asioista, ennekuin kirjoitat tuollaista mustamaalausta.

  – Bahá’i 36 vee
  uudelta maalta

 4. Emil Anton Says:

  Kiitos kommentista. Sen sisältö ja sävy puhuvat puolestaan – vahvistit pointtini siitä, kuinka bahait kumoavat itsensä:) Kirjoitukseni perustui oikeisiin kokemuksiin korkeatasoisesta bahai-dialogista. Bahain yhtenäisyys on harhakuva – aivan samat ongelmat siellä on, vaikka toki pienemmässä mittakaavassa kun se on paljon nuorempi uskonto. Ks. artikkeli Bahain jakautumista esim. http://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1'%C3%AD_divisions

 5. Bahá'i Says:

  hmm… Kaikenko tiedon saa siis WIKIPEDIASTA…

  Ongelmat?
  Toki Persiassa Bahá’ita vangitaan. En minä sitä kiistä, kaikilla on erilaisia ongelmia. Ongelmien vakavuus vain vaihtelee hyvin paljon.

  Tarkoitukseni ei ole aiheuttaa minkäänlaista riitaa. Kerron vain että netistä hankittu tieto ei ole aina totta/todenmukaista.

  Kumoavat itsensä?

  • Emil Anton Says:

   Mitä logiikkaa tuo on? Emme puhu kaikesta tiedosta vaan Bahain yhtenäisyydestä. Ellet voi osoittaa Wikipedian raportoimaa tilannetta valheeksi, tuollaiset kommentit ovat merkityksettömiä. Sitäpaitsi engl. Wikipedia alkaa olla n. Encyclopedia Britannican tasoa luotettavuudessaan. Kumoavat itsensä viittasi siihen, että kutsuit artikkeliani mustamaalaamiseksi ja väitit etten ollut ottanut asioista selvää, vaikka oma kommenttisi oli kristinuskon mustamaalaamista ilman mitään faktaperusteluja ja Bahai’n puolustamista väärillä faktoilla (väitetty yhtenäisyys). Ei tässä kukaan riitaa halua, vaan totuutta ja ajattelun selvyyttä.

 6. Uunilahna Says:

  Mielenkiintoisen jutun olet kirjoittanut. On totta, että teksti perustuu omiin kokemuksiisi ja sinun omaan näkemykseesi, jolloin on hyvä kaikkien muistaa että on olemassa muitakin näkökulmia, luonnollisesti. Kuitenkaan en voi yhtyä edelliseen kommentoijaan.
  Minusta tuli itse asiassa kolme päivää sitten bahá’i(!) ja olen jo jonkin aikaa tutkinut kyseistä uskontoa. Voin kannustaa sinua tutkimaan asiaa syvemmältä. Oma mielipiteeni on, että olet tässä kirjoituksessasi vasta raapaissut pintaa. Esimerkiksi lukemalla William Searsin ”Niin kuin varas yöllä” (Thief in the night) saat tietoa ja todistusaineistoa liittyen Raamatun ennustuksiin messiaasta ja tuomiopäivästä.

 7. hillo Says:

  Hei, uunilahna!
  Oikein paljon onnea Bahá’iksi tulemisesta! Valitettavasti juuri äsken oli kansallinen talvikoulu (vai olitko jopa siellä?) jossa tutustuu helposti muihin ihmisiin.
  Ja tottakai Emil Antonkin on sinne tervetullut. Sinne saa tulla kaikki! Ikään sukupuoleen ja uskontoon katsomatta.

  lisätietoa: http://www.bahai.fi/koulut

 8. Auli Krayem Says:

  Satuin katsomaan tata sivua.
  Olen ollut Baha’i 39 vuotta USA:ssa ja kuullut monia ajatuksia, takertumisia, ja kompastumisia pikku seikkoihin. Baha’i tuo selveytta nykyajan ongelmiin. Ei ole aihetta takertua poikkuseikkoihin, kun Jumalan Sanansaataja on tuonut uuden opin talle aikakaudelle. Edella mainituista kumoavista selityksista jaa vajaaksi taydellisemmat vastaukset, ja on huono peruste koko Sanansaattajan viestin kumoamiseen kun Baha’i opetuksissa on enemman viisautta kuin mita on vastauksessa ehdotettu. Baha’i uskontoa voi tutkia yhta tarkasti, lause lauseelta, ja kirja kirjalta, kuin mita muitakin uskontoja olemme kukin aikanamme tutkineet, uskoneet ja perinteita ynna tottumuksia seuranneet. Niin, ja sitten rukoilla ja pyytaa johdatusta totuuden loytamiseksi. Omassa sukulais-suurperheessani on monia kansallisuuksia ja uskonnollisia perinteita edustettu; Luterilaiset, Muslemi, Hindulainen, ja Baha’it ja meita yhdistaa Baha’i uskonto. Meita Baha’ita on omassa sukulais-suurperheessani 15 henkea Oregonissa. Ihmiskunnan rauha on sydamelle ja sielulle kypsa tavoite, ja ihmiskunnan ykseys kaynyt selvasti esille. Olen valmis rakentamaan rauhaa maailmaan. Toivottaen: Hyvaa jatkoa ja avointa mielta totuutta etsiville.

 9. Yksi Introvertti Says:

  Hei!

  Saanen kommentoida sivuillanne esitettyjä asioita koskien bahá’í-uskoa ja hiukkasen muutakin.

  Olen vasta tutkimassa bahá’i-uskoa oikein toden teolla, mutta olen viimeisten 20 vuoden aikana tutustunut moneen muuhun uskontoon ja suuntaukseen luterilaisuuden lisäksi kuten helluntailaisuus, jehovalaisuus, hindulaisuus, vanhoillis-lestadiolaisuus ym.

  Asiat, mitkä alkoivat minua aikanaan vaivata näissä uskonnoissa erittäin paljon olivat niiden lahkoontuminen ja se, että minulle ”saneltiin”, miten uskonnon kuuluu näkyä käyttäytymisessä ja olemuksessa ulospäin. Tätä en ole tavannut bahá’i-uskossa.

  Yhteistä kuitenkin kaikissa uskonnoissa, joihin olen tutustunut, on rakkaus elämään, sen vaaliminen ja uskonnon perusrunko kuten asiaa kutsun. Omaa kehoaan ei saa tuhota, ketään ei saa sortaa tai satuttaa, vaikka sellaista uskon varjolla tehdäänkin.

  Yleensä ihmisillä, joilla on ollut usko vakaana elämässään, on näkynyt ulospäin pilkahdus jostain suuremmasta sisällään – jokin sisäinen vahvuus, jota he eivät pysty peittämään vaikka haluaisivat. Silloin, kun varmuus on vahva se vain näkyy. Sen olen huomannut joistakin ja toisinaan sanonutkin sen heille. Hassua asiassa on ollut, etteivät he ole olleet mistään tietystä uskon lahkosta, vaan he ovat olleet hyvin monien uskontojen edustajia.

  Esimerkiksi missään Koraanin kohdassa kohdassa ei mainita, että naista pitää sortaa ja pitää heikompana astiana, vaan molemmat, sekä nainen että mies on luotu samasta ”savesta” ja ovat sielullisestikin tasavertaisia. He ovat erilaisia mutta tasavertaisia.

  Eikä ”naisen kuulu olla hiljaa kirkossa”, vaikka Raamatussa niin yhdessä kohdassa lukeekin.
  Yksi oletus on, että Paavali sanoi tämän asian ääneen, koska saarnan aikana naisporukka oli keskustellut vilkkaasti ja äänekkäästi, mikä oli tietenkin häirinnyt jumalanpalvelutilaisuutta. Tilanteen muistiinmerkitsijä oli tietenkin kirjoittanut lauseen niin kuin oli sen kuullut.

  Kommentteja Jeesuksen ja bahá’í-uskon suhteesta. Kukaan ei ole väittänytkään Jeesuksen olleen bahá’i, mahdotontahan se olisi ollutkin, samoin kuin se, että Mooses olisi ollut kristitty.
  Kukaan ei väitäkään Jumalan valehtelevan. Sillä sitähän Hän ei tee. Mutta kaikkihan me, jotka olemme koulussa jo uskontoa opiskelleet tunnemme sanat: ”tutkimattomat ovat Jumalan tiet”.

  Eikö tämä siis tarkoita, että meidän Herramme ei meille kaikkea kerro ja haluaa pitää itsensä kaikkien tietämänä, mutta kuitenkin salaisuutena ja avaa läheisyytensä vain sitä oikeasti haluaville sekä hänet tunnustaville.

  Koska Jumalaan ei ole voinut kukaan tieteellisesti todistaa, niin se, joka Jumalaan uskoo niin täytyy tehdä se Jumalaa näkemättä. Usko on luottamista siihen, jota ei voi nähdä. Usko Bahá’u’lláhiin Kristuksen toisena tulemisena ei ole tieteen ja argumentoinnin asia, vaan perustuu uskoon ja Hänen esittämien todisteittensa tutkimiseen.
  Samahan koski Kristuksen ja Muhammedin hyväksymistä aikoinaan.

  Raamatun VT:n logiikka sisälsi viittauksia Jeesukseen uuden ilmoituksen tuojana ja Jeesus UT:ssa itse puhuu Puolustajasta ja toisesta tulemisestaan uudella nimellä Herran kunniassa ja Isän kirkkaudessa. Silloinhan hän ei ole enää Poika, vaan Isä. Bahá’úlláhin arvonimi suomeksi tarkoittaa Herran Kirkkautta ja Hän puhuu omasta tulemisestaan Isän tulona.

  Jos Herran tiet ovat Raamatunkin mukaan tutkimattomat niin silloinhan Hän on voinut jättää kertomatta meille jotain tulevasta, koska me emme olisi sitä kestäneet tai ymmärtäneet.

  Mitä Jumala siis ilmoitti sellaista Jeesuksen kautta, että se sulkee pois sekä Islamin, että baha’i-uskon sekä varmaan monia muita?
  Pidänkin perusteltuna ajatusta, että bahá’i-usko onkin täydennetty uskonnon päivitys.

  • Emil Anton Says:

   Hei ja kiitos kommentista. Naisista Koraanissa voisit katsastaa esim. seuraavan: http://www.answering-islam.org/suomi/html/naiset_koraanissa.html
   Paavali kehottaa naisia alistumaan miehilleen ja kieltää heiltä opetusviran kirkossa johdonmukaisesti mm. 1. Kor. 11:ssa, 14:ssa, Ef. 5:ssä, 1. Tim. 2:ssa, Kol. 3:ssa.

   Mooseksen perintö itse odotti toista Mooseksen kaltaista profeettaa, Jeesusta, esim. 5. Moos. 18:18 jne. Sen sijaan Jeesuksen perustamassa kirkossa odotetaan Jeesuksen toista tulemista, jonka kanssa tapahtuu kuolleiden ylösnousemus ja lopullinen tuomio (esim. 1. Kor. 15, 1. Tess. 4-5). Näitä ei ole tapahtunut joten Jeesus ei ole voinut palata. Jeesus lupasi perustaa kirkon, joka ei kuolisi vaan pysyisi ikuisesti (Matt. 16:18, 28:20, jne), joten uusia profeettoja ei tarvita (Luuk. 16:16), mikä sulkee pois islamin ja bahain. Islam ja bahai eivät julista sitä ristin ja sovituksen sekä kirkon sanomaa, mitä Uusi testamentti julistaa. Jos UT on Jumalan ilmoitusta, ei islamille eikä bahaille ole mitään sijaa.

 10. Mansikka Says:

  Hyvä Emil Anton,

  On toisten uskontojen halventeeraamista puhua tuohon äänen sävyyn. Tietääkseni se ei kuulu kristityn käytökseen. ”Jos UT on Jumalan ilmoitusta, ei islamille eikä bahaille ole mitään sijaa.”
  Bahiá’it uskovat että jokainen uskonto on samasta Jumalasta, profeetat ovat vain seijoitettu eri aikakausille koska eri aikakausien ihmiset ymmärtävät vain tietyt asiat. Bahá’u’lláh, joka on siis Baháäi uskon perustaja, on viimeisin profeetta ja hän puhui asioista mitkä ovat tarkoitettu tämän aikakauden väestölle. Huomaathan että kaikissa uskonnoissa on yhtäläisyyksiä mm. ”Älä tapa” ja ”Tee muille niin kuin tahtoisit itsellesi tehtävän” Eri sanoilla jokaisessa uskonnossa, mutta merkitys 100% sama.

  Kirjoitit myös:
  ”Jeesuksen toista tulemista, jonka kanssa tapahtuu kuolleiden ylösnousemus ja lopullinen tuomio (esim. 1. Kor. 15, 1. Tess. 4-5). Näitä ei ole tapahtunut joten Jeesus ei ole voinut palata.”
  Bahá’it tulkitsevat tämän sillä tavalla että Jeesus ei tule maan päälle enään omana ruumiillisena hahmonaan vaan Hän tulee toisen profeetan ruumiillistumana, tämä profeetta oli Bahá’u’lláh.
  Onhan täysin mahdotonta että 2000 vuoden jälkeen Jeesus tulisi omana itsenään maanpäälle.

  Terveisin, Minna

  Kysy toki jos jäi epäselvää, mutta ethän halveeraa enää?

  • Emil Anton Says:

   Hei! Mielestäni en ole mitenkään parjannut enkä halveerannut vaan asiallisesti kritisoinut. Eikö kristityilläkin ole oikeutta uskonnonvapauteen ja oman uskon ilmaisemiseen? UT:ssamme näet lukee, että kristinusko on tarkoitettu kaikille kansoille kaikiksi päiviksi maailman loppuun asti (Matt. 28:18-20), joten jos tämä on Jumalan sanaa, on yksinkertaisesti väärin ja valheellista väittää, että Jeesus oli vain tietylle ajalle tarkoitettu profeetta.

   Itse asiassa teette yhtä eksklusivistisen ja suvaitsemattoman ja muita halveeraavan väitteen sanomalla, että profeettanne oli viimeinen. Samaa sanovat muslimit. Miksei muka myöhemmälle ajalle voisi tulla uutta? Nyt on jo edetty 1800-luvusta paljon.

   Mitä Jeesuksen toiseen tulemiseen tulee, kiersit asian etkä vastannut lainkaan pointtiini: koska teidän profeettanne tulemisen yhteydessä ei tapahtunut kuolleiden ruumiiden ylösnousemusta eikä viimeistä tuomiota, ei hänen tulemisensa voinut olla Jeesuksen toinen tuleminen.

 11. Mansikka Says:

  En tosiaankaan sanonut että profeettamme on viimeinen. Sanoin, tai ainakin tarkoitin, että profeettamme on viimeisin tähän asti tulleista. Tuhannen vuoden päästä tai jopa hieman aikaisemmin, tulee uusi profeetta jonka opetukset sopivat kyseiselle aikakaudelle.

  Jokainen uskonto on lähtöisin samasta Jumalasta, ja jokainen uskonto on tasa-arvoinen. Miksi siis väittäisin että kristinuskoa ei tämä koske?

  En kiertänyt mitään. En vain ymmärtänyt.

  • Emil Anton Says:

   Kiitos korjauksesta, tunnustan väärinymmärrykseni. Mutta uuden profeetan tuleminen aiheuttaa lisää ongelmia: kuinka tunnistaa uusi profeetta? Profeettaehdokkaita on jatkuvasti, esim. Joseph Smith ja mormonikirkon nykyjohtaja, Sun Myung Moon, se puertoricolainen kroisos joka väittää olevansa Jeesus, monet jenkit jotka ennustelevat maailmanloppua yms. Jos kaikki uskonnot ovat Jumalalta, eikö Baha’in pitäisi tunnustaa nämä kaikki tosi profeetoiksi? Jos ei, sitten kaikki uskonnot eivät ehkä olekaan Jumalalta vaan ihmisiltä. Jos kyllä, sitten Baha’i on väärässä koska oma profeettanne ei ollutkaan viimeisin ja nykymaailmalle osoitettu sanoma onkin näiden muiden uskontojen opin mukainen.

   Miten sitäpaitsi määritellä uskonto? Onko saatananpalvonta Jumalasta ja tasaveroinen muiden uskontojen kanssa? Entä wicca? Entä skientologia? Jne jne. Miten Jumalan kieltävät uskonnot (kuten eräänlainen buddhalaisuus) voivat olla lähtöisin samasta Jumalasta kuin Jumalan ilmoitusta opettavat uskonnot? Kyllä, monissa uskonnoissa on joitain samantapaisia oppeja, kuten lähimmäisenrakkaus, mutta niissä on paljon suurempia eroja, jotka tekevät mahdottomaksi yhteisen jumalallisen lähteen.

   Vielä kerran, jos et ymmärtänyt pointtia toisesta tulemisesta: Jos kristinusko on Jumalalta, ja kristinusko sanoo, että Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä tapahtuu maailmanloppu ja kuolleiden ruumiillinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio, silloin Jeesuksen toinen tuleminen ei ole voinut vielä tapahtua, koska näitä em. asioita ei ole vielä tapahtunut. Siispä profeettanne ei voinut olla Jeesuksen toinen tuleminen.

   Terv. ja ruk. Emil

 12. Mikael Says:

  Minusta se, että kaikissa (tai ainakin useimmissa) uskonnoissa uskotaan olevan jotain, mikä on Jumalasta, ei tarvitse johtaa siihen, että kaikkia uskontoja pidettäisiin tasa-arvoisina. Uskontojen tasa-arvoisuus tuntuu minusta mahdottomalta ajatukselta. Ei voi olla olemassa montaa keskenään ristiriitaista totuutta. Sen sijaan se, että myös muissa uskonnoissa voi olla jotain, mikä on peräisin Jumalasta, tuntuu melkeinpä itsestäänselvyydeltä. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja jokaisessa ihmisessä on jäljellä jotain Jumalan kirkkaudesta. Jumalan Sana on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen. Tästä syystä ihmiset ikään kuin vaistomaisesti Jumalaa etsiessään päätyvät osittain samankaltaisiin ajatuksiin, ja siksi eri uskonnot sisältävät samankaltaisia piirteitä. Mutta vaikka kuukin valaisee, se ei ole silti samanarvoinen eikä yhtä valaiseva auringon kanssa, se vain heijastaa samaa auringosta peräisin olevaa valoa, joskin himmeämmin. :)

 13. Toivo Says:

  Hei,

  minä henkilökohtaisesti ajattelen että kaikki saavat uskoa mitä tahtovat. En usko että kristinusko halventaa bahai uskoa. Bahait voivat uskoa mitä haluavat. Mutta missä Bahait vetoavat Kristinuskon teksteihin ja perustelevat väittämiään sieltä käsin, siinä uskon että asiat menevät pieleen.

  Sanon seuraavan kaikella kunnioituksella, se on mielestäni väärin, melkein loukkaavaa vedota raamattuun tietyllä tavalla vahvistaakseen omia näkemyksiään ja sitten ärsyyntyä ja haukkua suvaitsemattomaksi, silloin kuin näitä kohtia pyritään katsomaan oikeassa kontekstissaan.

  Ok myönnän että molemmat osapuolet kenties näkevät asiat mielestään ’oikeassa’ kontekstissa, niin tämä tilanne viittaa itsessään jo ristiriitaan. Jos on tälläinen ristiriita ei voi väittää ihmisten uskovan samoihin asioihin, koska silloin ristiriitaa ei pitäisi syntyä edes tulkinnoista.

  1+1 = 2 tästä ei voi kiistää mutta samaan tulokseen päästään eri tavoin 5-3,
  -2+4 jne. Se voi olla että tietyissä tilanteissa ihmiset eivät ole samaa mieltä siitä miten lasketaan tämä tulos, mutta ymmärtävät aina kuitenkin toistensa logiikan, se on selkeä.

  Pointtini on se että siitä mitä minä olen seurannut, kristityt ja bahait eivät ole samaa mieltä edes logiikasta, jolloin niillä ei ole samanlaiset lähtökohdat katsoessaan ongelmaa. Ainoa tilanne missä molemmat voisivat olla ’oikeassa’ on silloin kuin he myöntävät omaavansa eri lähtökohdat. Silloin heillä on toisistaan riippumattomat ’oikeat’ näkemykset lokaalisti. Kuitenkin universaalisti koska he ovat aivan täysin ristiriidassa (jos on vain yksi totuus) niin se ei voi olla molemmat yhtäaikaan.

  Jos raamatusta aletaan keskustelemaan on selvitettävä ensin samat lähtökohdat. Tarkoitan että on katsottava sitä sillälailla, että ennalta olevat tulkinnat eivät himmennä tekstiä itsessään. Pitää ns. aksiomit olla molemmilla osapuolilla samat 1 +1 on 2. Jos tulee vastaan kohtia jotka ovat todella hengellisia ja on mahdollista ymmärtää monilla eri tavoilla, mietitään koko raamatun kontekstiä, kristinuskon ydinsanomaa, josta kaikki kristityt ovat samaa mieltä (mukaan lukien liberaali teologit ;)) ja rukoillaan ja sitten tulkitaan jos näkemykset kohdan tulkinnasta silti eroavat, niin siirrytään muihin kohtiin. Jos selviää että ristiriita syntyy aina keskeisissä kohdissa, niin on Bahaitten ja Kristittyjen myönnettävä etteivät ole samaa mieltä ja myönnettävä että se kristinuskon oppi mikä sisältyy bahai uskon oppiin on fundamentaalisti eri kuin yleinen kristinuskon oppi ja perustuu erillaiseen tulkinnalliseen pohjaan,

  vähän sama kuin puhuisin englantia miten minä haluan ja keksin oman kieliopin sille, minä voin kovasti väittää sitä englanniksi ja minulle ja kaikille jotka niin uskovat se on englantia, mutta sillä ei ole mitään tekemistä alkuperäisen englannin kielen kanssa kuin vaan sen nimi.

  Joku voi sanoa että englannin kieli ei ole staattinen ja se on muuttunut ajan myötä, niin selvennän vielä että tuo oli vertaus ja pointtinä oli ytimen säilyminen samana.

  (englannin kielelläkin on uskoakseni tietyt konventiot jotka säilyvät, ja siksi nykyään vain jenkki enkku ja britti enkku pidetään oikeana enkkuna ja mm. uusginean ’pigin’ enkku ei pidetä oikeana enkkuna esim.)

  kunnioittaen ja rukoillen,
  Topi

 14. Matti Vesamaa Says:

  Kristillistä liikettä ja bahá’í-uskoa selvittelevä kirjoitus lähtee ilmeisesti siitä vakaasta perusajatuksesta, että kristilliset käsitykset ovat absoluuttista totuutta, ja muiden jotakin muuta. Tämä ei selvästikään pidä paikkaansa. Uskonnollinen totuus, samoin kuin tieteellinenkin, kehittyy ihmiskunnan kasvavan ymmärryksen ja tietämyksen mukana. Vaikka kristityt uskovat muun muassa, että heidän liikkeensä perustaja on noussut kuolleista ja kohonnut fyysisenä olentona henkisiin maailmoihin, joissa kukaan muu ei elä fyysisessä vaan henkisessä muodossa, ei olettamus välttämättä tässä muodossa vastaa maapallon väestön valtaosan käsityksiä.
  On todennäköistä, että Jeesuksen maallinen muoto on haudattu Jerusalemissa, joko Pyhän Haudan Kirkkoon tai kaupungin muuriin. Myös ajatus siitä, että Jeesus olisi kuolemansa kautta lunastanut kaikkien ihmisten synnit, herättää varmaan monissa ihmisissä jossain määrin ihmetystä. Taustallahan on ajatus, että jokainen kehittyvä sikiö ja vastasyntynyt olisi armollisen Taivaan Isän silmissä valmiiksi syntinen sillä perusteella, että Aatami maistoi kiellettyä hedelmää. Tässä ei ole oikeudenmukaisuutta eikä logiikkaa. Kolmiyhteinen Jumala on samoin varsin ihmeellinen ajatus. Vaikka Jeesus mainitseekin muun muassa ”Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä,” ei Uuden Testamentin kirjoissa anneta ymmärtää, että Jeesus tai Pyhä Henki antaisivat määräyksiä Jumalalle. Suunta on aina päinvastainen ja selvä. ”Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.” ”Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni”. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.” ”Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee.”
  Raamatussa on myös lukuisia kohtia, joiden kirjaimellinen tulkinta on mahdotonta. Esimerkkinä kohta ilmestyskirjasta: ”… ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle.” Olisikohan vastaavia kohtia hieman useampiakin.

  Uskonnosta kiinnostunut

 15. Janne Karimäki Says:

  Hei Emil,

  lisäisin vielä pari kommenttia Raamatun sanomasta.

  1) Pidät Raamatun kohtaa Matt. 28:18-20 todisteena siitä, että kristillisen kirkon valta-aseman pitäisi säilyä ”maailman loppuun” asti, minkä perusteella sitten bahá’í-usko ei voisikaan olla totta.

  Kyseisen kohdan alkukielinen, eli kreikankielinen, teksti puhuu kuitenkin ”aikakauden lopusta”. Sana, joka on monissa Raamatun käännöksissä käännetty sanaksi ”maailma” on alkukieleltään pikemminkin ”aikakausi”, Raamatun kreikankielisessä alkutekstissä on tuossa kohtaa sana ”aioonos”, (alfa ioota oomega nyy omikron sigma).

  Bahá’í-uskossa puhutaankin nimenomaan ”uudesta aikakaudesta”, jolloin Jumalalta on tullut uusi ilmoitus. Tähän uuteen aikakauteen Raamattu viittaa monin eri tavoin; esimerkiksi Johanneksen Ilmestyksessä lukee ”Uudeksi minä teen kaiken” (Ilm. 21:5).

  2) Toinen Raamatun kohta, jota haluaisin kommentoida, on Luuk. 16:16, joka mielestäsi osoittaa, että Jeesuksen jälkeen ei tarvita uusia profeettoja. Vuoden 1992 Raamatun käännöksessä tuo kohta menee seuraavasti: (Luuk. 16:16) ”Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne.”

  Äkkiseltään saattaisi tosiaan vaikuttaa siltä, että tuon kohdan mukaan enää ei tarvittaisi uusia profeettoja. Nyt kannattaisi kuitenkin hetkeksi pysähtyä ja miettiä tarkemmin. Jeesuksen kuulijat olivat tuolloin enimmäkseen juutalaisia. Heille sanat ”Laki” ja ”Profeetat”, eivät ensisijaisesti viittää lakeihin ja profeettoihin yleensä, vaan niillä on täsmällisempi merkitys: ”Laki” eli ”Toora” on juutalaisessa katsannossa Vanhan Testamentin viiden ensimmäisen kirjan (Mooseksen kirjat) muodostama kokonaisuus. ”Profeetat” eli ”Nevi’im” taas on juutalaisille Vanhan Testamentin tietty kokonaisuus, joka sisältää useimpien muiden Vanhan Testamentin profeettojen kirjat.

  Kun asia näin ymmärretään, olisi Luukkaan 16:16 merkitys pikemminkin: ”Vanhan Testamentin (Tooran ja Nevi’imin) aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa (Evankeliumia) Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne.”

  Tätä ei enää mitenkään voi tulkita väitteenä, että uusia profeettoja ei tarvittaisi.

  Sitä paitsi, puhuuhan Raamattu myös uusista profeetoista. Esimerkiksi Johanneksen Ilmestyksessä on kohta. ”Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan.” (Ilm. 11:3, vuoden 1938 käännös).

  Jos siis Raamattu pitää paikkansa, niin näiden kahden todistajan on tultava ja nimenonaan Jeesuksen jälkeen. Keitä he ovat? Siihenkin bahá’í-usko antaa vastauksen.

  Tämän kysymyksen muuten esitti jo profeetta Sakarja, kauan kauan sitten, ks. Sak. 4:11-14 & Ilm. 11:4. Jos joku oikeasti haluaa uskoa Raamatun kirjoituksiin ja profetioihin, näiden kohtien nojalla tulee Jeesuksen jälkeen vielä ainakin kaksi todella merkittävää profeetallista hahmoa.

  Jos joku ei usko, niin hän ei usko, eivätkä lukuisat vakuuttelut hänen päätään välttämättä mihinkään käännä, mutta jos joku haluaa ottaa kaikki Raamatun kirjat vakavasti, niin hänen täytyisi kaiken järjen mukaan uskoa kohtien Sak. 4:11-14 & Ilm. 11:3-4 tarkoittavan, että mahtavien profeettojen aika ei todellakaan pääty Jeesukseen.

  Lopuksi:

  Koska bahá’í-uskon arvostelu usein perustuu vajavaiseen tietoon bahá’í-uskosta tai muiden uskontojen opetuksista, kehottaisin kaikkia, nöyryyden ja oikeudenmukaisuuden hengessä, huolellisesti perehtymään bahá’í-uskon sanomaan ja oppeihin. Bahá’í-usko on tärkein kaikista asioista ja opeista, joita ihmiskunnalla on, ja tänä päivänä ainut todellinen väline rauhan ja hyvinvoinnin saavuttamiseen tässä pirstaloituneessa maailmassa. Miten kukaan voisi välinpitämättömasti kulkea näin tärkeän asian, näin suuren väitteen ohi, ensin selvittämättä sitä perusteellisesti?

  Bahá’u’lláh itse kirjoittaa:
  ”OI HENGEN POIKA! Oikeudenmukaisuus on Minulle kaikkea muuta rakkaampi. Älä hylkää sitä, jos ikävoit Minua, äläkä luovu siitä, jotta voin luottaa sinuun Se ohjaa sinua näkemään omien silmiesi eikä toisten silmien avulla, saavuttamaan tietoa oman ymmärryksesi eikä toisten ymmärryksen avulla. Tutki sydämessäsi millainen sinun tulisi olla. Totisesti oikeudenmukaisuus on lahjani sinulle ja osoitus armeliaisuudestani. Pidä se aina mielessäsi.”

 16. Mehdi Says:

  ”Bahá’í-usko on tärkein kaikista asioista ja opeista, joita ihmiskunnalla on, ja tänä päivänä ainut todellinen väline rauhan ja hyvinvoinnin saavuttamiseen tässä pirstaloituneessa maailmassa. Miten kukaan voisi välinpitämättömasti kulkea näin tärkeän asian, näin suuren väitteen ohi, ensin selvittämättä sitä perusteellisesti?”

  – oliko tämä usko oppihistoriansa puolivälissä (siis ihan äskettäin) sama kuin se on nyt?

  – ”rauhan ja hyvinvoinnin välineen” harjoittajat asuvat tässä maassa vuosia ”lähetysalueellaan” eivätkä halua oppia edes maan kieltä maailmankielifiksaatiostaan johtuen…

  – bahaita ei ole läsnä missään todellisissa päätöksenteon tasoilla. Käytännön vaikuttaminen ei ole samaa kuin never heard-tasoinen toiminta roskien keräämiseksi. En odota taholtanne minkäänlaisia avauksia missään merkittävässä asiassa. Te ette äänestä edes kunnallisvaaleissa…

  – teitä siedetään, koska olette harmittomia. Kukaan ei pidä bahai-uskoa vaarallisena, uutena oppina kuten esim. katolista oppia (vrt. Chesterton). Yksikään vanhempi ei ole huolissaan jälkikasvunsa kääntymisestä bahaiksi, katolilaiseksi kyllä.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggers like this: