Jeesuksen jumaluus: Joh. 1:1, 20:28

Kysymys Jeesuksesta ja hänen jumaluudestaan on varmasti keskeisin, kun kristitty ja Jehovan todistaja käyvät keskustelua uskonasioista. Käsittelemme tässä kahta Johanneksen evankeliumin kohtaa (1:1 ja 20:28), joita kristityt voivat käyttää ja usein käyttävätkin Jeesuksen jumaluuden puolustamiseksi. Kohtien toteamisen lisäksi saamme tietää, miten vastapuoli saattaa yrittää vastata näihin kohtiin. Kristityn on oltava tietoinen vasta-argumenteista ja osattava vastata niihin ollakseen yhden askeleen edellä ja todistaakseen totuuden puolesta vakuuttavasti.

Joh. 1:1

Johanneksen evankeliumi alkaa kuuluisilla sanoilla: ”Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.” (Joh. 1:1) Myöhemmin samassa luvussa käy selvästi ilmi, että ”Sana” viittaa Jumalan ainosyntyiseen Poikaan, Jeesukseen Kristukseen (Joh. 1:4-30). Tätä Jehovan todistajat eivät kiellä, joten heidän vastauksensa kyseiseen raamantunkohtaan ei ole selittää, että ”Sana” olisi jokin tai joku muu kuin Jeesus.

Jeesuksen jumaluuden kieltäjät vetoavat tämän jakeen edessä alkukielen eli kreikan kielioppiin. Kreikaksi jae kuuluu: ”En arkhe en ho Logos, kai ho Logos en pros ton Theon, kai Theos en ho Logos.” Ratkaisevaa on määräisen artikkelin ”ho” käyttö (vrt. engl. ”the”). Artikkeli on ensin mainitun Jumalan edessä, mutta toisen edestä se puuttuu (engl. kirj. ”the Word was with the God, and God was the Word”). Jehovan todistajat selittävät, että ”ho Theos” (”the God”) viittaa tosi Jumalaan, kun taas artikkelin puute merkitsee jotakin muuta jumalaksi kutsuttua olentoa (vrt. engl. a god), jolla on jumalallisia ominaisuuksia kuten suuri voima ja valta tms.

Jehovan todistajien raamatunkäännös (Uuden maailman käännös, UMK) kääntääkin kyseisen jakeen seuraavasti: ”Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli jumala.” Jehovan todistajat tuntevat tämän jakeen hyvin. He viittaavat mielellään kreikan kielioppiin ja oman käännöksensä paremmuuteen tietoisina siitä, että suurin osa ihmisistä ei tiedä asiasta mitään.

Raamattu puhuu kuitenkin aina totuuden puolesta, ja samoin tekee myös kreikan kielioppi. Jos Jehovan todistajien versio jakeesta pitäisi paikkansa, maailman parhaiden kreikantuntijoiden tekemät raamatunkäännökset olisivat varmasti jo kauan sitten kääntäneet jakeen oikein. Eksperttien käännökset kääntävät jakeen kuitenkin johdonmukaisesti ”ja Sana oli Jumala”. Jehovan todistajien raamatunkäännöskomiteassa ei sitä vastoin ollut yhtään kreikan kielen asiantuntijaa, vaan ko. käännös oli lähinnä teologinen väännös jo olemassa olleista englanninkielisistä käännöksistä.

Uudessa testamentissa on 282 kohtaa, joissa Theos esiintyy ilman määräistä artikkelia. Näistä 266 kohdassa itse Uuden maailman käännös on päätynyt muotoon ”Jumala”, ja vain 16 kohdassa eli 6 % tapauksista UMK on uskollinen omalle käännösperiaatteelleen (käännös muodossa jumala, jumalat tai jumalallinen). Artikkelin puuttuminen sanan Theos edestä kohdassa Joh. 1:1 ei siis todista yhtään mitään, sillä UMK:n omien käännösten perusteella Theos ilman artikkelia merkitsee reilusti useammin Jumalaa kuin jumalaa.

Johanneksen evankeliumin 1. luku on oiva esimerkki: Theos esiintyy 8 kertaa – jakeissa 1,2,6,8,12,13 ja 18, ja artikkeli on mukana vain kahdesti, jakeissa 1 ja 2. Silti UMK kääntää sanan muotoon ”Jumala” kuusi kertaa ja vain kaksi kertaa muotoon ”jumala”, tietysti juuri silloin, kun sana viittaa Jeesukseen. Kyse on siis puhtaasta teologisesta väännöksestä, ei uskollisesta käännöksestä.

Joh. 20:28

Jeesuksen ilmestyttyä epäilevälle Tuomaalle opetuslapsi huudahtaa: ”Herrani ja Jumalani!” (Joh. 20:28). Kreikaksi tämä lause kuuluu ”Ho Kyrios mou kai ho Theos mou” – sanan Theos edessä on siis määräinen artikkeli, joten Jehovan todistajillakaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin myöntää, että Tuomas puhutteli tosi Jumalaa.

Seuraavassa käymme läpi neljä eri vastausyritystä tämän jakeen vahvaan todistukseen. Kehnoin näistä yrityksistä on erään muslimiapologeetan argumentti, jonka mukaan jae voidaan vaihtoehtoisesti kääntää ”jumalallinen/jumalaapelkäävä/harras/hurskas Herrani”. Tämä on kerta kaikkiaan täyttä puppua, kreikan tekstissä ho Theos on selvästi substantiivi eikä lausetta voida rehellisesti kääntää mitenkään muuten kuin Herrani ja Jumalani.

Toinen yritys olisi väittää, että Tuomas ei puhunut Jeesukselle vaan Jumalalle. Tuomaksen huudahdus vastaisi siis nykyään yleistä tapaa huudahtaa ”voi hyvä Jumala” tai ”Herra Isä” tai ”Luoja paratkoon”, kun jotain järkyttävää tai pelottavaa on tapahtunut. Tässä näkemyksessä on kaksi suurta ongelmaa. Ensinnäkin kreikan tekstissä kerrotaan heti Jeesuksen sanojen jälkeen, että Tuomas sanoi ”hänelle” (ts. Jeesukselle, joka oli juuri puhunut): Herrani ja Jumalani. Tämä tärkeä sana on mukana myös UMK:ssa.

Toinen ongelma on siinä, että Tuomas olisi Jumalan nimeä käyttävällä huudahduksella syyllistynyt toisen käskyn rikkomiseen, joten Jeesuksen olisi pitänyt nuhdella häntä siitä. Päinvastoin Jeesus osoitti sanoillaan hyväksyvänsä Tuomaan sanat uskontunnustuksena Jeesuksen herruuteen ja jumaluuteen: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut.” (Joh. 20:29)

Kolmas vastaus väittää Tuomaksen olleen väärässä – Jeesus ei ollut Jumala ja tiesi sen eikä koskaan toisin väittänyt. Tämä on mahdoton ajatus, sillä moisessa tapauksessa Tuomas olisi syyllistynyt ensimmäisen käskyn rikkomiseen, ja Jeesuksen olisi taas pitänyt nuhdella häntä. Itse asiassa Jeesus olisi itse syyllistynyt jumalanpilkkaan, jos olisi antanut Tuomaksen palvoa väärää jumalaa. Itse asiassa Herodes Agrippa sai surmansa hieman myöhemmin juuri siksi, ettei vastaavanlaisessa tilanteessa antanut kunniaa Jumalalle (Ap.t. 12:21-23).

Jehovan todistajat viittaavat myös usein Ilmestyskirjan enkeliin, joka kielsi Johannesta palvomasta häntä (Ilm. 19:10) – jos Jeesus oli vain enkeli, kuten Jehovan todistajat loppujen lopuksi uskovat, Jeesuksen olisi pitänyt tehdä samoin. Sen sijaan Jeesus hyväksyy Tuomaksen uskon ja julistaa autuaaksi ne, jotka uskovat saman, vaikka eivät ylösnoussutta Kristusta itse näekään (Joh. 20:29).

Jae on niin selvästi Jeesuksen jumaluuden puolella, että sen rehellinen lukeminen ei voi johtaa muuhun kuin Jeesuksen jumaluuden hyväksymiseen. Näin on tehnyt esimerkiksi eräs merkittävä yhdysvaltalainen Jehovan todistaja-apologeetti. Hänen ratkaisunsa on neljäs vastaus tähän jakeeseen, mutta se johtaa ironisesti juuri siihen, mitä Jehovan todistajat Jeesuksen jumaluuden kieltämisellä ovat halunneet kaikin voimin vastustaa: kahden Jumalan palvelemiseen. Tämä Jehovan todistaja sanoo olevansa valmis tunnustamaan Jeesuksen Herraksi ja Jumalaksi, mutta eri Jumalaksi kuin Isä Jumala, Jehova.

Tämä ns. sivistynyt Jehovan todistaja-ajatustapa on sitä, mitä areiolaisuuden pitäisikin olla, mutta se on kuitenkin kaukana tavallisen Jehovan todistajan näkemyksestä, niin vahvasti Vartiotorni puhuu yksijumaluuden puolesta ja Jeesuksen jumaluutta vastaan. Juuri Raamatun vahvassa monoteistisessä opissa onkin vastaus tähän progressiiviseen näkemykseen, jonka mukaan meillä on kaksi Jumalaa. Loppujen lopuksi vain kristillinen kolminaisuusoppi selittää tyydyttävästi ja johdonmukaisesti toisaalta sekä jeesuksen jumaluuden että ehdottoman monoteismin.

Explore posts in the same categories: Jehovan todistajat ja mormonit, Kristologia

10 kommenttia : “Jeesuksen jumaluus: Joh. 1:1, 20:28”

 1. Jussi Says:

  Mielenkiintoinen ja hyvä kirjoitus. Pari kommenttia:

  ”He tykkäävät viitata …”
  ”Tykätä” on vähän kömpleön kuuloinen sana, svetismi kun on.

  ”Jehovan todistajien raamatunkäännös (Uuden maailman käännös, UMK) kääntääkin kyseisen jakeen seuraavasti:” ja sitten se käännös. Mulla meni (vähän hidas kun olen) varmaan minuutti kun yritin vertailla normaalia käännöstä ja UMK:n käännöstä. Ehkä seitsemännellä lukukerralla huomasin, että UMK:ssa jumala kirjoittiin pienellä. Toisaalta, ehkä se on vaan mun huono sisälukutaito mikä tässä mättää.

  Mitä on ”areiolaisuus”?

  Eipä muuta. Hyvää työtä, Emil!

 2. Emil Anton Says:

  Hei Jussi ja kiitos taas kommentistasi!! Svetisismi siis, kiitos vinkistä, muokkasin jo! Toivottavasti kommenttisi säästää muilta lukijoilta 7 lukukertaa, mutta seiskahan on täydellisyyden luku :) Areiolaisuudesta voit lukea artikkelistani ”harhaopit” otsikon ”ei-katoliset uskot” – alla. Se on harhaoppi 300-luvulta jonka mukaan Poika on luotu eikä siis ikuinen.

 3. Sami Says:

  Muistan kuulleeni jonkin kreikankielen proffan kertoneen, että jos sen Joh.1:1:n toisen theos sanan edessä olisi määräävä artikkeli, niin silloin Johannes olisi opettanut modalismia. Tämä Johanneksen käyttämä tapa oli ainoa oikea, jolla se on yhteensopiva monoteismin ja kolminaisuusopin kanssa.

  En kuitenkaan usko, että yhtäkään Jehovan todistajaa saa käännytettyä Joh.1:1:stä (tai edes Joh.20:28sta) väittelemällä. He ovat varustautuneet noihin kohtiin ja ne eivät ole heidän luovan tulkintansa ansiosta heille ongelmallisia. Joh.1:3 voi olla pahempi haaste heille, koska siihen he eivät ole samalla tavalla valmistautuneet.

  Ne Jehovan todistajuudesta kristityksi kääntyneet, joiden kanssa olen keskustellut, pitävät parempana lähestymistapana haastaa Jehovan todistajien pelastusvarmuus. He kantavat uskontonsa työ perustan takia kammoittavaa lastia syyllisyyttä ja riittämättömyyttä. Jos tämän syyllisyyden saa heistä esiin henkilökohtaisella tasolla, niin silloin he voivat olla avoimia ottamaan oikean Jeesuksen Herrakseen, kun tarjolla on anteeksianto ja vapaus. Saman taktiikan pitäisi toimia Mormoneille ja Roomalais katolisille.

 4. Pete Says:

  Koska Joh.1:1:n toisen ”Jumala”-sanan edestä puuttuu määräävä artikkeli, heidän käännöksensä ”jumala” on täysin mahdollinen kreikan kieliopin mukaan. Sen paljastaa jopa arvostettu kreikankielen ekspertti ja trinitaristi, Daniel B. Wallace, kirjassaan ”Greek Grammar Beyond the Basics” .

  Daniel B. Wallace on myös sitä mieltä että koska määräävä artikkeli puuttuu, niin jakeen viimeinen Jumala-sana voi tulkita jopa adjektiiviksi. Tällöin adjektiivi vastaa kysymykseen millainen Sana on. Siihen vastaan että hän on ”mahtava” ja ”voimallinen”, sillä se on yksi theos-sanan sivumerkityksistä. Ja yksi toinen ”Jumala”-sanan merkitys on Jumalan omistusasiat, esim. ”Jumalan edustaja”. Jeesus oli varmasti Jumalan edustaja. Löydän sen tukemiseksi kymmeniä jakeita Raamatusta. Myös ”elohim” ja sen ”juurisana” el” kantavat samoja sivumerkityksiä VT:ssa mikä on helppo todistaa siitä miten käännökset on tehty sekä sanakirjojen avulla.

  Peräänkuulutan myös todisteita väitteellesi että Jt:n käännöskomiteassa ei ollut yhtään kreikan kielen asiantuntijaa. Toisteletko uutisankkoja, vai tunnetko/tunsitko henkilökohtaisesti komitean jäsenet? Missä ovat todisteet?

  Karrikoidusti trinitaristit tulkitsevat Joh. 1:1:n ikään kuin siinä lukisi:
  ”Alussa oli Jumala ja Jumala oli Jumalan tykönä ja Jumala oli Jumala”.

  Ja vaikka he uskovat Jumalan olevan Jumalan tykönä, heillä on kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, sillä Hänen (heidän?) uskotaan olevan yksi olemus, jossa kylläkin silti on kolme persoona ja vähintään kaksi eri mieltä… sillä Jeesus sanoi Isälleen:
  ”Älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi”.
  Mutta ei, Jumala ei ole identiteettihäiriöinen.

  Uskomuksenne on, että Jumala ei ole ”HÄN” vaan ”HE”, jolloin Jumala ei mielestänne ole kuin ainoastaan kolmeen persoonan käsite, ja jolta puuttuu oma identiteetti. Te ette tulee koskaan näkemään mitään kolmen persoonan olemusta edes taivaassa. Ei siitäkään huolimatta että Raamattu paljastaa meidänkin elävän ja olevan Jumalassa (Apt.17,28). Mekin olemme Isässä ja Pojassa (Joh.17:21). Kuulutaanko mekin pyhään kolminaisuuteen? Vai voidaanko edes enää puhua mistään kolminaisuudesta, kun kolmilukuun mahtuu vain kolme mutta ei seurakunta jossa on miljoonia jäseniä?

  Tiesithän että sanoja ”el, ”elohim” ja ”theos”, niitä on käytetty, ei ainoastaan Isästä ja Pojasta, vaan myös auringosta, kuusta, epäjumalista, mahtavista persoonista, tuomareista, enkeleistä ja jopa saatanasta (2.Kor.4:4)? Ovatko he kaikki Jumalia, isolla taikka pienellä j:llä?

  Jeesus paljasti uskomuksensa että kaikki ne joille Jumalan Sana tuli, ovat jumalia, ja väitti kiven kovaa että se on jopa niin tosi juttu, ettei Raamattu voi siltä osin raueta tyhjiin (Joh.10:35). Miksi hän ylipäätänsä meni sellaista julistamaan kun meillä on vain yksi Jumala? Hän sanoi sen siksi, koska he olivat Jumalan sanan vastaanottaneina ”mahtavia” ja ”voimallisia”. Hän ei tietenkään tarkoittanut että ne muut Jumalat ovat meidän ainoa Jumala. Me uskovaisetkin olemme ”mahtavia” ja ”voimallisia” koska meille tuli Jumalan Sana Jeesuksen huulilta:
  ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat…”.
  Mutta onneksi kieli on muuttunut ja selkiintynyt matkan varrella ettei meitä luulla samaksi Jumalaksi jonka omia me olemme. Etymologiasta on varmastikin hyötyä epäileville.

  Jos Joh.1:1:n tulkitaan siten että Jumala oli Jumalan tykönä, niin viesti on ymmärretty väärin. Sen pitäisi todennäköisesti tulkita siten että Sana joka oli Jumalan tykönä, kutsuttiin ”jumalaksi” koska hän oli jo maan luomisen yhteydessä ”mahtava” ja ”voimallinen” koska Jumala loi kaiken Sanansa (Jeesuksen) kautta joka myöhemmin tuli lihaksi (Joh.1:14).

  Muitakin tulkintoja on olemassa, mutta nykyinen käännös on silti mielestäni ihan hyvä. Toki olisi viimeinen ”Jumala”-sanan voinut myös kirjoittaa pienellä j-kirjaimella väärinkäsitysten välttämiseksi (kreikankielen alkutekstit kirjoitettiin kaikki AINOASTAAN ISOILLA KIRJAIMILLA). Sillä kaikesta huolimatta Jeesus ei voinut olla sama Jumala kuin se ainut Jumala, jota hän kuvasi seuraavin sanoin:

  ”Isä… YKSIN olet totinen jumala…” (Joh.17:1,3).

  ”Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee HÄNELTÄ, joka YKSIN on Jumala? (Joh.5:44).

  ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin” (Luuk.18:19).

  ”… minä menen ylös, MINUN ISÄNI TYKÖ ja teidän Isänne tykö, ja MINUN JUMALANI TYKÖ ja teidän Jumalanne tykö” (Joh.20:17).

  Hetkinen, hetkinen? Miten on mahdollista, että Jumala menee Jumalan tykö, jos meillä on vain yksi Jumala? Sitenkö että ovat yksi ja sama olemus? Ovatko he varmasti yksi ja sama olemus, vai mahtaneekohan ”minä ja Isä olemme yhtä” olevan viittaus ykseyteen? Onko meissäkin ykseyttä kun olemme yksi seurakunta Kristuksessa ja Jumalassa, vaikka meitä on miljoonia?

  • Mika Lintilä Says:

   Pete…

   Jos Vartiotorni-Seuran painama Uuden maailman käännös on niin huipputäydellinen käännös kuin käännös ikinä voi olla, niin miksi nämä käännöksen tehneet erikoisasiantuntijat eivät sitten uskaltaneet tulla päivän valoon kun nimiä ja koulutustaustoja alettiin peräänkuuluttaa? Vakioselitys tähän on ollut että nämä kaverit eivät halunneet kunniaa itselleen. Niinpä niin, mutta mikähän se oli se todellinen syy pysytellä piilossa/pimennossa? Eipä tuota voi olla kovin vaikea arvata, sillä olisihan se kiusallista jos joutuisi oikeasti taidonnäytteistään tentattavaksi. Ja itse asiassa niin myöhemmin kävikin, eikä siinä kehumista ollut (juttuun liittyvistä oikeudenkäynnin pöytäkirjoista löytyy mustaa valkoisella)… Ei siis ihme ettei oppineiden parissa pahemmin arvostetakkaan tuota väännöstä, ja siksipä kai se onkin vain Jehovan todistajien käyttämä. Ja kas kummaa kun heidän UM-käännös tekee ”U-käännöksen” juuri niissä kohdissa missä Jeesuksen jumaluus tulee voimakkaammin esille. Mutta uusiksi meni tuo jehovistien raamattukin kun myöhemmin bongattiin eräs teologisesti haitallinen lipsahdus Heprealaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 6, kun eihän sitä pikkujumalaa ole soveliasta palvoa (”worship”, kuten siinä englanninkielisessä versiossa aiemmin luki).

   Raamatun jakeista otit esille muun muassa tämän: ”Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin”. Kyllä, näinhän se on. Ja otetaan äskeisen rinnalle vielä tämäkin: ”JHVH on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu”, näinhän kirjoitti Daavid psalmissa 23. Vaan Jeesuksen sanookin osuvasti: MINÄ OLEN se h-y-v-ä paimen (kts. Joh. 10:11)
   Ja jos mietit mitä Isä Jumala tästä kaikesta tuumaa, niin ”Pojastaan hän sanoo:
   – Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan…
   Ja myös näin:
   – Sinä, Herra (JHVH), laskit alussa maan perustukset…” (Hepr. 1:8,10)

   Jos alat miettiä onko tässä nyt sitten uskottava useampaan jumalaan, niin ei tietenkään, koska ”HERRA, meidän Jumalamme, HERRA on y k s i” (5. Moos. 6:4), mutta tämä yksi Jumala otti pakanoista kansan omalle NIMELLEEN (kts. Ap.t. 15:14) ja kastekaavan mukaisesti ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen NIMEEN” (Matt. 28:19). Olisikohan näin ollen syynsä siihenkin miksi taivaassa kaikuu taukoamatta tämä: ”-Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias!” (Ilm. 4:8) Tuo ”3xPYHÄ” tuskin on turhaa hokemista, vaan sillä on mitä ilmeisemmin oma tärkeä viittauksensa… Ja muistellaan nyt vielä tässä yhteydessä tätäkin kohtaa -> 4. Moos. 6:24-26, kuinka olikaan Aaronin siunattava Israelia laskemalla Jumalan nimi (3x) kansan ylle, siis kastekaavan persoonien määrää vastaavasti… Joten mitä me tästä kaikesta voimmekaan oppia? Raamatun kolmisäikeinen/kolmiyhteinen lanka ei niin vain katkea/ratkea (kts. Saarn. 4:12)

   Ja mietihän vielä tätä… jos Kolminaisuus tuottaa sinulle päänsärkyä niin eikö sitten Jumalan iankaikkinen olemassaolo? Tähän on nyt lopetettava: tällaisten mysteerien edessä järkemme on vain kumarrettava syvään, mutta sydämessämme voimme luottaa Jumalaan joka ylittää järkemme…

   • Pete Says:

    >>>Jos Vartiotorni-Seuran painama Uuden maailman käännös on niin huipputäydellinen käännös kuin käännös ikinä voi olla, niin miksi nämä käännöksen tehneet erikoisasiantuntijat eivät sitten uskaltaneet tulla päivän valoon<<<

    Niinpä. Samalla voidaan myös kyysyä, miksi "Raamattu Kansalle"-käännöskomitea ei ole tullut päivänvaloon, ja ne lukuisat ihmiset jotka heidän keskuudessaan eivät ole puhuneet kreikkaa tai hepreaa äidinkielenään? Totuus on, että he tekevät uusia käännöksiä vanhoille pohjille, sanakirjojen avulla. Jos uskomukseesi on uskomista, niin silloinhan on RK-käännös myöskin epäluotettava, samalla tavalla kuin UMK, kun eivät hekään ole uskaltaneet tulla "päivän valoon".

   • Pete Says:

    >>>Olisikohan näin ollen syynsä siihenkin miksi taivaassa kaikuu taukoamatta tämä: “-Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias!” (Ilm. 4:8) Tuo “3xPYHÄ” tuskin on turhaa hokemista<<<

    Tuskin asiaan liittyy mitään mystiikkaa mitä meidän pitäisi tietää. Jos olisi, se olisi ilmoitettu meille selkeällä kielellä. Näin ollen ei voida myöskään olettaa että asiaan liittyy minkäänlainen kolmipersoona-jumala.

 5. Markku Savikivi Says:

  Jos expertit olisivat tuottaneet käännöksen, jossa theos olisi kirjoitettu pienellä, eivät ekumeenisen kirkkokunnan (johon itsekin kuulun) inspehtorit olisi käännöstä hyväksyneet. Luultavasti monikin expertti on yrittänyt.

  Mitä tulee tulee tuohon Tuomaan ”Herrani ja Jumalani” huudahdukseen, niin Tuomas näki Herransa ja koki, että hänessä myös Jumala oli läsnä, vaikka Jeesus ei Jumala ollutkaan.

  Jeesus kehoitti rukoilemaan Isää (mm. Isämeidän -rukous). Todennäköisesti Tuomas oli näin ahdistuksessaan tehnytkin. Tilanteenkin vuoksi oli tuo Tuomaan huudahdus ymmärrettävissä.

  UT:ssa käytetään theos -sanaa ilman määräävää artikkelia, noissa tapauksissa ei viitata jumalaan henkilönä, vaan jumala theos -sanalla on kreikankielen theos -sanan yleinen merkityssisältö.

  • Markku Savikivi Says:

   Matteus 22:

   41 Fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä: 42 ”Mitä te ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on?” He vastasivat: ”Daavidin.” 43 Silloin Jeesus kysyi: ”Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä herraksi? Hän sanoo:

   44 — Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle.

   45 Jos kerran Daavid sanoo Messiasta herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?”

   46 Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään.

   Olisi hauska tietää, mitä tästä selviää.
   Kuvittelisin tässä tarkoitettavan, että Messias olisi Daavidin herra (hepr. Adonai) ja Messiaan herra olisi Herra (hepr. JHVH).

   Profetia sinänsä tarkoittaa, että JHVH olisi alistava maisen menon ikuisen ylipappimme (Melkisedekin tapaan), Messiaan, alamaisuuteen.

   • Pete Says:

    Raamatussa ei ole yhtään ainoata kohtaa missä Jeesusta kutsutaan tittelillä Adonai. Ei edes psalmissa 110:1. Jeesuksesta on käytetty titteliä Adoni. Molemmat sanat tarkoittavat ”Herrani”/”herrani”. Adonai on pidemmällä vokaalilla ja se oli varatta ainoalle Jumalalle juutalaisissa kirjoituksissa, sekä synagoogissa jossa eivät uskaltaneet lausua ääneen JHVH:n nimeä.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggers like this: