Pietarin johtoasema Raamatussa

Onko paaviudella raamatullisia perusteita? Protestanttien kuulee hämmästyttävän usein väittävän, että Pietarilla ei ollut mitään erityistä johtoasemaa apostolien joukossa. Jos Pietari oli tosiaan vain yksi muiden seassa eikä Raamatussa ole mitään viittauksia hänen johtoasemaansa, ei paaviutta selvästikään voida pitää raamatullisena. Onko kuitenkaan näin? Tässä artikkelissa listaamme 50 raamatullista todistetta Pietarin primaatista. Jokainen kohta ei itsessään tietenkään todista kaikkea, mutta yhdessä koko raamatullinen todistusaineisto tekee harvinaisen selväksi, että Pietarilla oli apostolien joukossa aivan erityinen asema ja tehtävä.

1. Matteus aloittaa apostolien listaamisen sanoilla ”ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari” (Matt. 10:2). ”Ensimmäisenä” ei ole luettelemisjärjestykseen eikä opetuslapseksi tulemisen järjestykseen viittaava sana, sillä muut apostolit eivät saaneet eteensä järjestyslukua (toisena, kolmantena), ja Andreas oli aikajärjestyksessä ennen Pietaria (Joh. 1:40). Kreikan protos (ensimmäinen) merkitsee usein – ja mitä todennäköisimmin tässä – arvokkuudessa tai tärkeydessä ensimmäistä.

2. Kaikissa muissa apostolien luetteloissa Pietari mainitaan ensimmäisenä (Mark. 3:16, Luuk. 6:14, Ap.t. 1:13). Juudas Iskariot mainitaan aina viimeisenä, mikä jälleen viittaa tärkeys- tai arvojärjestykseen.

3. Pietari kuului kolmen Jeesukselle lähimmän apostolin joukkoon, ja hänet mainitaan heistä aina ensimmäisenä (esim. Matt. 17:1, 26:37,40, Mark. 5:37, 14:37).

4. Pietari mainitaan johdonmukaisesti ensimmäisenä, kun hänet mainitaan kenen tahansa muun kanssa. Yhdessä (ja ainoassa?) poikkeustapauksessa (Gal. 2:9) hän on kuitenkin asiayhteydessä huomattavin (Gal. 1:18–19, 2:7–8).

5. Pietarin nimi mainitaan Uudessa testamentissa lähes 200 kertaa, mikä on enemmän kuin kaikkien muiden apostolien yhteensä. Johannes sijoittuu toiseksi alle 50 maininnalla, ja Pietari on läsnä näistä joka toisessa. Pietari saa osakseen huomattavat 60 % niistä kaikista kohdista, joissa joku apostoli mainitaan (12 apostolista tasavertainen luku olisi 8,3 %).

6. Ainoana apostoleista Pietari sai Jeesukselta uuden nimen: Kallio (Joh. 1:42, Matt. 16:18). Vanhassa testamentissa Jumala vaihtoi ihmisen nimen antaessaan hänelle merkittävän roolin pelastushistoriassa. Nimi myös tarkoitti kyseiselle henkilölle annettua uutta tehtävää (ks. esim.1. Moos. 17:5).

7. Jeesus sanoi rakentavansa kirkkonsa Pietarin perustalle (Matt. 16:18). Jeesus ei tässä esiinny perustana, vaan perustajana tai rakentajana (”minä rakennan”), kun taas Pietari on se Kallio, jolle kirkko rakennetaan.

8. Yksin Pietari sai ”taivasten valtakunnan avaimet” (Matt. 16:19). Avaimet ovat vallan ja auktoriteetin symboli (esim. Jes. 22:22, Ilm. 1:18, 3:7, 9:1), ja taivasten valtakunta merkitsee kirkkoa (esim. Matt. 13:24–52). Pietari saa siis ainoana erityisen vallan kirkossa.

9. Pietari sai yksityisen vallan ”sitoa ja vapauttaa” (Matt. 16:19). Sitominen ja vapauttaminen merkitsivät juutalaisille mm. kieltämistä ja sallimista sekä ihmisten ottamista Jumalan kansan yhteyteen ja siitä erottamista.

10. Yksin Pietari sai Jeesukselta käskyn: ”ruoki karitsoitani”, ”kaitse lampaitani”, ”ruoki lampaitani” (Joh. 21:15–17). Kreikan poimaine (kaitse, paimenna) merkitsee hallitsemista (esim. Ilm. 12:5), ja Jeesuksen lampaat viittaavat kaikkiin Jeesuksen opetuslapsiin eli kirkkoon (esim. Joh. 10:1–16). Pietarin on siis tarkoitus hallita koko kirkkoa, vaikka kirkossa on tietysti myös muita (Pietarille alisteisia) paimenia (Ap.t. 20:28, 1. Piet. 5:2).

11. Jeesus rukoili yksin Pietarin puolesta, jotta hänen uskonsa ei sammuisi (Luuk. 22:32), kun Saatana seuloo kirkkoa kuin viljaa (Luuk. 22:31). Pietarin uskolla on siis erityinen jumalallinen suojelu.

12. Yksin Pietari sai Jeesukselta käskyn ”vahvista veljiäsi” (Luuk. 22:32). Pietarilla on siis muita apostoleita ja kristittyjä korkeampi tehtävä ja asema. Jotta Pietari voisi olla uskon esimerkkinä ja vahvistuksena muille, ei hänen opettamansa usko voi olla virheellistä.

13. Pietari tunnusti ensimmäisenä Kristuksen messiaanisuuden ja jumaluuden (Matt. 16:16).

14. Ainoana apostoleista Jeesus ylisti Pietaria henkilökohtaisesti autuaaksi (Matt. 16:17).

15. Apostoleista vain Pietarin kerrotaan saaneen jumalallista tietoa erityisestä ilmoituksesta (Matt. 16:17).

16. Jeesus yhdisti Pietarin ja itsensä ainutlaatuisella tavalla hankkiessaan ihmeellisesti temppeliveron yhdistettynä itselleen ja Pietarille (Matt. 17:27).

17. Jeesus astui Pietarin veneeseen ja opetti siitä kansaa (Luuk. 5:3). Heti tämän jälkeen Pietari sai Jeesuksen käskystä ihmeellisesti valtavan määrän kalaa (Luuk. 5:4-7). Vene on kirkon symboli (esim. Luuk. 8:22–25), ja kalastaminen on ihmisten evankelioimisen symboli (Luuk. 5:10). Jeesus siis opettaa ihmisiä Pietarin kirkosta ja kerää siihen Pietarin avulla valtavan määrän ihmisiä.

18. Pietari johti apostolien kalastusta (Joh. 21:2–3,11).

19. Yksin Pietari hyppäsi veneestä veteen mennäkseen Jeesusta vastaan (Joh. 21:7).

20. Opetuslasten ”kristologisen” sekaannuksen jälkeen (Matt. 14:26) Pietari puhutteli Jeesusta Herrana (Matt. 14:28) ja sai uskonsa ansiosta kävellä veden päällä (Matt. 14:29) ainoana apostoleista.

21. Pietari yksin apostolien joukosta esiintyi keskeisenä hahmona useissa merkittävissä Jeesukseen liittyvissä evankeliuminkohdissa (esim. Matt. 14:26–28, 17:24–27, Mark. 10:28, Luuk. 5:1–10).

22. Pietari toimi usein apostolien puhemiehenä – hän puhui koko joukon puolesta (esim. Matt. 18:21, Mark. 8:29, 10:28, Luuk. 9:33, 12:41, Joh. 6:68–69).

23. Pietari erotetaan Uuden testamentin teksteissä usein muista opetuslapsista: ”Simon ja hänen toverinsa” (Mark. 1:36), ”Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset” (Luuk. 9:32), ”Pietari ja muut apostolit” (Ap.t. 5:29).

24. Pietari oli ensimmäinen, joka lähti juoksemaan tyhjälle haudalle (Luuk. 24:12). Johannes myös antoi hänen astua ensimmäisenä sisään, vaikka ehti nopeampana juoksijana ensin paikalle (Joh. 20:6).

25. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi yksityisesti Pietarille ennen kuin hän näyttäytyi muille apostoleille (Luuk. 24:34, 1. Kor. 15:5).

26. Temppeliveron kantajat menivät Pietarin puheille, kun he halusivat tiedustella Jeesuksesta (Matt. 17:24).

27. Kansanjoukot pitivät Pietaria kristittyjen johtajana ja puhemiehenä (Ap.t. 2:37–41, 5:15).

28. Helluntaita edeltäneessä suuressa opetuslasten kokoontumisessa Pietari lausui ensimmäiset ja tärkeimmät sanat (Ap.t. 1:15–22).

29. Pietarin aloitteesta ja hänen johdollaan Juudaksen tilalle valittiin uusi apostoli (Ap.t. 1:21–22).

30. Pietari oli johtavassa asemassa ensimmäisessä ”karismaattisessa” tapahtumassa – hän määritteli ensimmäisenä aidoksi kristillisen kielilläpuhumistapauksen (Ap.t. 2:14–21).

31. Pyhän Hengen laskeutumisen jälkeen Pietari saarnasi ensimmäisenä kristittynä evankeliumia, ja hän oli ainoa, joka Raamatun kertomuksen mukaan oli äänessä, vaikka hänen kanssaan olivat myös ”muut yksitoista” (Ap.t. 2:14–36).

32. Pietarin helluntaipuheeseen sisältyi auktoritatiivista raamatuntulkintaa, opillisia julistuksia sekä vastaus kaikkien apostolien puolesta (Ap.t. 2:14–40).

33. Pietari saarnasi ensimmäisenä kristillistä kääntymystä ja kastetta ja johti todennäköisesti ensimmäistä joukkokastetta (Ap.t. 2:38–41).

34. Pietari teki kirkon aikakauden ensimmäisen ihmeteon (Ap.t. 3:6–12).

35. Ihmeteon jälkeen Pietari saarnasi jälleen, ja taas hän oli yksin äänessä (Ap.t. 3:11–26).

36. Suuren neuvoston edessä Pietari puhui jälleen apostolien puolesta, saarnasi, tulkitsi Raamattua täynnä Pyhää Henkeä ja julisti opillisen totuuden (Ap.t. 4:7–12).

37. Pietari julisti ensimmäisen ”kirkonkirouksen”, jonka Jumala vahvisti (Ap.t. 5:1–10).

38. Pietarin varjo teki ihmeitä (Ap.t. 5:15), ja Pietari oli Kristuksen jälkeen ensimmäinen, joka herätti kuolleen hengistä (Ap.t. 9:40).

39. Pietari johti (oletettavasti) ensimmäisten diakonien vihkimistä (Ap.t. 6:2–6).

40. Pietari tuomitsi ensimmäisenä simonian (Ap.t. 8:18–24).

41. Pietari oli ensimmäinen kiertelevä lähetyssaarnaaja (Ap.t. 9:32–38).

42. Enkeli käski Korneliusta menemään Pietarin puheille saadakseen opastuksen kristinuskoon (Ap.t. 10:1–5).

43. Jumala ilmoitti Pietarille aiemmin kielletyn olevan puhdasta, ja hän sai yksityisen Pyhän Hengen ilmoituksen (Ap.t. 10:9–20).

44. Pietarin kautta Jumala ilmoitti, että myös pakanat voivat liittyä kirkkoon (Ap.t. 10:28–36).

45. Pietari käski ensimmäisten pakanakäännynnäisten kastamisen (Ap.t. 10:44–48).

46. Pietari opetti muille opetuslapsille kirkon katolisuudesta eli maailmanlaajuisuudesta (Ap.t. 11:4–18).

47. Kirkko rukoili lakkaamatta vangitun johtajansa puolesta (Ap.t. 12:5), ja Pietari sai olla kirkon aikakauden ensimmäisen yliluonnollisen väliintulon kohteena – enkeli vapautti hänet vankilasta ihmeellisellä tavalla (Ap.t. 12:6–11).

48. Ensimmäisessä kirkolliskokouksessa Pietari opetti auktoritatiivisesti (Ap.t. 15:7–11) sekä kirkon kurinpidosta (Ap.t. 15:10) että uskonopista (Ap.t. 15:11) ja hiljensi päätöksellään kiivaasti väitelleen joukon (Ap.t. 15:7,12). Kaikki yhtyivät Pietarin kantaan (Ap.t. 15:12–19), ja kirkko julisti Pyhän Hengen toimineen kirkon opetusviran kautta (Ap.t. 15:28).

49. Paavali meni Jerusalemiin varta vasten tutustuakseen Pietariin, kun hän oli saanut kutsun apostoliksi. Paavali vietti Pietarin kanssa kaksi viikkoa (Gal. 1:18). Myöhemmin Paavali palasi taas Jerusalemiin varmistamaan, että hänen evankeliuminsa oli sopusoinnussa kirkon opetuksen kanssa. Jaakob (Jerusalemin seurakunnan johtaja), Pietari ja Johannes antoivat Paavalille siunauksensa (Gal. 2:1–2,9).

50. Pietari harjoitti maailmanlaajuisen paimenen tehtäväänsä kirjoittamalla Roomasta kiertokirjeen, jossa hän kehotti kirkon piispoja kaitsemaan laumaa ja antoi heille ohjeita (1. Piet. 1:1, 5:1–4,13).

Explore posts in the same categories: Katolinen apologetiikka, Paavius

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: