Vatikaanin ekklesiologinen muistutus

Tämän saa tulkita maanantaisuunnitelman rikkomiseksi, jos haluaa, mutta kyseessä ei ole varsinaisesti apologeettinen artikkeli vaan tärkeän uutisen esittely ja kommentointi. Vatikaanin äskettäin julkaisema dokumentti (”Vastauksia joihinkin kirkko-oppia koskeviin kysymyksiin” – linkki suomenkieliseen käännökseen) sai nimittäin Suomessakin jonkinmoista mediahuomiota. Otsikot kuten ”Paavi: katolinen kirkko ainoa oikea” ja ”Paavi väheksyi muita kirkkoja” hämmensivät televisionkatselijoita ja lehdenlukijoita. Tälläkin kertaa uutisointi katolisesta kirkosta oli kovin yksipuolista, puutteellista ja jopa vääristeltyä. Pelkät yllä siteeratut otsikot ovat täynnä virheitä.

Ensinnäkään kyseinen lausunto ei ollut paavin vaan uskonopin kongregaation kirjoittama. Toiseksi dokumentissa ei sanottu mitään uutta, siinä vain siteerattiin Vatikaanin II kirkolliskokousta ja selitettiin samat asiat kuin joitain vuosia sitten julkaistussa Dominus Iesus- dokumentissa. Kolmanneksi lausunto ei sisältänyt sanoja ”ainoa oikea” eikä muita kirkkoja suinkaan väheksytty. Päinvastoin, jos näitä sanoja verrataan mihin tahansa ennen Vatikaanin II kirkolliskokousta kirjoitettuun, muille kristillisille kirkoille ja yhteisöille annetaan nykyään äärimmäisen korkea arvo.

Mitä dokumentti sanoi?

”Vastauksia joihinkin kirkko-oppia koskeviin kysymyksiin” painotti ennen kaikkea, että Vatikaanin II kirkolliskokous ei muuttanut katolisen kirkon oppia kirkosta. Tämä oli tärkeää todeta, sillä lukuisat katolilaiset, jopa teologit ja papit, ovat sanoneet, ajatelleet tai kirjoittaneet, että oppi kirkosta muuttui Vatikaanin II kirkolliskokouksessa.

Ajateltiin, että ennen konsiilia uskottiin Kristuksen kirkon olevan katolinen kirkko, kun taas konsiilin jälkeen käytetään ilmaisua, jonka mukaan Kristuksen kirkko ”vain” (lat.) subsistit katolisessa kirkossa (suomennoksen käännös ”on” sivuuttaa kiistakysymyksen), mutta että sen voidaan hyvin ajatella olevan (subsistere) muuallakin, erityisesti ortodoksikirkoissa mutta myös kaikissa kristillisissä yhteisöissä.

Dokumentti tekee lopun spekulaatioista ja selittää, että ilmaisu subsistit ei muuta kirkon oppia vaan merkitsee juuri sitä, että Kristuksen kirkko on katolinen kirkko, että Kristus perusti vain yhden kirkon ja että se on kaikkine elementteineen läsnä katolisessa kirkossa. Se tähdentää, että ilmaisua subsistit ei voida käyttää mistään muusta kristillisestä kirkosta tai yhteisöstä, sillä se viittaa uskontunnustuksessa mainittuun kirkon ykseyden tuntomerkkiin.

Kirkon ykseys ei siis ole asia, joka ehkä toteutuu sitten, kun idän ja lännen kirkot yhdistyvät tai kun kaikki kristityt ovat näkyvästi ja opillisesti yhtä, vaan Kristuksen kirkko on täydellisesti yksi katolisessa kirkossa, jota paavi ja hänen yhteydessään olevat piispat johtavat.

Muut kirkot ja yhteisöt

Subsistere-verbin valitsemista pelkän olla-verbin sijasta perusteltiin sillä, että se ilmaisee paremmin sitä, että monia totuuden ja pyhityksen elementtejä on läsnä myös niissä kristillisissä kirkoissa ja yhteisöissä, jotka ovat erossa katolisesta kirkosta. Katolisen opin mukaan on oikein sanoa, että Kristuksen kirkko toimii ja on läsnä myös em. kirkoissa ja yhteisöissä.

Tämä siis tarkoittaa, että katolinen kirkko on läsnä ja toimii myös ei-katolisissa kirkoissa ja yhteisöissä kaikessa siinä, mikä niissä on katolista. Dokumentti huomauttaa, että koska mainitut totuuden ja pyhityksen elementit ovat ominaisia Kristuksen kirkolle, ne ajavat kohti katolista ykseyttä.

Dokumentti painottaa siis odotetusti ja onnistuneesti katolisen kirkon eksklusiivista asemaa Kristuksen kirkkona, mutta se vahvistaa myös Vatikaanin II konsiilin positiivisen opin ei-katolisista kristillisistä kirkoista ja yhteisöistä. Tätä oppia voidaan pitää dokumentin mainitsemana kehityksenä – se, mitä ennen hyväksyttiin epäsuorasti, hyväksytään nyt suorasti, se, mistä ei ollut varmuutta, on nyt määritelty.

Dokumentti siteeraa konsiilin asiakirjoja ja vahvistaa opetuksen, että ei-katoliset kirkot ja yhteisöt eivät ole ilman merkitystä tai tärkeyttä pelastuksen mysteerissä. Kehitys on siis tapahtunut siinä, että kirkko ei pidä ortodokseja ja protestantteja automaattisesti syyllisinä skismaan tai harhaoppiin vaan tunnustaa, että katoliset elementit (usko Kristukseen, Raamattuun ja Kolminaisuuteen, sakramentit, rukouselämä ja hartaudet) ei-katolisissa kirkoissa ja yhteisöissä voivat pyhittää ja pelastaa.

Lausunto selittää vielä, että idän kirkkoja kutsutaan paikalliskirkoiksi siksi, että ne ovat säilyttäneet apostolisen suksession ja pätevät sakramentit, erityisesti pappeuden ja eukaristian. Idän kirkot ovat katolisten paikalliskirkkojen sisarkirkkoja, mutta eivät universaalin katolisen kirkon sisarkirkkoja, sillä on vain yksi universaali Kristuksen kirkko.

Reformaatiossa syntyneitä kristillisiä yhteisöjä ei kutsuta kirkoiksi siksi, että niiltä puuttuu apostolinen suksessio, pätevä pappeus ja pätevä eukaristia. Lisää siitä, miksi vain katolista kirkkoa voidaan pitää Kristuksen kirkkona ja siitä, kuinka välttämätöntä kirkkoon kuuluminen on pelastumiseksi, voi lukea tämän blogin vakioartikkeleista ”Kirkon tuntomerkit” ja ”Extra ecclesiam nulla salus”.

Explore posts in the same categories: Ekklesiologia

4 kommenttia : “Vatikaanin ekklesiologinen muistutus”

 1. Sami Says:

  Mielestäni tämä paavin lausunto vain vahvistaa sitä käsitystä, että Roomalais katolinen kirkko on ei-kristillinen kultti. Paavi asettaa ei-raamatullisia kvalifikaattoreita pelastukselle. Tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, koska Roomalais katolinen soteriologia eroaa niin voimakkaasti kristillisestä soteriologiasta, että kyseessä eivät voi olla samat uskonnot. Täytyy kyllä nostaa hattua rooman pr-työlle, kun he ovat saanneet keskiverto protestantin uskomaan, että Roomalais katolinen kirkko on kristillinen kirkkokunta muiden joukossa. Henkilökohtaisesti uskon, että tämä on juuri se uskomus, jonka Saatana haluaa kristittyjen uskovan, jotta kristityt eivät evankelioisi Roomalais katolisisen kirkon jäseniä.

 2. Emil Anton Says:

  Kiitos kommentistasi. Tunnen sympatiaa edustamaasi näkemystä kohtaan, mutta faktuaalisesti sen väitteet ovat melkoisen absurdeja. Miten Jeesuksen perustaman ja hänen opetuslastensa levittämän kirkon jokaisella (jKr) vuosisadalla olemassa ollut oppi voisi olla ei-kristillinen? Käytännössä tarkoitat, että se on ei-protestanttinen. Katolinen soteriologia on ainoa aina olemassa ollut kristillinen soteriologia, se tosin eroaa protestanttisesta, mutta protestanttinen keksittiin keksittiin 1500 vuotta Jeesuksen jälkeen. Jos siis jokin soteriologia ei ole kristillinen, se olisi protestanttinen. Kehotan sinua tutustumaan katoliseen kantaan ja tutustumaan varhaisten kristittyjen kirjoituksiin sekä näyttämään/siteeraamaan konkreettisia todisteita väitteittesi tueksi, jos niitä meinaat esittää.

 3. Sami Says:

  Myönnän, että oli epäoikeudenmukaista tarkoittaa kristillisellä soteriologialla protestanttista soteriologiaa tässä yhteydessä. Pointti minulla oli kuitenkin siinä, että RKK ja protestanttiset kirkot edustavat eri uskontoja, jotka molemmat ovat eksklusiivisia, joten vähintään toinen uskonnoista on automaattisesti väärässä.

  En meinaa alkaa väittelemään kirkkohistoriasta, koska en sitä kovin hyvin tunne, mutta protestanttisesta näkökulmasta katsottuna, näyttäisi siltä, että jostain Kartagon kirkolliskokouksen jälkeisistä ajoista lähtien RKK on vajonnut enemmän ja enemmän kohti luopumusta. Viimeistään Trenton kirkolliskokous osoittaa luopumuksen Raamatullisesta (protestanttisesta näkökulmasta) pelastusopista tulleen koko RKK:n osaksi. Kun langenneista ihmisistä on kyse, niin kun vain nämä saavat vapaasti mellastaa tarpeeksi pitkän aikaa, niin hyvätkin asiat onnistutaan pilaamaan. Tästähän on VT:ssäkin pitkälti kyse. Eikä protestantit myöskään ole immuuneja tälle ilmiölle, päinvastoin. Kammottavalla vauhdilla vanhat protestanttiset kirkkokunnat ovat matkalla luopumukseen ja jotkut ovat jo päässeetkin siihen tilaan, kuten vaikkapa Episkopaalikirkko.

  Väitteesi, että Jeesus olisi perustanut RKK:n on jokseenkin naurettava. Pitää melko luovaa ja tarkoitushakuista teologiaa ja Raamatun- ja historian tutkimusta käyttää, jos meinaa tuollaiseen johtopäätökseen päästä. Jeesus perusti seurakunnan, johon kuuluu kirkkokunnasta riippumatta kaikki Hänen omansa, Hänen työllään vanhurskautuneet, he jotka laittavat luottamuksensa Hänen meriiteilleen (eivätkä omilleen).

  Tulen Emil Anton rukoilemaan puolestasi, että Pyhä Henki synnyttäisi sinussa uuden, hengellisen elämän ja oppisit tuntemaan elävän Jumalan ja antamaan elämäsi Jeesukselle. Vain Jeesuksen vanhurskaus kelpaa Jumalalle ja sen Jeesus antaa ilmaiseksi jokaiselle, joka on ymmärtää, ettei voi omilla ansioillaan päästä Jumalan valtakuntaan, vaan on valmis luottamaan yksin Jeesukseen ja Hänen tekoihinsa.

 4. Emil Anton Says:

  Kiitos vastauksesta. Oikeassa olet, että katolisuus ja protestanttisuus eivät voi molemmat olla totta.

  Arvelinkin, ettet tunne kirkkohistoriaa hyvin. Jos tuntisit, ja kehotan tutustumaan, et olisi koskaan tehnyt moisia väitteitä (kartago ja trento jne). Mitä sanoisit siitä, jos saisit selville, että aivan ensimmäiset kristityt apostolien jälkeen ekalla ja tokalla vuosisadalla uskoivat täysin katolisen soteriologian eikä protestanttisesta opista ole jälkeäkään? Ehkä ymmärtäisit, että ei olekaan niin absurdi väite, että Jeesus perusti katolisen kirkon. Oma väitteesi Jeesuksen perustamasta seurakunnasta on historiallisesti täysin kestämätön. Hän ei antanut Raamattua kaikkien tutkittavaksi julistaen, että kaikki häneen uskovat kirkkokunnasta riippumatta kuuluvat hänen kirkkoonsa. Hän perusti yhden kirkkokunnan Pietarille ja kutsui sitä omaksi kirkokseen. ensimmäiset kristityt eivät koskaan uskoneet moiseen ”kirkkokunnasta riippumatta- uskovien” kirkkoon. Tämä on ”toinen evankeliumi”, uusi keksintö.
  Pyhä Henki on sanansa mukaan synnyttänyt minussa uuden ja hengellisen elämän kasteessa sekä ripin ja eukaristian sakramenteissa, ja elämäni kuuluu Kristukselle. Rukouksista silti kiitän ja vastaan niihin rukoilemalla puolestasi, jotta löytäisit paikkasi Kristuksen yhdessä ja ainoassa ruumiissa, joka on hänen kirkkonsa, johon lienet jo kasteesi ja uskosi kautta jonkinlaisessa yhteydessä. Kuljeta ja johda…


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggers like this: